Rakovina prsníka predstavuje u žien najčastejšie nádorové ochorenie. Každoročne je po celom svete diagnostikovaných viac než 2 milióny nových prípadov a každý rok na toto ochorenie zomrie viac než 600 tisíc žien.1

 

Dôležité je ochorenie odhaliť včas a poznať jeho typ

Väčšinu typov rakovín prsníka je možné úspešne liečiť, pokiaľ sú zachytené včas. Najdôležitejším faktorom pri rozhodovaní o tom, ako toto ochorenie najefektívnejšie liečiť, je presná znalosť predpovedajúcich faktorov, ktoré pomôžu určiť liečebný postup určený pre dané ochorenie. Dosiahnutie pozitívneho účinku liečby je pravdepodobnejšie vtedy, pokiaľ liečbu cielime na konkrétny typ rakoviny.2,3

Znalosť typu rakoviny prsníka je veľmi dôležitá. Niektoré možnosti liečby, ako je chirurgická liečba a rádioterapia (liečba ionizujúcim žiarením) môžu byť pri rôznych typoch rakoviny prsníka podobné, ale farmakologická liečba, do ktorej patrí chemoterapia, hormonálna terapia a cielené terapie, sa bude pri jednotlivých typoch rakoviny líšiť.4

 

Typy rakoviny prsníka

Podľa prítomnosti receptorov (bielkovín), ktoré sa vyskytujú na povrchu rakovinových buniek, existuje niekoľko typov rakoviny prsníka. Tieto receptory zohrávajú dôležitú úlohu pri vzniku a vývoji nádoru, pretože dávajú bunkám signál, aby rástli a delili sa. Liečba je preto navrhnutá tak, aby sa zablokovali tie receptory, ktoré sú pri danom type rakoviny aktívne.

 

Karcinóm prsníka s pozitivitou hormonálnych receptorov (HR)

HR-pozitívny karcinóm prsníka je najčastejším typom rakoviny prsníka. Predstavuje až 80 % všetkých prípadov.4

Rakovina prsníka je považovaná za HR pozitívnu, pokiaľ nádorové bunky na svojom povrchu majú receptory pre hormóny estrogén a/alebo progesterón. Sú to miesta na nádorových bunkách, kde sa viažu ženské pohlavné hormóny, ktoré sú prítomné v krvi. Tie potom pôsobia na nádorovú bunku ako rastový faktor. Dá sa to využiť v liečbe zhubného nádoru. 

Pacientkam s karcinómom prsníka s pozitívnymi hormonálnymi receptormi sa podávajú lieky, ktoré ovplyvňujú tvorbu pohlavných hormónov alebo bránia v ich väzbe na príslušné receptory na povrchu nádorových buniek. Nádorová bunka potom odumrie.

 

HER2-pozitívny karcinóm prsníka

HER2-pozitívny karcinóm prsníka predstavuje približne 15 % prípadov rakoviny prsníka. Vyznačuje sa prítomnosťou nádorových buniek, ktoré produkujú v nadmernom množstve HER2 bielkovinu. Tento typ rakoviny prsníka môže byť mimoriadne agresívny. 

Pokiaľ sa nelieči, je spojený s rýchlejším postupom ochorenia a horšími šancami na prežitie v porovnaní s HER2-negatívnym karcinómom prsníka.5

Dnes je k dispozícii liečba, ktorá presne cieli na HER2 receptory a blokuje signály, ktoré spôsobujú rast a množenie rakovinových buniek.

 

Triple-negatívny karcinóm prsníka

Triple-negatívny karcinóm prsníka (TNBC) predstavuje približne 10–20 % všetkých prípadov rakoviny prsníka4. Pri tomto type rakoviny nie sú prítomné ani estrogénové, ani progesterónové receptory, ani sa netvorí nadmerné množstvo HER2 bielkovín. 

Mechanizmy vzniku tohto typu rakoviny sú z veľkej časti neznáme, preto je liečba tohoto karcinómu prsníka obzvlášť náročná. Pacientky môžu dobre reagovať na chemoterapiu, avšak celkovo sú možnosti liečby obmedzené a rakovina má tendenciu vracať sa4. 

Na niektorých bunkách triple negatívneho karcinómu prsníka sa vyskytujú bielkoviny nazývané PD-L1, ktoré umožňujú nádorovým bunkám uniknúť pozornosti imunitného systému. Inak povedané, nádorová bunka oklame imunitný systém tým, že vyzerá ako zdravá bunka, a preto ju bunky imunitného systému nezničia.

Pre pacientky s triple negatívnym karcinómom prsníka je potrebné hľadať nové možnosti liečby a diagnostiky. Jedným z riešení môže byť protinádorová imunoterapia a moderné metódy personalizovanej zdravotnej starostlivosti.8

 

Liečba na základe štádia ochorenia

Po stanovení diagnózy lekár oznámi pacientke okrem typu rakoviny aj štádium ochorenia. Povie jej, aký je nádor veľký a či došlo k rozšíreniu rakoviny po tele do okolitých tkanív, takzvaným metastázam. Štádium je dôležité z toho dôvodu, že pomáha odborníkom vybrať pre danú pacientku najlepšiu možnú liečbu. Všeobecne platí, že čím je rakovina pokročilejšia, tým horšie sa lieči a tým je predpoklad ďalšieho vývoja ochorenia obvykle horšia.6

 

Včasný karcinóm prsníka

Väčšina prípadov rakoviny prsníka je diagnostikovaná vo včasnom štádiu, teda predtým, než sa rakovina rozšíri do okolitých tkanív. Nádorové ochorenie sa obmedzuje na prsník a/alebo lymfatické uzliny.2

Pokiaľ je rakovina prsníka liečená v tomto skorom štádiu, môže byť potenciálne vyliečiteľná.7

Liečebný postup je pri včasnom karcinóme komplexný a môže zahŕňať systémovú liečbu (celotelová liečba - účinná látka vstupuje do krvného obehu a šíri sa do všetkých častí tela) pred chirurgickým zákrokom i po ňom a rádioterapiu. Cieľom liečby je odstrániť rakovinové bunky a zabrániť ich návratu.7

 

Pokročilý karcinóm prsníka

Niektorým pacientkam je však rakovina prsníka diagnostikovaná v pokročilom štádiu a u niektorých z nich môže dôjsť k návratu alebo zhoršeniu včasného ochorenia. V prípade, že sa rakovina rozšírila do ďalších častí tela, ako je mozog alebo pečeň, sa šanca na úplné vyliečenie výrazne znižuje. 

Cieľom liečby u týchto žien je čo najviac predĺžiť ich život a zároveň zmierniť príznaky ochorenia a nežiaduce účinky liečby tak, aby sa cítili čo najlepšie.6

 

Referencie: 

1. Estimated number of new cases in 2018, worldwide, females, all ages. International Agency for Research on Cancer. Cancer Today. http://gco.iarc.fr
2. SEER: http://seer.cancer.gov/statfacts/html/breast.html 
3. Dawood S, et al. J Clin Oncol 2010;28,1:92-98
4. WebMD: http://www.webmd.com/breast-cancer/breast-cancer-types-er-positive-her2-positive 
5. Wolff AC, et al. Journal of Clinical Oncology 2013;31(31):3997-4013. 
6. Treatment of Stage IV (Metastatic) Breast Cancer. Cancer.org. https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/treatment/treatment-of-breast-cancer-by-stage/treatment-of-stage-iv-advanced-breast-cancer.html (Naposledy navštíveno 19.9.2018) 
7. Wolff AC and Davidson NE. Curr Treat Options Oncol 2000; Aug;1(3):210-20
8. Mittendorf EA et al. PD-L1 Expression in Triple Negative Breast Cancer. Cancer Immunol Res. 2014;2(4):361–370.

 

M-SK-00000705