PIL a SPC dokumenty na stiahnutie

▼Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná 11, SK-825 08 Bratislava, tel:e-mail:Tlačivo na hlásenie podozrenia na nežiaduci účinok lieku je na webovej stránkev časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie podozrení na nežiaduce účinky liekov. Formulár na elektronické podávanie hlásení:Táto informácia môže byť tiež hlásená spoločnosti Roche natelefonicky na číslacha(24-hodinová dostupnosť) alebo faxom na čísle

Pre pacientky, ktoré otehotneli počas liečby liekom Phesgo alebo počas 7 mesiacov po poslednej dávke, je potrebné bezprostredne ohlásiť tehotenstvo na Roche linkuBudú sa vyžadovať ďalšie informácie v súvislosti s expozíciou lieku Phesgo počas tehotenstva a ďalej v prvom roku života dojčaťa. To umožní spoločnosti Roche lepšie porozumieť bezpečnostnému profilu lieku Phesgo a poskytovať primerané informácie zdravotníckym orgánom, poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti a pacientom. Pre ďalšie informácie prosím pozrite SPC lieku Phesgo.

Pre pacientky, ktoré otehotneli počas liečby liekom PERJETA a Herceptin alebo počas 7 mesiacov po poslednej dávke, je potrebné bezprostredne ohlásiť tehotenstvo na Roche linkuBudú sa vyžadovať ďalšie informácie v súvislosti s expozíciou liekov PERJETA a Herceptin počas tehotenstva a ďalej v prvom roku života dojčaťa. To umožní spoločnosti Roche lepšie porozumieť bezpečnostnému profilu liekov PERJETA a Herceptin a poskytovať primerané informácie zdravotníckym orgánom, poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti a pacientom. Pre ďalšie informácie prosím pozrite SPC liekov PERJETA a Herceptin.

Pre pacientky, ktoré otehotneli počas liečby liekom Herceptin alebo počas 7 mesiacov po poslednej dávke, je potrebné bezprostredne ohlásiť tehotenstvo na Roche linkuBudú sa vyžadovať ďalšie informácie v súvislosti s expozíciou lieku Herceptin počas tehotenstva a ďalej v prvom roku života dojčaťa. To umožní spoločnosti Roche lepšie porozumieť bezpečnostnému profilu lieku Herceptin a poskytovať primerané informácie zdravotníckym orgánom, poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti a pacientom. Pre ďalšie informácie prosím pozrite SPC lieku Herceptin.

Pre pacientky, ktoré otehotneli počas liečby liekom Kadcyla alebo počas 7 mesiacov po poslednej dávke, je potrebné bezprostredne ohlásiť tehotenstvo na Roche linkuBudú sa vyžadovať ďalšie informácie v súvislosti s expozíciou lieku Kadcyla počas tehotenstva a ďalej v prvom roku života dojčaťa. To umožní spoločnosti Roche lepšie porozumieť bezpečnostnému profilu lieku Kadcyla a poskytovať primerané informácie zdravotníckym orgánom, poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti a pacientom. Pre ďalšie informácie prosím pozrite SPC lieku Kadcyla.

KontaktGlobálna stránkalinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubePersonalizované zdravotníctvoFarmaceutické riešeniaTerapeutické oblastiKariéraPríbehyPrávne prehlásenieOchrana osobných údajovVšeobecné obchodné podmienkyKódex správania dodávateľov spoločnosti RocheHlásenie nežiaducich účinkov