Partnerstvá pre lepšie zdravotníctvo

V Roche neustále hľadáme spôsoby, ako prinášať inovatívne riešenia s cieľom zlepšiť starostlivosť o pacientov a vytvárať hodnotu pre našich partnerov i celú spoločnosť. Systémy zdravotníctva prechádzajú významnými zmenami a pandémia tieto procesy ešte urýchlila. V Roche preto zavádzame nové prístupy v komunikácii, partnerstvách a prispôsobujeme princípy našej práce novým trendom tak, aby sme naďalej vytvárali príležitosti pre spoluprácu naprieč celým ekosystémom zdravotnej starostlivosti.

O zmenách, ktorými spoločnosť Roche Slovensko prechádza a vízii, ktorá má za cieľ prispieť ku kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti na Slovensku, hovorí generálny manažér Roche Slovensko Daren Wilson v krátkom videu:

Našou víziou je prinášať do slovenského zdravotníctva inovatívne diagnostické a liečebné postupy a riešenia udržateľným spôsobom a s dôrazom na spoluprácu. Predstavujeme Vám víziu nového fungovania našej spoločnosti založenej na partnerstvách, ktoré nám umožnia ešte väčšmi prispievať k pozitívnym zmenám v systéme zdravotníctva s dôrazom na vedecký pokrok:

  • Prinášame prístup produktovo-agnostického primárneho kontaktu do jednotlivých terapeutických oblastí s cieľom efektívne prispievať k spoločným riešeniam v prospech pacientov a celého ekosystému

  • Ako globálna spoločnosť našim partnerom poskytneme vysoko kvalifikovanú sieť odborných znalostí a skúseností

  • Budujeme dynamický a dostupný obsah na digitálnych platformách

 Našou transformáciou sa zameriavame na projekty a riešenia, ktoré pomôžu zabezpečiť kvalitnejšiu starostlivosť o väčší počet pacientov rýchlejšie a udržateľnejším spôsobom. Veríme, že práve cez partnerstvá môžeme efektívne čeliť výzvam a spoluvytvárať moderný, udržateľný rámec pre slovenský systém zdravotnej starostlivosti, ktorého stredobodom budú pacienti. Preto sme sa rozhodli vytvoriť dve kľúčové pozície: Healthcare System Partner a Patient Journey Partner.

 Healthcare System Partner (HSP) je pozícia, ktorá prináša primárny kontakt - partnera pre všetkých, ktorí majú vplyv na formovanie systému zdravotnej starostlivosti. HSP sa špecializujú na zverenú terapeutickú oblasť a sú pripravení spolupracovať na rôznych aspektoch ekosystému zdravotnej starostlivosti a spoločne formovať lepší, efektívnejší, modernejší a spravodlivejší rámec v prospech všetkých.

Patient Journey Partner (PJP) je pozícia zameraná na budovanie vzťahov s lekármi, zdravotníckymi odborníkmi a pacientskými organizáciami s cieľom aplikovať princípy pre zefektívnenie a zjednodušenie prístupu pacienta k adekvátnej liečbe. PJP partneri sú odhodlaní pracovať na rôznych aspektoch terapeutickej cesty pacienta a spoločne formovať lepší systém zdravotnej starostlivosti pre všetkých.

Predstavujeme Vám našich Healthcare System Partners a Patient Journey Partners:

Healthcare System Partners

Healthcare System Partner Oncology

Zmyslom mojej práce je prispieť k modernizácii slovenského zdravotného systému tak, aby mali naši onkologickí pacienti dostupný rovnaký štandard liečby, ako pacienti v iných európskych krajinách. Zároveň by mal byť systém financovania inovácií udržateľný pre systém a motivujúci pre výrobcov.

Healthcare System Partner Personalised Healthcare

HSP pozícia mi umožní zapojiť sa do opravy slovenského zdravotníctva, aby sme všetci mali rovnaký prístup k diagnostike a liečbe ako susedné krajiny. Pomôžem priniesť na Slovensko inovácie v oblasti liekov, ale aj digitálnych nástrojov pre zdravotníkov pre lepšie a rýchlejšie rozhodovanie pri určovaní liečby.

Healthcare System Partner Rare Disease & Ophtalmology

Verím, že slovenský zdravotný systém umožní spravodlivý prístup k inovatívnej liečbe všetkým pacientom, vrátane tých so zriedkavými ochoreniami. Mojim poslaním je byť partnerom zdravotného systému a spoločne s jeho predstaviteľmi hľadať vzájomne efektívne riešenia pre zlepšenie kvality života týchto pacientov a ich rodín, čo môže byť prínosom pre celú našu spoločnosť.

Patient Journey Partners

Patient Journey Partner Oncology

Ako Patient Journey Partner sledujem, tvorím, zlepšujem cestu pacienta a prepájam ju s komunitami, ktoré formujú túto cestu – lekári, pacientske organizácie, zdravotnícke inštitúcie spolu s ďalšími partnermi. Vnášam do tejto cesty inovatívne a kreatívne riešenia, ktoré majú potenciál zlepšiť zdravotnú starostlivosť poskytovanú pacientovi.

Patient Journey Partner Oncology

Mojím cieľom je hľadanie efektívnej cesty spolupráce so všetkými zainteresovanymi stranami, ktoré môžu zlepšiť zdravotný systém a dostupnosť inovatívnej liečby pre všetkých pacientov na Slovensku.

Patient Journey Partner Hematology

Už samotný názov pozície sa odvoláva na partnerstvo, v centre pozornosti ktorého stojí pacient a jeho cesta zdravotným systémom. Jej dokonalým poznaním v jednotlivých terapeutických oblastiach očakávam zjednodušenie jednotlivých krokov so zameraním sa na inovatívne spôsoby spolupráce. Nový prvkom v tejto pozícii je zapojenie sa do celosvetovej siete našej spoločnosti, kde nadväzujeme spoluprácu, zdieľame nápady, spoločne sa učíme a inšpirujeme

Patient Journey Partner Neurology

Mojím poslaním je prinášať inovatívne riešenia, ktoré môžu pomôcť pri zlepšovaní zdravotného systému hľadaním optimálnej cesty, ako zefektívniť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti ich každodennú snahu o skvalitnenie života pacientov.

Dlhoročná spolupráca spoločnosti Roche s odborníkmi z oblasti medicíny a s odbornými zdravotníckymi zariadeniami prispela nemalou mierou k veľkému pokroku v oblasti starostlivosti o zdravie pacienta. Je našim záväzkom pokračovať v tejto spolupráci a prinášať naďalej inovatívne liečebné a diagnostické postupy a to aj v oblastiach, v ktorých medicína doteraz nevedela pacientom pomôcť.

Roche sa ako inovatívna biotechnologická spoločnosť  verejne zaviazala pokračovať vo výskume a vývoji nových liekov a diagnostických testov, ktoré pomáhajú pacientom žiť kvalitnejší a dlhší život. Aby sme boli schopní naplniť tento záväzok, úzko spolupracujeme s odborníkmi v oblasti medicíny a odbornými zdravotníckymi zariadeniami, ktoré majú bohaté vedomosti, poznatky  a skúsenosti. To všetko tvorí kľúčové poznanie pre našich vedeckých pracovníkov.

Spolupráca s odborníkmi v oblasti medicíny je nevyhnutná a potrebná z nasledujúcich dôvodov:

  • Pomáha nám oboznámiť sa s používanými liečebnými postupmi pri rozličných ochoreniach ako aj s ochoreniami, v ktorých medicína doteraz nevie pacientom adekvátne pomôcť.

  • Svojimi posudkami odborníci pomáhajú vyhodnotiť  potenciálnu  novú liečbu cielene  zameranú na konkrétne ochorenie resp. konkrétny prejav ochorenia  a rozvíjajú naše výskumné programy, ktoré sa zameriavajú na klinické potreby.

  • Pomáhajú nám identifikovať, v ktorej fáze liečebného postupu má byť liek nasadený a pochopiť, ktoré informácie potrebuje ošetrujúci lekár, aby vedel nastaviť ideálny spôsob liečby pre konkrétneho pacienta

  • Absolvovaním odborných školení a seminárom pomáhame samotným odborníkom uistiť sa, že ich poznatky a vedomosti sú v súlade s najnovším vývojom v oblasti.

Sme presvedčení, že práve pri vzájomnej spolupráci dosiahneme lepšie výsledky a sme zároveň hrdí na to, že v priebehu našej dlhoročnej spolupráce s odborníkmi v oblasti medicíny a zdravotníckymi zariadeniami sme priniesli veľa pokroku a zlepšení pre život mnohých pacientov.

M-SK-00000713

Objavte viac

AIFP - Etika a transparentnosť
KontaktGlobálna stránkalinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubePersonalizované zdravotníctvoFarmaceutické riešeniaTerapeutické oblastiKariéraPríbehyPrávne prehlásenieOchrana osobných údajovVšeobecné obchodné podmienkyKódex správania dodávateľov spoločnosti RocheHlásenie nežiaducich účinkov