Hlásenie nežiaducich účinkov

Nežiaduca udalosť (adverse event) je každá nepriaznivá zdravotná udalosť, ktorá sa môže objaviť počas liečby liekom, ktorá však nemusí mať bezprostredne príčinný vzťah s touto liečbou.

Spoločnosť Roche Slovensko zbiera údaje aj o špeciálnych situáciách ako sú tehotenstvo/dojčenie, nedostatočný terapeutický účinok, predávkovanie, chybné použitie lieku, zneužitie lieku, použitie lieku mimo schválenú registráciu (off label use), chyba v liečbe (vrátane včas zaznamenanej a potenciálnej chyby v liečbe), pracovná expozícia lieku, podozrenie na prenos infekčného agensu prostredníctvom lieku, liekové interakcie, nedostatky v kvalite lieku vrátane podozrenia na falzifikát lieku a nedodržaný teplotný reťazec.

Kontaktné údaje:

Email:
Tel. hot line linka(24 hod. dostupnosť)
Telefón:
Fax:

Uveďte, ktorého lieku sa vedľajší účinok týka.

V prípade doplňujúcich otázok Vás budeme kontaktovať.

*Povinné

Ak ako zdravotnícky pracovník nahlasujete spoločnosti Roche Slovensko akýkoľvek nežiaduci účinok alebo nežiaducu udalosť, spoločnosť Roche Slovensko bude spracúvať osobné údaje o Vás a prípadne aj o iných fyzických osobách. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete

Ak nie ste zdravotnícky pracovník a nahlasujete spoločnosti Roche Slovensko akýkoľvek vedľajší účinok alebo nežiaducu udalosť, spoločnosť Roche Slovensko bude spracúvať osobné údaje o Vás a prípadne aj o iných fyzických osobách. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete 

M-SK-00001533

Dátum aktualizácie: jún 2023

KontaktGlobálna stránkalinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubePersonalizované zdravotníctvoFarmaceutické riešeniaTerapeutické oblastiKariéraPríbehyPrávne prehlásenieOchrana osobných údajovVšeobecné obchodné podmienkyKódex správania dodávateľov spoločnosti RocheHlásenie nežiaducich účinkov