Hlásenie nežiaducich účinkov

Spoločnosť Roche Slovensko zbiera údaje aj o špeciálnych situáciách ako sú tehotenstvo/dojčenie, nedostatočný terapeutický účinok, predávkovanie, chybné použitie lieku, zneužitie lieku, použitie lieku mimo schválenú registráciu (off label use), chyba v liečbe (vrátane včas zaznamenanej a potenciálnej chyby v liečbe), pracovná expozícia lieku, podozrenie na prenos infekčného agensu prostredníctvom lieku, liekové interakcie, nedostatky v kvalite lieku vrátane podozrenia na falzifikát lieku a nedodržaný teplotný reťazec.

Kontaktné údaje:

Email: slovakia.drug_safety@roche.com
Tel. hot line linka +421 905 400 503 (24 hod. dostupnosť)
Telefón: +421 2 5263 8201
Fax: +421 2 5263 5015

Nežiaduce udalosti môžete hlásiť aj prostredníctvom formulára
Kontaktné údaje ohlasovateľa
Vyberte jednu z možností
Informácie o pacientovi
Informácia o lieku a reakcii

Uveďte, ktorého lieku sa vedľajší účinok týka.

V prípade doplňujúcich otázok Vás budeme kontaktovať.

*Povinné

Spracúvanie osobných údajov – zdravotnícky pracovník

Ak ako zdravotnícky pracovník nahlasujete spoločnosti Roche Slovensko akýkoľvek nežiaduci účinok alebo nežiaducu udalosť, spoločnosť Roche Slovensko bude spracúvať osobné údaje o Vás a prípadne aj o iných fyzických osobách. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete tu.

Spracúvanie osobných údajov – iný ohlasovateľ

Ak nie ste zdravotnícky pracovník a nahlasujete spoločnosti Roche Slovensko akýkoľvek vedľajší účinok alebo nežiaducu udalosť, spoločnosť Roche Slovensko bude spracúvať osobné údaje o Vás a prípadne aj o iných fyzických osobách. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete tu.

M-SK-00001533

Dátum prípravy: marec 2023

Nežiaduca udalosť (adverse event) je každá nepriaznivá zdravotná udalosť, ktorá sa môže objaviť počas liečby liekom, ktorá však nemusí mať bezprostredne príčinný vzťah s touto liečbou.

please be aware that you are leaving this website.