Personalizované zdravotníctvo v  Roche

Sme priekopníci v oblasti personalizovaného zdravotníctva

Odkláňame sa od univerzálneho prístupu k poskytovaniu tej najlepšej zdravotnej starostlivosti pre každého človeka.

Personalizované zdravotníctvo je naším hlavným záujmom, spája priekopnícke vedecké objavy, údaje a technológie a pomáha tak prinášať nové riešenia a zlepšovať životy pacientov.

Základná otázka v zdravotníctve už tradične znie: ktorá liečba pomôže najväčšiemu počtu ľudí trpiacim konkrétnou chorobou? Personalizované zdravotníctvo si kladie inú otázku: ako najlepšie liečiť jednotlivca?

Systémy zdravotníctva sa odkláňajú od prístupu poskytovania univerzálnych riešení na každý problém a začínajú sa zameriavať na liečbu “šitú” na mieru, navrhnutú na naplnenie jedinečných potrieb každého pacienta a zlepšenie ich skúseností s liečbou.

Personalizované zdravotníctvo prinesie spoločnosti lepšie výsledky pre jednotlivých pacientov, ktoré sa premietnu do efektívnejšej, cenovo dostupnej a udržateľnej starostlivosti pre celú spoločnosť.

Spoločnosť Roche sa s cieľom priniesť ideu personalizovaného zdravotníctva do reality zameriava na štyri základné aspekty liečby:

  • včasnú detekciu a presnú diagnózu,

  • liečbu prispôsobenú jednotlivcovi,

  • prístup k optimálnej starostlivosti,

  • starostlivosť a monitorovanie na diaľku.

Pokroky vo vede, dátach, analýzach, výpočtoch a digitálnych technológiách nám umožňujú pochopiť faktory, ktoré vplývajú na zdravie jednotlivca, oveľa jasnejšie ako kedykoľvek predtým. Vďaka týmto poznatkom môžeme zlepšiť zdravotnú starostlivosť v každej jej fáze – od udržania dobrého zdravotného stavu ľudí, cez skoré zistenie a diagnózu ochorenia, až po poskytnutie správnych liekov v správnom čase a monitorovanie postupu choroby a výsledkov liečby v reálnom čase. Vylepšenie celého priebehu liečby bude mať transformatívne výsledky pre pacientov a zdravotníckym systémom umožní efektívnejšie využívať dostupné prostriedky.

Využitím údajov, analýz a technológií vo vede a vývoji, ako aj počas liečby, sa stále približujeme k dosiahnutiu nášho cieľa zlepšiť životy pacientov a priblížiť sa k lepšiemu zdraviu za nižšie náklady jednotlivcov i spoločnosti.

M-SK-00000902
Dátum prípravy: február 2023

KontaktGlobálna stránkalinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubePersonalizované zdravotníctvoFarmaceutické riešeniaTerapeutické oblastiKariéraPríbehyPrávne prehlásenieOchrana osobných údajovVšeobecné obchodné podmienkyKódex správania dodávateľov spoločnosti RocheHlásenie nežiaducich účinkov