O Roche

Zameriavame sa na hľadanie nových liekov a diagnostiky a využívame poznatky založené na údajoch, aby sme rozvíjali medicínsku prax a pomáhali pacientom žiť dlhší a lepší život.

Už viac ako 125 rokov hrá Roche priekopnícku úlohu v oblasti zdravotnej starostlivosti. Dnes, keď je svetovou špičkou v oblasti in-vitro diagnostiky, dodáva širokú škálu diagnostických nástrojov a testov pre rýchlu a spoľahlivú detekciu a monitorovanie choroby pre lekárov, laboratóriá alebo pacientov samotných.

V terapeutickej oblasti Roche priniesol v posledných rokoch na trh viacero vysoko účinných liekov.

Naša každodenná práca sa zameriava na oblasti chorôb, ktoré sú najväčšími medicínskymi výzvami. Patria medzi ne onkologické ochorenia, vírusové infekcie, metabolické poruchy, centrálny nervový systém a zápalové autoimunitné ochorenia. Roche je popredným svetovým dodávateľom liekov na predpis pre liečbu rakoviny.

Naša spoločnosť výrazne investuje do výskumu a vývoja nových liekov a diagnostických prostriedkov a dopĺňa vlastné výskumné činnosti na celom svete s bohatstvom dohôd o spolupráci s univerzitami, výskumnými ústavmi a biotechnologickými spoločnosťami.

Táto sieť a naše väčšinové podiely v Genentech v USA a v Japonsku Chugai nám poskytujú široký prístup k inováciám. Ako najväčšia svetová biotechnologická spoločnosť využívame najnovšie objavy a technológie, na vývoj našich produktov.

Rýchly pokrok v oblasti výskumu nám poskytuje dôležité pochopenie molekulárnych mechanizmov ochorenia.

Vieme tiež, že dvaja ľudia môžu na tie isté lieky reagovať rôzne, a že veľkú úlohu v tomto zohrávajú rozdiely v našich génoch. Preto sa venujeme personalizovanej medicíne. Roche hrá v tejto oblasti priekopnícku úlohu a na trhu sa už objavili prvé liečivá „šité na mieru“ ktoré sú prispôsobené potrebám špecifických skupín pacientov.

Spoločnosť Roche vyrástla z malého výrobcu liekov na jednu z najvýznamnejších zdravotníckych spoločností sveta. Od počiatku sa zameriava na inovácie a budovanie firmy s medzinárodným dosahom, čo prinieslo mnoho zásadných objavov v oblasti medicíny. Dnes sme najväčšou biotechnologickou firmou a našim cieľom je hľadať riešenia pre zlepšenie systémov zdravotnej starostlivosti, ktoré prinášajú hodnotu pacientom, lekárom a zároveň celej spoločnosti.

Roche je globálnym priekopníkom v dvoch kľúčových odvetviach - v diagnostike a farmaceutike - zároveň sa zameriava na rozvoj vedy i medicínskych inovácií s cieľom zlepšiť životy ľudí. 

Sme najväčšou biotechnologickou firmou sveta zaoberajúcou sa vývojom a distribúciou liekov v oblasti onkológie, imunológie, infekčných chorôb, oftalmológie a chorôb centrálneho nervového systému. Pričom svetové líderstvo nesieme v diagnostike in vitro a diagnostike rakoviny tkaniva. 

Dodávame širokú škálu diagnostických nástrojov i testov na spoľahlivú detekciu a monitorovanie chorôb pre lekárov, laboratóriá, a tiež samotných pacientov.

Naďalej hľadáme lepšie spôsoby prevencie, diagnostiky a liečby chorôb ako trvalo udržateľnej hodnoty pre spoločnosť. Našim cieľom je zlepšiť prístup pacientov k lekárskym inováciám prostredníctvom spolupráce so všetkými zainteresovanými stranami. 

Viac ako tridsať liekov vyvinutých spoločnosťou Roche je zaradených do zoznamov základných liekov Svetovej zdravotníckej organizácie, medzi ktoré patria život zachraňujúce antibiotiká, antimalariká a lieky proti rakovine. 

Naša organizácia so sídlom v Bazileji vo Švajčiarsku pôsobí vo viac ako 100 krajinách a v roku 2020 celosvetovo zamestnávala viac ako 100 000 ľudí. V roku 2020 Roche investoval do výskumu a vývoja 12,2 miliárd CHF a vykázal tržby vo výške 58,3 miliárd CHF.

Biotechnologická spoločnosť Genentech v Spojených štátoch patrí do 100% vlastníctva skupiny Roche Group. Roche je tiež majoritným akcionárom spoločnosti Chugai Pharmaceutical v Japonsku.

Sme odhodlaní prinášať udržateľnú hodnotu pre spoločnosť a partnerov, ktorí sa s nami podieľajú na budovaní lepšej zdravotnej starostlivosti.   

Prinášame inovácie pre pacientov. Vyvíjame lieky a diagnostiku, ktoré významným spôsobom zvyšujú kvalitu zdravia. Poskytujeme rýchly, široký a udržateľný prístup k našim produktom. 

Roche biznis aktivity sú postavené na korektných a dlhodobých vzťahoch s našimi partnermi. 

Snažíme sa zodpovedne pristupovať k životnému prostrediu, a preto systematicky minimalizujeme vplyv našich aktivít na prírodu.

Objavte viac

KontaktGlobálna stránkalinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubePersonalizované zdravotníctvoFarmaceutické riešeniaTerapeutické oblastiKariéraPríbehyPrávne prehlásenieOchrana osobných údajovVšeobecné obchodné podmienkyKódex správania dodávateľov spoločnosti RocheHlásenie nežiaducich účinkov