Naša história

Už viac ako sto rokov zlepšujeme život pacientov.

Spoločnosť Roche bola založená v roku 1896 vo Švajčiarsku, Nemecku a Taliansku ako jedna z prvých spoločností zameraných špeciálne na výrobu vedecky skúmaných liekov. Rýchla medzinárodná expanzia bola výsledkom pôsobenia odvážneho a smelého bazilejského obchodníka Fritza Hoffmanna, ktorý je zakladateľ spoločnosti Roche.

Odvtedy spoločnosť Roche využíva inovácie a nové technológie na rozvoj praktickej medicíny a pomoc pacientom v dlhšom prežívaní a lepšej kvalite života. Tento cieľ spoločnosti Roche sa nikdy nezmenil, hoci spoločnosť neustále nachádza nové spôsoby na jeho dosiahnutie.

90. roky 19. storočia

Rok založenia

1896

Založenie spoločnosti Roche

Spoločnosť F. Hofmann-La Roche & Co bola založená 1. októbra 1896 vo švajčiarskom Bazileji. Jej zakladateľ Fritz Hoffmann sľúbil pomoc pri transformácii zdravotníctva po tom, ako bol priamym svedkom ničivých účinkov epidémie cholery v Hamburgu. Nadobudol presvedčenie, že lieky by sa mali vyrábať priemyselne a distribuovať na medzinárodnej úrovni.

1897 až prvé dekády 20. storočia

Počiatočná expanzia

1912

Počiatočná fáza globálnej expanzie spoločnosti Roche

Spoločnosť Roche expanduje do celého sveta a zamestnáva viac ako 700 ľudí. Do roku 1912 spoločnosť otvorila pobočky v deviatich krajinách na troch kontinentoch: vo Švajčiarsku, Japonsku, Francúzsku, Rusku, Taliansku, Nemecku, Anglicku a USA.

1898

Prvý úspech mal príchuť pomaranča

Sirup proti kašľu od spoločnosti Roche bez potreby lekárskeho predpisu sa stal úspešný takmer okamžite. Po uvedení na trh v roku 1898 sa rýchlo stal prvým bestsellerom spoločnosti Roche, udržal sa na trhu 60 rokov a určil cestu spoločnosti k budúcim prelomovým objavom v medicíne.

1919-1922

Obdobie krízy

1919

Vojna a neúspechy

Prvá svetová vojna a ruská občianska vojna uvrhli spoločnosť do hlbokej finančnej krízy. Aby sa spoločnosť Roche udržala nad vodou, zmenila sa na akciovú spoločnosť.  O rok neskôr firmu zarmútila správa o úmrtí svojho zakladateľa Fritza Hoffmanna. Jeho nástupcom sa stal Emil C. Barell, ktorý po prevzatí firmy posilnil jej vedeckú orientáciu.

20. a 30. roky 20. storočia

Spoločnosť, ktorá predbehla svoju dobu

1925

Prvá žena generálnou riaditeľkou spoločnosti Roche

Alice Kellerová, 30-ročná rodená Bazilejčanka, je prvou generálnou riaditeľkou spoločnosti Roche. V roku 1925 nastúpila na loď do Tokia, kde mala spoločnosť Roche dcérsku spoločnosť. Alice postupne stúpala na rebríčku a po svojom návrate do Švajčiarska v roku 1939 sa stala súčasťou seniornej exekutívy – čo bola v týchto časoch senzácia.

1929

Priekopnícke vedkyne otriasli vtedajším statusom quo

Hilde Pfaltzová nastúpila do farmakologického ústavu spoločnosti Roche, ktorý nakoniec viedla. Práve tu zaviedla niekoľko inovácií, z ktorých najpozoruhodnejšie bolo štandardizované testovanie nových liekov na teratogenitu. V roku 1940 sa Pfaltzová stala prvou oficiálnou lekárkou spoločnosti Roche.

30. roky 20. storočia

Prvé vedecké pokusy

1933

Éra vitamínov

Poľsko-švajčiarsky chemik Tadeusz Reichstein po piatich rokoch výskumu objavil spôsob ako syntetizovať vitamín C. Sú to jedny z prvých hromadne vyrábaných liekov v sterilnom prostredí, ktoré sú bezpečné pri správnom dávkovaní a zároveň cenovo dostupné. Spoločnosť Roche sa stala popredným dodávateľom vitamínov a syntetický vitamín predstavuje jeden z prvých krokov spoločnosti v oblasti biotechnológií.

50. – 70. roky 20. storočia

Priekopnícke podniky a podstupovanie rizík

1957

Inovácie v onkológii

Po navrhnutí priekopníckeho onkologického skríningového programu sa spoločnosť vydáva na cestu, ktorá navždy zmení smerovanie onkologickej liečby. Prelomový výskum vedca spoločnosti Roche Roberta Duschinského (na snímke) a biochemika Charlesa Heidelbergea ešte viac posilnil pozíciu spoločnosti Roche ako lídra v oblasti onkológie a ich výsledky a objavy napokon ovplyvnili boj proti rôznym typom rakoviny vrátane rakoviny hrubého čreva, prsníka a žalúdka.

1966

Spoločnosť Roche opäť vstupuje na diagnostický trh

Malé podnikanie spoločnosti Roche s diagnostickými činidlami, ktoré sa pôvodne začalo v 20. rokoch 20. storočia, bolo v útlme, keď sa spoločnosť v roku 1966 rozhodla založiť vlastnú divíziu na výrobu diagnostických chemikálií a prístrojov. Séria nových akvizícií v roku 1968 priniesla do podnikania veľmi potrebné odborné znalosti z oblastí ako elektronika a strojárstvo.

1968-1972

Zriaďovanie výskumných ústavov na medzinárodnej úrovni

V rokoch 1968 až 1972 spoločnosť Roche rozširuje svoje kapacity pre nezávislý výskum otvorením niekoľkých výskumných centier: Inštitút molekulárnej biológie Roche v Nutley, New Jersey v roku 1968, Bazilejský inštitút pre imunológiu v roku 1969 a výskumné centrum Nippon v Kumakare v Japonsku v roku 1972.

1979

Neustála expanzia

V roku 1979 sa spoločnosť Roche naďalej rozširovala. Pobočka spoločnosti Roche v Nutley spolupracuje s Genentechom, biotechnologickou spoločnosťou so sídlom v San Franciscu, s cieľom pomôcť pri vývoji výrobného procesu interferónu, ktorý sa používa na liečbu závažných ochorení, ako je hepatitída, skleróza multiplex a rakovina. Zároveň sa diagnostické oddelenie naďalej rozširuje.

80. roky 20. storočia

Globálne uznanie pre vedcov spoločnosti Roche

1984

Prelomový výskum v oblasti imunológie

Niels Kaj Jerne, prvý riaditeľ Bazilejského imunologického inštitútu, získal v roku 1984 Nobelovu cenu za medicínu za svoju zásadnú prácu v oblasti imunológie.

1987

Posvieťme si na protilátky

Susumu Tonegawa, výskumný pracovník Bazilejského inštitútu pre imunológiu v rokoch 1972 až 1981, získal v roku 1987 Nobelovu cenu za medicínu za prácu o génových segmentoch protilátok. Jeho zásadné objavy vydláždili cestu k výrobe humanizovaných protilátok.

90. roky 20. storočia

Zmena stratégie

90. roky 20. storočia

Reorganizácia podniku

S cieľom posilniť svoje záväzky v oblasti zdravotnej starostlivosti spoločnosť Roche menila stratégie. Zbavila sa dvoch podnikateľských aktivít – v roku 1999 v oblasti vôní a príchutí a v roku 2002 v oblasti vitamínov a jemných chemikálií – s cieľom ďalšieho rozvoja a sústredenia sa na farmaceutické a diagnostické divízie spoločnosti. Spoločnosť Roche spája silné stránky a odborné znalosti oboch divízií a uprednostňuje inováciu riešení, ktoré pokrývajú celý proces v rámci zdravotnej starostlivosti. Spoločnosť začína zohrávať čoraz dôležitejšiu úlohu pri formovaní budúcnosti vo forme personalizovanej zdravotnej starostlivosti.

1995

Príprava pôdy pre najmodernejšiu liečbu rakoviny

V polovici 90. rokov 20. storočia bol vyvinutý rad inovatívnych prelomových liekov na liečbu rakoviny, ktoré spôsobili revolúciu v oblasti onkológie a priniesli pacientom novú nádej.

1997

Inovácie v oblasti diagnostiky

V priebehu 90. rokov uviedla diagnostická divízia na trh rad revolučných produktov z rôznych oblastí medicínskeho testovania. Medzi nimi je aj prvá automatizovaná laboratórna diagnostická pomôcka na svete, prístroj, ktorý umožňuje vykonávať niekoľko testov súčasne – revolúcia v diagnostike. V roku 1997 spoločnosť Roche kúpila spoločnosť Boehringer Mannheim a stala sa svetovým lídrom v oblasti diagnostiky in vitro, ako aj významným hráčom v oblasti starostlivosti o diabetikov.

0. roky 21. storočia

Transformácia zdravotníctva prostredníctvom partnerstiev

2002

Angažovanosť na japonskom trhu

Spoločnosti Roche a Chugai vytvorili alianciu, ktorá mala za cieľ vybudovať v Japonsku farmaceutickú spoločnosť zameranú na výskum. Nový podnik – s názvom Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. – je fúziou spoločností Nippon Roche a Chugai. Špecializuje sa na lieky na predpis a jej silnou stránkou sú biotechnológie.

2009

Spoločnosť Genentech sa stáva súčasťou skupiny Roche

Po zakúpení 60 % podielu spoločnosti Genentech v roku 1990 získala spoločnosť Roche v roku 2009 zvyšné akcie spoločnosti Genentech, čím sa tieto dva farmaceutické giganty oficiálne zlúčili. Ich kombinované portfólio z nich robí najväčšiu biotechnologickú spoločnosť na svete, ktorá sa zameriava na využívanie ľudských genetických informácií na vývoj liekov pre pacientov so závažnými alebo život ohrozujúcimi ochoreniami. Fúzia umožňuje spoločnosti Roche aj prístup k zásobám nových liekov a vedeckému výskumu, pričom spoločnosť Genentech získava dlhú históriu vedeckých úspechov spoločnosti Roche spolu so širokou finančnou podporou a partnerstvami na globálnom trhu.

2017

Viac riešení pre pacientov, ktoré majú širšie portfólio

Po troch desaťročiach zameriavania sa prevažne na liečbu rakoviny využíva spoločnosť Roche rýchly pokrok v molekulárnej biológii, rozširuje svoje portfólio a vyvíja terapie chorôb v oblastiach, ako sú napríklad neurológia, skleróza multiplex, oftalmológia a hematológia.

2018

Dôležitosť údajov

V súvislosti so stále narastajúcim množstvom údajov, novými spôsobmi ich štruktúrovania a využívania a vzostupom strojového učenia a umelej inteligencie sa spoločnosť Roche spája s odborníkmi aj v tejto oblasti. V roku 2018 spoločnosť Roche prevzala spoločnosť Flatiron Health, lídra v oblasti spracovania klinických údajov, ako aj spoločnosť Foundation Medicine, jednu z najväčších svetových databáz genómu rakoviny a špecialistu na profilovanie genómu. Tieto akvizície umožňujú spoločnosti Roche hlbšie porozumieť presnej medicíne a priblížiť nás k prísľubu personalizovanej zdravotnej starostlivosti.

2019

Nový hráč v oblasti génovej terapie

Spoločnosť Roche kupuje spoločnosť Spark Therapeutics so sídlom vo Filadelfii, ktorá bola založená s cieľom testovať neodvratnosť genetických ochorení. Spoločne môžu hlbšie pochopiť ľudský genóm a genetické abnormality s cieľom vyvinúť prelomové terapie prispôsobené pacientom trpiacim veľmi špecifickými genetickými chorobami tým, že sa zamerajú na ich základné príčiny.

2020 – súčasnosť

Zdravotná starostlivosť v čase globálnej pandémie

2020

Riešenie tohto problému

Globálna pandémia koronavírusu v roku 2020 bola pre spoločnosť Roche novou výzvou. Zaistenie bezpečnosti zamestnancov je prvoradé, ale zachovanie výroby základných liekov je rozhodujúce na zabezpečenie toho, aby pacienti mohli dostávať život zachraňujúce lieky a roztoky. Spoločnosti sa darí obrovskou rýchlosťou vyvíjať spoľahlivé testy na COVID-19 a pritom pokračovať ďalej vo vývoji nových priekopníckych liekov proti širokej škále ochorení.

M-SK-00001461 Dátum prípravy: január 2023

KontaktGlobálna stránkalinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubePersonalizované zdravotníctvoFarmaceutické riešeniaTerapeutické oblastiKariéraPríbehyPrávne prehlásenieOchrana osobných údajovVšeobecné obchodné podmienkyKódex správania dodávateľov spoločnosti RocheHlásenie nežiaducich účinkov