Pharmaceuticals

pharma_small_logo

Našimi inovatívnymi liekmi zameranými na potreby jednotlivcov meníme životy pacientov. Naše lieky pomáhajú lekárom zvládať širokú škálu chorôb vrátane rakoviny, reumatoidnej artritídy a hepatitídy.

Viac

Diagnostics

dia_small_logo

Roche ako vodca v Diagnostike ponúka široké a inovatívne spektrum produktov pre pacientov, lekárov, vedcov, nemocnice a laboratóriá. Naše produkty umožňujú pacientom ľahké a presné sebamonitorovanie a lekárom detekciu, monitorovanie a manažment chorôb. 

Viac

NOVINKA
 

Vážení zákazníci,

od 1. apríla 2017 zavádza Roche Slovensko s.r.o. nový, rýchlejší a flexibilnejší systém doručovania v podobe Direct Delivery - Priameho doručovania. 

Viac informácií nájdete tu.

____________________________
GDPR - Diagnostická divízia 


Vážený klient,

ďakujeme Vám za udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov. Vďaka nemu Vám budeme môcť naďalej zasielať novinky, marketingovú komunikáciu či pozvánky na podujatia a pod., resp. spracúvať Vaše osobné údaje na niektoré ďalšie účely.

Svoje údaje môžete kedykoľvek upraviť, ako aj odvolať svoj súhlas na stránke http://roche.ch.gdpr.appon.cloud


Týmto si znova dovoľujeme dať do Vašej pozornosti zmenu legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov. Dňa 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a súčasne nadobudol účinnosť aj nový zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v zásade v celom rozsahu preberá znenie Nariadenia GDPR.