Diagnostické riešenia

V spoločnosti Roche Diagnostics vyvíjame diagnostické testy, prístroje a digitálne riešenia so schopnosťou transformovať zdravotnú starostlivosť pre ľudí na celom svete.

In-vitro testy

Našou hlavnou činnosťou je objavovanie, vývoj a výroba in vitro testov na diagnostiku rôznych chorôb, ktoré zahŕňajú rakovinu, cukrovku, Covid-19, hepatitídu, ľudský papilomavírus a mnoho ďalších.

Diagnostika in vitro (IVD) sú testy, ktoré dokážu odhaliť choroby, stavy a infekcie vykonávané na vzorkách, ako je krv alebo tkanivo, ktoré boli odobraté z ľudského tela. Umožňujú lekárom efektívne diagnostikovať pacientov a pracovať na poskytovaní vhodnej liečby.

Vzorky sa analyzujú priamo v ordináciách lekárov alebo v laboratóriách, ktorým dodávame naše testy a prístroje.

Diagnostické riešenia podľa typov

Niektoré z našich testov sú vo forme testovacích prúžkov a nevyžadujú žiadne prístroje.
Ostatné testy sú vyvinuté tak, aby sa dali vykonávať na prístrojoch a dodávajú sa v kazetovej forme.

Väčšina našich in vitro testov beží na diagnostických prístrojoch, ktoré vyvíjame a vyrábame sami alebo s externými partnermi. Niektoré z týchto zariadení sú malé a používajú sa na analýzu krvi alebo moču pacienta. Nájdete ich v ordináciách lekárov a klinikách. Ďalšími prístrojmi sú veľké analytické moduly, niektoré veľkosti malých automobilov, ktoré je možné integrovať a poskytnúť tak bezproblémové riešenie molekulárnej diagnostiky pre centrálne laboratóriá. Tieto systémy umožňujú paralelnú analýzu stoviek vzoriek a testovanie na mnoho rôznych chorôb.

Laboratórne diagnostické systémy pracujú s pokročilými technológiami rovnako sofistikovanými ako tie, ktoré by ste mohli nájsť v moderných lietadlách. Tieto analytické laboratórne prístroje sú plne automatické a umožňujú analýzu veľkého počtu vzoriek v krátkom čase. Pokročilá automatizácia navyše znižuje možnosť chyby. Laboratóriá sú tak schopné poskytovať vysokokvalitné výsledky pre pacientov vysoko efektívnym spôsobom.

Prístroje

Naše väčšie systémy sa zvyčajne prevádzkujú v laboratóriách. Môžu spracovávať veľa vzoriek pacientov naraz.
Menšie prístroje sa používajú v blízkosti pacienta, napríklad v ordináciách lekárov. Spracúvajú vždy jednu vzorku pacienta.

Digitalizácia systému zdravotnej starostlivosti otvára množstvo nových možností, ktoré môžu zlepšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti a zvýšiť cenovú dostupnosť služieb. V spoločnosti Roche sme vyvinuli široké portfólio digitálnych riešení pre lekárov a pacientov. Ventana je popredným dodávateľom automatických diagnostických systémov pre prácu patológa. Nástroje a systémy sa používajú v klinickej histológii, cytológii a v laboratóriách vyvíjajúcich lieky.

Digitálne riešenia

Pre laboratóriá ponúkame softvér, ktorý podporuje špecialistov v ich diagnostickej práci, ako sú patológovia pri interpretácii vzoriek tkanív prostredníctvom umelej inteligencie. Tieto nástroje nenahrádzajú patológov, umožňujú im byť efektívnejšími a sebavedomejšími vo svojich diagnózach. Vyvíjame tiež riešenia, ktoré automatizujú a prepájajú všetky oblasti a zariadenia laboratória. To vedie k vyššej účinnosti a menšej náchylnosti na chyby v laboratóriu. Pacient profituje z vysoko kvalitných laboratórnych výsledkov.

Pre laboratóriá

Umelá inteligencia môže patológom pomôcť pri interpretácii vzoriek tkanív.

Okrem širokého portfólia diagnostických testov, ktoré podporujú rozhodnutia lekárov, im poskytujeme aj podporu klinického rozhodovania: Pomocou individuálnych údajov o pacientoch a najnovších lekárskych informácií, algoritmov a umelej inteligencie navrhujeme možnosti liečby. To podporuje lekárov pri výbere optimálneho terapeutického prístupu pre každého pacienta na základe veľkého množstva dostupných údajov.

Pre lekárov

Obrázok zobrazuje osobu sediacu pred notebookom, ktorá si prezerá údaje o pacientovi. Digitálne riešenia môžu lekárom pomôcť pri rozhodovaní.

Pre pacientov ponúkame predovšetkým digitálne diagnostické riešenia pre vlastné monitorovanie. Napríklad pre ľudí, ktorí majú cukrovku, existuje aplikácia pre smartfóny, ktorá im pomáha zvládať cukrovku. Vyvíjame tiež nástroje na rýchle doručenie výsledkov testov do smartfónov pacientov v oblastiach s obmedzenými zdrojmi.

Pre pacientov

Digitálne riešenia môžu pomôcť ľuďom s cukrovkou efektívnejšie zvládať ich ochorenie v každodennom živote.
Viac

Diagnostické produkty

Na stiahnutie

please be aware that you are leaving this website.