Úzka spolupráca medzi farmaceutickou a diagnostickou divíziou je kľúčovou strategickou výhodou pre spoločnosť Roche. Obe divízie môžu voľne zdieľať svoje intelektuálne vlastníctvo, technológie a výsledky výskumov. Okrem iného toto umožňuje spoločnosti Roche kombinovať a využiť vedenie oboch divízií v kľúčovej oblasti molekulárnej biológie.

Navyše nám to umožňuje diagnostické odborné znalosti integrovať do všetkých častí farmaceutického V&V procesu. To je hlavným cieľom Roche pri presune k personalizovanej medicíne, prístup, ktorý sa snaží prispôsobiť liečbu konkrétnemu pacientovi na základe nových vedeckých poznatkov o biológii a chorobách na molekulárnej úrovni.