Naša štruktúra

Štruktúra Roche na Slovensku

1. Farmaceutická divízia
 • Oftalmológia

 • Onkológia

 • Onkohematológia

 • Hematológia

 • Imunológia

 • Neuroveda

 • Personalizovaná medicína (PHC) - Foundation Medicine, Flatiron

2. Diagnostická divízia
 • Centralizovaná diagnostika

 • Molekulárna diagnostika

 • Tkanivová diagnostika

 • Point of care

3. Diabetes Care divízia
 • ACCU- CHEK - selfmanažment ochorenia diabetes mellitus od spoločnosti Roche

please be aware that you are leaving this website.