Na rakovinu pľúc vo svete každoročne zomrie približne toľko ľudí, ako na rakovinu prsníka, rakovinu prostaty a rakovinu hrubého čreva a konečníka spolu.1 V posledných rokoch sme zaznamenali pokrok v diagnostike a liečbe rakoviny pľúc. Napriek tomu rakovina pľúc ostáva závažným a najťažšie liečiteľným typom rakoviny.

Rakovina pľúc je charakterizovaná nekontrolovateľným rastom abnormálnych buniek v pľúcach. Hlavné formy rakoviny pľúc sú nemalobunkový karcinóm pľúc (NSCLC) a malobunkový karcinóm pľúc (SCLC). Nemalobunkový karcinóm pľúc predstavuje najčastejšiu formu rakoviny pľúc (približne 85 % všetkých prípadov). 2,6

Nie vždy je to o fajčení

Je všeobecne známe, že fajčenie je najčastejšou príčinou vzniku rakoviny pľúc. Približne 8 z 10 prípadov rakoviny pľúc súvisí s fajčením. Rakovina pľúc však môže mať aj iné príčiny. Každoročne vo svete pribudne okolo 352 tisíc prípadov rakoviny pľúc u nefajčiarov. 1,3

Medzi ďalšie rizikové faktory rakoviny pľúc patria: 3,8

radiácia – napr. pacienti podstupujúci liečbu rádioterapiou majú zvýšené riziko vzniku rakoviny pľúc,

rizikové povolania – pracovníci pôsobiaci v určitých priemyselných odvetviach, v ktorých sú vystavení karcinogénnym látkam (ako napríklad azbest), sú viac ohrození rakovinou pľúc,

znečistené ovzdušie v mestách – vo všeobecnosti v mestách pozorujeme vyšší výskyt rakoviny pľúc oproti vidieckym oblastiam,

iné ochorenia pľúc – pacienti s pľúcnou formou tuberkulózy a chronickou obštrukčnou chorobou pľúc patria medzi osoby so zvýšeným rizikom rakoviny pľúc.

Ďalšie informácieZdroje nájdete tu

M-SK-00000363