Rakovina vaječníkov

rizikové faktory, príznaky, typy a liečba
Rakovina vaječníkov (ovariálny karcinóm) je závažné, agresívne a žiaľ nenápadné ochorenie ženských reprodukčných orgánov.
 • Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie každé 2 minúty sa jedna nová žena dozvie túto závažnú diagnózu.

 • Ročne je na celom svete novo diagnostikovaných približne 295 000 žien.

 • Ovariálne karcinómy obsadzujú dlhodobo 1. miesto v úmrtnosti na nádory pohlavných orgánov. 

 • Kvôli príznakom sa rakovina vaječníkov často nazýva “syndróm malej sukne”. 

 • Kvôli nenápadnosti ochorenia je u väčšiny pacientiek ochorenie odhalené v neskorom štádiu, ktoré výrazne zhoršuje predpoklad ďalšieho vývoja ochorenia.

 • Viac ako 50 % žien s týmto ochorením umiera do 5 rokov.

Rakovina vaječníkov predstavuje ôsmu najčastejšie diagnostikovanú rakovinu u žien na svete. Napriek vysokému výskytu a vysokej miery úmrtnosti nie je príčina vzniku tohto ochorenia úplne známa. Stanovené rizikové faktory pre rakovinu vaječníkov zahrňujú vek a výskyt ochorenia v rodine.

Ďalšie rizikové faktory sú zlý životný štýl (fajčenie, konzumácia alkoholu), neskorá menopauza (strata menštruácie po prechode) alebo dedičnosť (vrodené génové mutácie BRCA). Naopak užívanie antikoncepcie, dojčenie alebo tehotenstvo môžu mať istý ochranný účinok proti rakovine vaječníkov. Mnohé z príčin rakoviny vaječníkov je ešte potrebné identifikovať. Ďalší výskum je potrebný na lepšie porozumenie vzniku tohto ochorenia.

Príznaky pokročilého štádia rakoviny vaječníkov nie sú ničím špecifické.

Pokročilé štádium rakoviny vaječníkov je charakteristické zväčšením objemu brucha, bolesťami brucha, častým močením (spôsobené tlakom, ktorý pôsobí na močový mechúr), zápchou (spôsobenou tlakom na konečník), nechutenstvom, zvracaním a v niektorých prípadoch i dýchacími ťažkosťami. 

Tieto nešpecifické príznaky môžu byť často zamieňané so zažívacími ťažkosťami, čo sťažuje včasné stanovenie diagnózy. Často je tak príznak pokročilého štádia nádoru vaječníku označovaný lekármi  za “syndróm malej sukne”.  Ženy si myslia, že pribrali, pritom je na vine ascites (tekutina, ktorá sa kumuluje v brušnej dutine). 

Podstatná časť (cez 90 %) nádorov vaječníkov vzniká v dôsledku nekontrolovaného rastu a množenia buniek, ktoré tvoria povrch vaječníkov. Rakovina zasahujúca tento typ buniek je známa ako epitelový nádor vaječníkov.

Ďalšie typy rakoviny vaječníkov vznikajú zo zárodočných buniek (bunky špecializované na založenia nového jedinca) z ktorých vznikajú vajíčka alebo zo spojivových tkanív vo vaječníku, ktoré sa nazývajú stromálne bunky.

Hlavné piliere liečby rakoviny vaječníkov – chirurgická operácia a chemoterapia – ostali nezmenené už 40 rokov9, avšak nepríjemné nežiaduce účinky, rezistencia (odolnosť) na liečbu a opakovaný návrat ochorenia poukazujú na to, že je potrebné hľadať lepšie liečebné možnosti pre ženy trpiace rakovinou vaječníkov. 

Príchod cielených terapií v posledných 5 rokoch posilnil pooperačný liečebný režim žien diagnostikovaných s pokročilou formou rakoviny vaječníkov. Cielené terapie v kombinácii s chemoterapiou a/alebo ako samostatná terapia vykazujú výrazne lepšiu účinnosť v porovnaní so samostatnou chemoterapiou.10 V súčasnosti pokračuje ďalší výskum cielenej terapie, kde by sa dokázal ich účinok pri rôznych typoch rakoviny vaječníkov a ktorý by posilnil ich postavenie v štandardnej liečbe.11

V blízkej budúcnosti očakávame nové objavy a kombinačné terapie pri liečbe tejto rakoviny. Takisto sa očakáva, že príchod imunoterapie a jej kombinácie s inou cielenou liečbou si nájde uplatnenie aj v prípade rakoviny vaječníkov. 

Ako líder v onkológii, pokračujeme na našej ceste v podporovaní žien s rakovinou vaječníkov. 

Referencie

 1. Incidence of ovarian cancer. Cancertoday.com Available at:(naposledy navštíveno 28. 4. 2020)

 2. Karcinom vaječníků a vejcovodů. Masarykův onkologický ústav. 2019. (naposledy navštíveno 29. 4. 2020)

 3. Vlasák P., Bouda J., Kosťun J., Berezovský D., Presl J. Nové trendy v systémové léčbě ovariálního karcinomu. Actual Gynecology and Obstetrics. 2018. Dostupné na:(naposledy navštíveno 28. 4. 2020

 4. Incidence of ovarian cancer. Cancertoday.com Available at:

 5. Ovarian, Fallopian Tube and Peritoneal Cancer: Risk Factors and Prevention. Available at:

 6. Ovarian cancer symptoms. Targetovariancancer.org.uk. Available at: https:// (naposledy navštíveno 28. 4. 2020)

 7. Diagnostics performance of the biomarkers HE4 and CA125 in type I and type II epithelial ovarian cancer. Sciencedirect.com. Available at:

 8. Epithelial ovarian cancers. Targetovarincancer.org.uk. Available at:

 9. CancerProgress.net.: http://www.cancerprogress.net/timeline/ovarian-cancer.

 10. Guan LY, Lu Y. New developments in molecular targeted therapy of ovarian cancer. Discov Med. 2018 Nov;26(144):219-229. PMID: 30695681.

 11. ClinicalTrials.gov.:. Last accessed December 2016.

M-SK-00000697

Zistite viac zo sekcie onkológia

Prečítajte si viac
KontaktGlobálna stránkalinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubePersonalizované zdravotníctvoFarmaceutické riešeniaTerapeutické oblastiKariéraPríbehyPrávne prehlásenieOchrana osobných údajovVšeobecné obchodné podmienkyKódex správania dodávateľov spoločnosti RocheHlásenie nežiaducich účinkov