Našou výzvou je poskytovať pacientom účinnú liečbu rakoviny, ktorá je nielen efektívna, ale aj inovatívna vďaka nášmu poprednému výskumu, objavom a vývoju nových terapií.

Práve kvôli tomu je nevyhnutné, aby sa náš výskum sústreďoval na rozšírenie poznatkov v oblasti molekulárnych mechanizmov vzniku a šírenia nádorov.

Už viac ako 50 rokov vyvíjame inovatívne lieky a diagnostické postupy, vďaka ktorým je možné predchádzať, odhaliť, diagnostikovať, liečiť a monitorovať rakovinu.

Pre ďalší rozvoj v tejto oblasti pracujú vedci v Roche na identifikácii nádorových markerov, ktoré dokážu odhaliť prítomnosť rakovinových buniek dlhú dobu pred objavením sa rakoviny v ľudskom tele.

Jedným z hlavných kľúčov potrebných pre úspešnosť liečby je presná diagnostika ochorenia. V tom hrajú biomarkery, súčasti našich buniek nezastupiteľnú úlohu. Je možné ich použiť ako markery ochorenia a vďaka tomu dokážu lekári rýchlejšie, špecifickejšie a účinnejšie určiť, o aký typ rakoviny ide a začať s efektívnou terapiou.

Našou snahou je transformovať životy ľudí s rakovinou a podporiť aj tých, ktorí stoja počas tejto cesty po ich boku.

M-SK-00000891