Rakovina prsníka

jej typy a liečba na základe štádia ochorenia
Rakovina prsníka predstavuje u žien najčastejšie nádorové ochorenie. Každoročne je po celom svete diagnostikovaných viac než 2 milióny nových prípadov a každý rok na toto ochorenie zomrie viac než 600 tisíc žien.¹

Väčšinu typov rakovín prsníka je možné úspešne liečiť, pokiaľ sú zachytené včas. Najdôležitejším faktorom pri rozhodovaní o tom, ako toto ochorenie najefektívnejšie liečiť, je presná znalosť predpovedajúcich faktorov, ktoré pomôžu určiť liečebný postup určený pre dané ochorenie. Dosiahnutie pozitívneho účinku liečby je pravdepodobnejšie vtedy, pokiaľ liečbu cielime na konkrétny typ rakoviny.2,3

Znalosť typu rakoviny prsníka je veľmi dôležitá. Niektoré možnosti liečby, ako je chirurgická liečba a rádioterapia (liečba ionizujúcim žiarením) môžu byť pri rôznych typoch rakoviny prsníka podobné, ale farmakologická liečba, do ktorej patrí chemoterapia, hormonálna terapia a cielené terapie, sa bude pri jednotlivých typoch rakoviny líšiť.4

Podľa prítomnosti receptorov (bielkovín), ktoré sa vyskytujú na povrchu rakovinových buniek, existuje niekoľko typov rakoviny prsníka. Tieto receptory zohrávajú dôležitú úlohu pri vzniku a vývoji nádoru, pretože dávajú bunkám signál, aby rástli a delili sa. Liečba je preto navrhnutá tak, aby sa zablokovali tie receptory, ktoré sú pri danom type rakoviny aktívne.

HR-pozitívny karcinóm prsníka je najčastejším typom rakoviny prsníka. Predstavuje až 80 % všetkých prípadov.4

Rakovina prsníka je považovaná za HR pozitívnu, pokiaľ nádorové bunky na svojom povrchu majú receptory pre hormóny estrogén a/alebo progesterón. Sú to miesta na nádorových bunkách, kde sa viažu ženské pohlavné hormóny, ktoré sú prítomné v krvi. Tie potom pôsobia na nádorovú bunku ako rastový faktor. Dá sa to využiť v liečbe zhubného nádoru.

Pacientkam s karcinómom prsníka s pozitívnymi hormonálnymi receptormi sa podávajú lieky, ktoré ovplyvňujú tvorbu pohlavných hormónov alebo bránia v ich väzbe na príslušné receptory na povrchu nádorových buniek. Nádorová bunka potom odumrie.

HER2-pozitívny karcinóm prsníka predstavuje približne 15 % prípadov rakoviny prsníka. Vyznačuje sa prítomnosťou nádorových buniek, ktoré produkujú v nadmernom množstve HER2 bielkovinu. Tento typ rakoviny prsníka môže byť mimoriadne agresívny.

Pokiaľ sa nelieči, je spojený s rýchlejším postupom ochorenia a horšími šancami na prežitie v porovnaní s HER2-negatívnym karcinómom prsníka.5

Dnes je k dispozícii liečba, ktorá presne cieli na HER2 receptory a blokuje signály, ktoré spôsobujú rast a množenie rakovinových buniek.

Triple-negatívny karcinóm prsníka (TNBC) predstavuje približne 10–20 % všetkých prípadov rakoviny prsníka.4 Pri tomto type rakoviny nie sú prítomné ani estrogénové, ani progesterónové receptory, ani sa netvorí nadmerné množstvo HER2 bielkovín.

Mechanizmy vzniku tohto typu rakoviny sú z veľkej časti neznáme, preto je liečba tohoto karcinómu prsníka obzvlášť náročná. Pacientky môžu dobre reagovať na chemoterapiu, avšak celkovo sú možnosti liečby obmedzené a rakovina má tendenciu vracať sa.4

Na niektorých bunkách triple negatívneho karcinómu prsníka sa vyskytujú bielkoviny nazývané PD-L1, ktoré umožňujú nádorovým bunkám uniknúť pozornosti imunitného systému. Inak povedané, nádorová bunka oklame imunitný systém tým, že vyzerá ako zdravá bunka, a preto ju bunky imunitného systému nezničia.

Pre pacientky s triple negatívnym karcinómom prsníka je potrebné hľadať nové možnosti liečby a diagnostiky. Jedným z riešení môže byť protinádorová imunoterapia a moderné metódy personalizovanej zdravotnej starostlivosti.8

Po stanovení diagnózy lekár oznámi pacientke okrem typu rakoviny aj štádium ochorenia. Povie jej, aký je nádor veľký a či došlo k rozšíreniu rakoviny po tele do okolitých tkanív, takzvaným metastázam. Štádium je dôležité z toho dôvodu, že pomáha odborníkom vybrať pre danú pacientku najlepšiu možnú liečbu. Všeobecne platí, že čím je rakovina pokročilejšia, tým horšie sa lieči a tým je predpoklad ďalšieho vývoja ochorenia obvykle horšia.6

Väčšina prípadov rakoviny prsníka je diagnostikovaná vo včasnom štádiu, teda predtým, než sa rakovina rozšíri do okolitých tkanív. Nádorové ochorenie sa obmedzuje na prsník a/alebo lymfatické uzliny.2

Pokiaľ je rakovina prsníka liečená v tomto skorom štádiu, môže byť potenciálne vyliečiteľná.7

Liečebný postup je pri včasnom karcinóme komplexný a môže zahŕňať systémovú liečbu (celotelová liečba - účinná látka vstupuje do krvného obehu a šíri sa do všetkých častí tela) pred chirurgickým zákrokom i po ňom a rádioterapiu. Cieľom liečby je odstrániť rakovinové bunky a zabrániť ich návratu.7

Niektorým pacientkam je však rakovina prsníka diagnostikovaná v pokročilom štádiu a u niektorých z nich môže dôjsť k návratu alebo zhoršeniu včasného ochorenia. V prípade, že sa rakovina rozšírila do ďalších častí tela, ako je mozog alebo pečeň, sa šanca na úplné vyliečenie výrazne znižuje.

Cieľom liečby u týchto žien je čo najviac predĺžiť ich život a zároveň zmierniť príznaky ochorenia a nežiaduce účinky liečby tak, aby sa cítili čo najlepšie.6

Rakovina prsníka predstavuje viac ako 13 % všetkých nových prípadov rakoviny diagnostikovaných v krajinách EÚ v roku 2020 a je najčastejšie sa vyskytujúcou rakovinou. Odhaduje sa, že predstavuje takmer 29 % všetkých nových druhov rakoviny u žien. Medzi hlavné rizikové faktory rakoviny prsníka patria vek, genetická predispozícia, estrogénová substitučná liečba a faktory životného štýlu, vrátane obezity, fyzickej nečinnosti, stravovacích návykov a konzumácie alkoholu. Riziko vzniku rakoviny prsníka je u 1 z 11 žien na území EÚ (vo veku do 74 rokov).9

Slovensko sa nachádza v hornej tretine poradia krajín, kde sú najvyššie hodnoty výskytu karcinómu prsníka. Po zohľadnení všetkých dostupných dát bolo ku koncu roka 2020 na Slovensku zaregistrovaných približne 2 947 pacientok s diagnózou karcinómu prsníka, hrubá incidencia bola 106,3/100 000 obyvateľov). Pravdepodobná incidencia z roku 2020 predstavuje 127,57/100 000 obyvateľov.10

Alarmujúca je skutočnosť, že okrem najvyššej miery úmrtnosti na onkologické ochorenia patrí miera nášho skríningu onkologických ochorení k najnižším v Únii. Európsky priemer skríningu rakoviny prsníka je 57 %, u nás je to iba niečo viac ako 30 %.11

Väčšina európskych krajín vrátane Slovenska prijala programy skríningu rakoviny prsníka na zlepšenie miery včasnej detekcie. Zvyšujúci sa počet krajín, ktoré zaviedli populačnú mamografiu a skríningové programy, prispel k zvýšeniu počtu žien diagnostikovaných v ranom štádiu. Spolu s technologickým pokrokom v liečbe rakoviny prsníka prispeli tieto dva faktory k výraznému zníženiu úmrtnosti na rakovinu prsníka za posledné desaťročia.

Rakovina prsníka má mnoho typov a zároveň, každá pacientka s rakovinou prsníka je jedinečná - má jedinečný súbor vlastných okolností, ako je osobná história a anamnéza, genetika, geografický pôvod, socioekonomické prostredie, ktoré vzájomne ovplyvňujú už aj tak typovo špecifickú diagnózu. Zlepšiť a prispôsobiť starostlivosť a liečbu v oblasti rakoviny prsníka si vyžaduje, aby sme tieto okolnosti chápali a vedome s nimi pracovali. Koncept personalizovanej medicíny má potenciál zlepšiť efektívnosť systémov zdravotnej starostlivosti, cestu pacienta a v neposlednom rade aj kvalitu zdravia a životov.

Referencie

 1. Estimated number of new cases in 2018, worldwide, females, all ages. International Agency for Research on Cancer. Cancer Today.

 2. SEER:

 3. Dawood S, et al. J Clin Oncol 2010;28,1:92-98

 4. WebMD:

 5. Wolff AC, et al. Journal of Clinical Oncology 2013;31(31):3997-4013.

 6. Treatment of Stage IV (Metastatic) Breast Cancer. Cancer.org.(Naposledy navštíveno 19.9.2018)

 7. Wolff AC and Davidson NE. Curr Treat Options Oncol 2000; Aug;1(3):210-20

 8. Mittendorf EA et al. PD-L1 Expression in Triple Negative Breast Cancer. Cancer Immunol Res. 2014;2(4):361–370.

 9. European Cancer Information System. 2020. Breast Cancer Burden in EU-27. Dostupné na:

 10. Ondrušová, M, Mriňáková, B, Suchanský, M. 2021. Deskriptívna epidemiológia zhubných nádorov prsníka v SR. Onkológia, 6/2021. 411-414. ISSN 1339-4215.

 11. Eurostat. 2020. Breast cancer screening differs among Member States. Dostupné na:

M-SK-00000705

Viac článkov

Zobraziť všetky články
Prečítajte si viac
KontaktGlobálna stránkalinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubePersonalizované zdravotníctvoFarmaceutické riešeniaTerapeutické oblastiKariéraPríbehyPrávne prehlásenieOchrana osobných údajovVšeobecné obchodné podmienkyKódex správania dodávateľov spoločnosti RocheHlásenie nežiaducich účinkov