Prosím, vyplňte formulár:

Ďakujeme Vám za Vašu správu. Vaša správa bola prijatá a budeme Vás čoskoro kontaktovať. S pozdravom, Váš Roche tím

M-SK-00000596
Dátum prípravy: máj 2021

Pribinova 19
811 09 Bratislava
Slovakia

E-mail:Tel.:

Roche Slovensko, s. r. o.
Pribinova 19
811 09 Bratislava

recepcia: 
fax: 

Roche Slovensko, s. r. o.
Diagnostics Division
Pribinova 19
811 09 Bratislava

Viac informácií o kontaktoch v rámci Diagnostickej divízie nájdete
v kapitole v časti Diagnostics.

Roche Slovensko, s. r. o.
Pribinova 19
811 09 Bratislava