Rakovina krčka maternice a jej diagnostika

Rakovina krčka maternice sa zaraďuje u žien medzi štvrté najčastejšie nádorové ochorenie. Aj napriek stále viac rozšírenému skríningu (metóda zisťovania začiatočných štádií chorôb) a zavedeniu očkovacích programov zostáva rakovina krčka maternice jednou z hlavných príčin úmrtí žien na rakovinu na celom svete.¹

Viac ako pol milióna žien ročne je celosvetovo diagnostikovaných so zhubnou formou rakoviny krčka maternice. Efektívnou primárnou prevenciou (očkovaním proti ľudskému papilomavírusu) a sekundárnou prevenciou (pravidelný skríning a liečba včasných foriem) je možné predísť väčšine jej prípadov.2 Takmer 700 žien ročne je na Slovensku diagnostikovaných s rakovinou krčka maternice.3

 Veľká väčšina prípadov tejto rakoviny je spôsobená ľudským papilloma vírusom, označovaným skratkou HPV (z ang. Human Papillomavirus). HPV má mnoho podtypov a navzájom sa líšia svojou schopnosťou vyvolať rakovinový proces. Doposiaľ bolo nájdených približne 18 podtypov HPV, ktoré vykazujú vysoké riziko vzniku rakoviny. Podtypy tohto vírusu označované číslom 16 a 18 pritom zodpovedajú za výskyt až 70% všetkých prípadov rakoviny krčka maternice. HPV dokáže v bunkách krčka maternice vytvárať onkoproteíny, bielkoviny, ktoré mu pomáhajú množiť sa a zmeniť bunky krčka maternice na rakovinotvornú formu.4

V prípade podchytenia skorých štádií rakoviny krčka maternice sú predpoklady ďalšieho vývoja ochorenia dobré, priemerné 5-ročné prežívanie žien je až 91%. Nanešťastie predpoklady u žien, u ktorých nebolo ochorenie podchytené včas, sú horšie a priemerná miera 5-ročného prežívania klesá na 20%.1

 Rozlišujeme dva základné typy rakoviny krčka maternice, a to skvamózny bunkový karcinóm, ktorý vzniká z plochých buniek nachádzajúcich sa na vonkajšej stene krčka maternice. Druhým typom je adenokarcinóm, ktorý vzniká zo žľazových buniek produkujúcich hlien.1

V súčasnosti sú bežne používané dve metódy diagnostiky. Tzv. Pap test, pomocou ktorého sa vyhľadajú znaky prítomnosti abnormálnych buniek na krčku maternice, ktoré by mohli viesť k vzniku rakoviny. Tento test je známy už viac ako 75 rokov. Vzhľadom na dobu a poznatky, v ktorej bol vyvinutý, má svoje limity, aj keď je široko uznávaný. 

Pap test je založený na sledovaní morfológie (tvaru) buniek a v porovnaní s DNA metódami je dokázateľne menej citlivý. Výstupom môže byť subjektívny výsledok nereflektujúci skutočný stav prítomnosti HPV infekcie, a to môže pre pacientku predstavovať falošný výsledok a obrovské riziko. 

Moderné HPV DNA testy stanovujú pozitivitu HPV sledovaním prítomnosti vírusovej DNA vo vzorke, vedia rozlíšiť, o aký typ infekcie ide, a či to ženu vystavuje riziku vzniku rakoviny krčka maternice. Výsledky tejto metódy umožnia lekárovi jednoznačne zvoliť správne kroky v liečebnom alebo preventívnom pláne.

Vzorka na HPV DNA test sa zhromažďuje rovnakým spôsobom, ako pre testovanie bežným Pap testom. V skutočnosti môže byť tá istá vzorka použitá rovnako pre Pap test, aj pre HPV DNA test. O molekulárny HPV DNA test môže požiadať svojho gynekológa každá žena pri bežnej návšteve. Vzorka sa následne odošle do laboratória, kde prebieha testovanie. 

Takýto test uhrádza zdravotná poisťovňa len v indikovaných prípadoch. Pre účely prevencie si ho ženy musia zaplatiť samy a prijať to ako investíciu do vlastného zdravia. Náklady na HPV DNA test sú porovnateľné s nákladmi napríklad na návštevu kozmetičky či jednodňový lyžiarsky lístok, no pre zdravie ženy majú obrovský význam. Aby sa ženy mohli dobre rozhodnúť, potrebujú správne informácie.

Test cobas® HPV sa používa na zisťovanie začiatočných štádii rakoviny krčka maternice k určeniu rizika prekancerózy (stav predchádzajúci vzniku malígneho nádoru) alebo rakoviny žien, zachytením DNA vírusu. Test poskytuje tri výsledky súčasne: dva najrizikovejšie typy HPV 16 a HPV 18 jednotlivo a súhrnný výsledok pre 12 ďalších vysokorizikových typov HPV. Výsledky slúžia pre ďalší manažment pacientky. Okamžité informácie o riziku vzniku rakoviny krčka maternice môžu pacientke a lekárovi pomôcť určiť, aké ďalšie kroky sa majú urobiť v liečebnom alebo preventívnom pláne. HPV DNA test novej generácie dokáže vylúčiť možné ochorenie na tri až päť rokov alebo naopak odhaliť príčinu ochorenia ešte skôr, než sa rozvinie.

Viac informácií a odpovede na Vaše otázky nájdete na webovej stránke:

Referencie

  1. Roche. (2016). Cervical Cancer Concise Guide. www.roche.com. Retrieved 11 25, 2020, from https://www.roche.com/dam/jcr:f23e932c-df84-4ce0-9223-b508eaf4232c/%20Cervical%20Cancer%20Concise%20Guide%20%20September%202016_Pharma.pdf

  2. World Health Organisation. (n.d.). Cervical cancer. www.who.int. Retrieved 11 25, 2020, from

  3. HPV Information Centre. (2019, 6 17). Human Papillomavirus and Related Diseases Report: Slovakia. Retrieved 11 25, 2020, from

  4. Bedell, S. L., Goldstein, L. S., Goldstein, A. R., & Goldstein, A. T. (2020). Cervical Cancer Screening: Past, Present, and Future. Sexual Medicine Reviews, 8(1), 28-37. ScienceDirect.

M-SK-00000706

Viac článkov

Zobraziť všetky články

Zistite viac zo sekcie onkológia

Prečítajte si viac
KontaktGlobálna stránkalinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubePersonalizované zdravotníctvoFarmaceutické riešeniaTerapeutické oblastiKariéraPríbehyPrávne prehlásenieOchrana osobných údajovVšeobecné obchodné podmienkyKódex správania dodávateľov spoločnosti RocheHlásenie nežiaducich účinkov