Čo je imunoterapia?

Imunitný systém rozpoznáva a ničí všetko, čo je pre naše telo cudzie, a to vrátane normálnych buniek, z ktorých sa stali bunky nádorové. Za normálnych okolností imunitný systém odstraňuje cudzorodé alebo abnormálne bunky pomocou T-lymfocytov, ktoré vyhľadávajú a ničia potenciálne hrozby. Obranný systém organizmu dokáže rozpoznať aj nepatrné zmeny, ktoré premenia normálnu bunku na "cudzorodú". V niektorých prípadoch zmutované bunky dokážu uniknúť imunitnej odpovedi a môžu sa z nich rozvinúť zhubné nádory.⁷

Vďaka znalostiam biológie nádorových ochorení a imunitného systému bol vyvinuté rôzne podtypy protinádorovej imunoterapie, ktoré využívajú imunitný systém organizmu v boji proti nádorovým bunkám.

Pred približne 10 rokmi nastal v klinickom výskume imunoterapie veľký posun. Klinické skúšania s liekmi, nazývanými „inhibítory kontrolných bodov“, preukázali pozitívne výsledky. Niektoré nádorové bunky na svojom povrchu produkujú bielkovinu (tzv. kontrolný bod), ktorý T-lymfocyty vyhodnotia ako brzdu, respektíve ako signál, aby zadržali útok. Inhibítory kontrolných bodov, ktoré sú príkladom protinádorovej imunoterapie, majú za úlohu túto brzdu odstrániť.

Imunoterapia nefunguje u všetkých pacientov rovnako a u niektorých nemusí priniesť želaný efekt. Určité typy imunoterapie sú spojené s potenciálne závažnými, ale zvládnuteľnými nežiaducimi účinkami.

Vedci vyvíjajú spôsoby, ako určiť, ktorí pacienti budú pravdepodobne na liečbu reagovať a ktorí nie. Cieľom výskumu je maximalizovať potenciál imunoterapie v rámci personalizovanej liečby, a tým rozšíriť počet pacientov, ktorí môžu mať z liečby imunoterapiou úžitok.

Imunoterapia môže byť účinným liečebným postupom pri niektorých nádoroch, a to buď ako úvodná liečba, alebo po zlyhaní predchádzajúcej liečby. Imunoterapia sa môže používať samostatne alebo v kombinácii s inými spôsobmi liečby rakoviny.

Chemoterapia je priama forma útoku na rýchlo sa deliace rakovinové bunky, čo však môže mať vplyv aj na zdravé bunky. Keď pacienti na liečbu zareagujú, účinky liečby sa prejavia pomerne rýchlo. Efekt chemoterapie však trvá iba dovtedy, kým sa liečba podáva.

Imunoterapia umožňuje imunitnému systému rozpoznať a ničiť rakovinové bunky alebo pomáha aktivovať silnejšiu imunitnú odpoveď proti nádorovému ochoreniu. Nástup účinku imunoterapie zvyčajne trvá dlhšie, avšak tento účinok môže pretrvávať aj po ukončení liečby.

Referencie

  1. Estimated number of deaths worldwide, both sexes, all ages, GLOBOCAN 2018. Dostupná naNaposledy navštívené: 1. november 2020.

  2. Zappa, C., & Mousa, S. A. (2016). Non-small cell lung cancer: current treatment and future advances. Translational lung cancer research, 5(3), 288–300. Dostupné naNaposledy navštívené: 1. november 2020.

  3. World Health Organization. World Cancer Report 2008, Lyon; 2008; Dostupné na:Naposledy navštívené: 1.november 2020 [Výpočet: 1,761,007 (nových prípadov za rok) / 20% z nich = 352.200 (nových prípadov ročne nesúvisiacich s fajčením, po zaokrúhlení na tisícky)]

  4. Globocan 2018

  5. Hlodáková, V., Safaei-Diba, Ch.: Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2011. NCZI, Bratislava 2018, 198 s. 978-80-89292-64-6. http://data.nczisk.sk/statisticke_vystupy/Onkologia/incidencia_zhubnych_nadorov_2011.pdf

  6. Winston W Tan, Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC), Medscape 12. september 2020, online článok:Naposeldy navštívené: 1. november 2020

  7. American Cancer Society: Immune Checkpoint Inhibitors and Their Side EffectsNaposledy navštívené: 1.november 2020

  8. Ondrušová, M., Kuraj, J., Suchanský, M.: Vybrané epidemiologické aspekty zhubného nádoru priedušiek a pľúc. Onkológia (Bratis.), 2015, roč. 10(04):214 -218

  9. Cancer Research Institute, What is cancer immunotherapy. Revidoval Ezra Cohen, M.D., US San Diego Health, Dostupné na:Naposledy navštívené: 3. november 2020

M-SK-00000363

Prečítajte si viac
KontaktGlobálna stránkalinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubePersonalizované zdravotníctvoFarmaceutické riešeniaTerapeutické oblastiKariéraPríbehyPrávne prehlásenieOchrana osobných údajovVšeobecné obchodné podmienkyKódex správania dodávateľov spoločnosti RocheHlásenie nežiaducich účinkov