Rakovina pľúc

Na rakovinu pľúc vo svete každoročne zomrie približne toľko ľudí, ako na rakovinu prsníka, rakovinu prostaty a rakovinu hrubého čreva a konečníka spolu.¹ V posledných rokoch sme zaznamenali pokrok v diagnostike a liečbe rakoviny pľúc. Napriek tomu rakovina pľúc ostáva závažným a najťažšie liečiteľným typom rakoviny.

Rakovina pľúc je charakterizo vaná nekontrolovateľným rastom abnormálnych buniek v pľúcach. Hlavné formy rakoviny pľúc sú nemalobunkový karcinóm pľúc (NSCLC) a malobunkový karcinóm pľúc (SCLC). Nemalobunkový karcinóm pľúc predstavuje najčastejšiu formu rakoviny pľúc (približne 85 % všetkých prípadov). 2,6

Je všeobecne známe, že fajčenie je najčastejšou príčinou vzniku rakoviny pľúc. Približne 8 z 10 prípadov rakoviny pľúc súvisí s fajčením. Rakovina pľúc však môže mať aj iné príčiny. Každoročne vo svete pribudne okolo 352 tisíc prípadov rakoviny pľúc u nefajčiarov. 1,3

Medzi ďalšie rizikové faktory rakoviny pľúc patria: 3,8

 • radiácia – napr. pacienti podstupujúci liečbu rádioterapiou majú zvýšené riziko vzniku rakoviny pľúc,

 • rizikové povolania – pracovníci pôsobiaci v určitých priemyselných odvetviach, v ktorých sú vystavení karcinogénnym látkam (ako napríklad azbest), sú viac ohrození rakovinou pľúc,

 • znečistené ovzdušie v mestách – vo všeobecnosti v mestách pozorujeme vyšší výskyt rakoviny pľúc oproti vidieckym oblastiam,

 • iné ochorenia pľúc – pacienti s pľúcnou formou tuberkulózy a chronickou obštrukčnou chorobou pľúc patria medzi osoby so zvýšeným rizikom rakoviny pľúc.

Slovensko patrí medzi krajiny s vysokým výskytom karcinómu pľúc. Každoročne u nás pribudne približne 3 tisíc prípadov rakoviny pľúc, z čoho väčšinu tvoria muži.4 Výskyt ochorenia sa zvyšuje s vekom a vrchol dosahuje vo vekovej skupine 55 až 80-ročných. V dôsledku demografického starnutia populácie môžeme očakávať ďalší nárast počtu ochorení.

Na rakovinu pľúc na Slovenksu ročne zomiera viac ako 2 tisíc ľudí, 4,5,8 čím predstavuje najčastejšiu príčinu úmrtia spomedzi všetkých nádorových ochorení.4

Napriek nedávnym pokrokom v liečbe je miera 5-ročného prežívania pacientov s rakovinou pľúc v porovnaní s inými formami rakoviny nízka. Tak ako pri mnohých iných typoch rakoviny, tak aj pri rakovine pľúc platí, že čím skôr je pacient diagnostikovaný, tým vyššie sú jeho šance na prežitie.

Na Slovensku je viac ako polovica pacientov s rakovinou pľúc diagnostikovaná v neskorom štádiu, kedy sa ochorenie rozšírilo do iných častí tela.5,8

Liečba rakoviny pľúc ostáva obrovskou výzvou vo výskume, ako aj v klinickej praxi. Hľadajú sa nové spôsoby liečby, ktoré by predlžovali pacientom život a boli by pre nich dobre tolerované. Obzvlášť to platí pri pokročilom a metastatickom nemalobunkovom karcinóme rakoviny pľúc.

Možnosti liečby rakoviny pľúc závisia od typu a štádia rakoviny, ako aj od veľkosti a uloženia nádoru v pľúcach. Pri voľbe liečby je takisto dôležité posúdiť, či sa rakovina rozšírila aj do iných častí tela. Do úvahy sa berie aj celkový fyzický stav pacienta.

V súčasnosti sú k dispozícii tieto možnosti liečby nemalobunkového karcinómu pľúc:

 • operačný výkon – pacienti v skorom štádiu ochorenia, tzn. s lokalizovaným nemalobunkovým karcinómom pľúc, môžu byť úspešne liečení chirurgicky,

 • rádioterapia – pre pacientov, u ktorých nie je možný operačný výkon, je možnosťou liečby rádioterapia. Rádioterapia sa môže použiť samostatne alebo v kombinácii s chemoterapiou,

 • chemoterapia – chemoterapia sa môže aplikovať pred operačným výkonom (neoadjuvantná chemoterapia) alebo po operačnom výkone (adjuvantná chemoterapia). Chemoterapia sa využíva najmä pri liečbe pokročilejšieho ochorenia, kedy sa rakovina rozšírila do iných častí tela, a teda chirurgický výkon nie je možný. Väčšina prípadov rakoviny pľúc je diagnostikovaná práve v pokročilom štádiu, 6

 • cielená liečba – pri tomto type liečby sa využívajú látky, ktoré vedia priamo zacieliť na špecifické bielkoviny a gény nádorových buniek alebo na molekuly, ktoré prispievajú k ich prežívaniu a rastu. Nie všetky nádory majú rovnaké cieľové molekuly, preto je potrebné, aby lekár stanovil vyšetrenia, ktoré pomôžu odhaliť bielkoviny, typické pre nádorové bunky. Na základe výsledkov môže lekár pristúpiť k účinnej a cielenej liečbe. 
  Príkladom cielenej liečby je:

  • antiangiogénna liečba - je zameraná na zastavenie tvorby nových ciev v okolí nádoru, ktoré sú potrebné na jeho rast, šírenie a výživu, čím nádor „vyhladuje“,

  • liečba cielená na genetické mutácie - liečba je účinná (zastaví alebo spomalí rast pľúcnych nádorov), ak majú nádorové bunky určité génové mutácie (mutácie génov EGFR, ALK, ROS1, NTRK, BRAF, RET). 

 • imunoterapia – využíva prirodzený obranný systém organizmu na boj proti nádorovým bunkám.

M-SK-00000363

Na stiahnutie

Rakovina pľúc: rakovina mnohých podôbInfografika: protinádorová imunoterapia

Viac článkov

Zobraziť všetky články

Zistite viac zo sekcie onkológia

Prečítajte si viac

Objavte viac

KontaktGlobálna stránkalinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubePersonalizované zdravotníctvoFarmaceutické riešeniaTerapeutické oblastiKariéraPríbehyPrávne prehlásenieOchrana osobných údajovVšeobecné obchodné podmienkyKódex správania dodávateľov spoločnosti RocheHlásenie nežiaducich účinkov