PIL a SPC dokumenty na stiahnutie

Produkt Link na SPC a PIL
Alecensa ▼ SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Avastin SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
CellCept SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Cotellic
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Enspryng ▼
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Erivedge SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Esbriet SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Evrysdi ▼
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Fuzeon SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Gavreto ▼
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Gazyvaro SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Hemlibra ▼ SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Herceptin SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Invirase SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Kadcyla SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
MabThera SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Mircera SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
NeoRecormon SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Ocrevus ▼ SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Perjeta
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Phesgo ▼
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Polivy ▼ SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Pulmozyme SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
RoActemra SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Ronapreve ▼
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Rozlytrek ▼
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Tamiflu
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Tarceva SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Tecentriq ▼ SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Xeloda SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Xofluza ▼
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Zelboraf SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU