PIL a SPC dokumenty na stiahnutie

Produkt Link na SPC a PIL
Alecensa SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Avastin SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
CellCept SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Cotellic
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Enspryng ▼
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Erivedge SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Esbriet SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Evrysdi ▼
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Fuzeon SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Gavreto ▼
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Gazyvaro SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Hemlibra SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Herceptin SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Invirase SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Kadcyla SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Lunsumio ▼
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
MabThera SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Mircera SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
NeoRecormon SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Ocrevus  SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Perjeta
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Phesgo ▼
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Polivy ▼ SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Pulmozyme SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
RoActemra SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Ronapreve ▼
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Rozlytrek ▼
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Tamiflu
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Tarceva SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Tecentriq SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Vabysmo▼
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Xofluza ▼
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Zelboraf SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU