Služba DiaLog ponúka podporu zákazníkom v správnu chvíľu, kedykoľvek a včas. Je to flexibilný digitálny pracovný priestor, ktorý poskytuje personalizované informácie, poznatky a podporu na základe potrieb zákazníkov, čo umožní lepší manažment Vašich každodenných povinností.

Okrem iného služba online podpory poskytne komplexné servisné riešenie pre zvládanie problémov. Pomáha komplexne riešiť problémy v digitálnom záznamníku, rýchlejšie požiadať o podporu spoločnosť Roche a to všetko na jednom mieste.

  • umožňuje vyhľadávanie dokumentácie k produktom spoločnosti Roche určené pre špecialistov a technickú podporu v komerčných a nemocničných laboratóriách, medicínskych centrách a laboratórnych sieťach
  • informačná služba sprístupňuje aktuálne príbalové letáky v slovenčine
  • ponuka filtrovania výsledkov vyhľadávania podľa dátumu, verzie, názvu dokumentu, typu dokumentu a katalógového čísla
  • možnosť nastavenia filtrovania zoznamu výsledkov vyhľadávania podľa kritérií: jazyk dokumentu, typ dokumentu a časová perióda
  • typy sprístupnených dokumentov: užívateľské inštrukcie (príbalové letáky), metodické listy pre Integru, CE certifikáty (vyhlásenia o zhode) reagencií a bezpečnostné listy
  • umožňuje manažment objednávok, online prístup k objednávkam, dodacím listom a faktúram pre lepší prehľad
  • obchodné poznatky vám zabezpečia rýchly prístup k relevantným informáciám pre lepšiu priehľadnosť
  • dostupná online verzia Labor Actuell

 

Link na DiaLog a eLabDoc

https://dialogportal.roche.com/dialog/sk/sk/e-services

https://pim-eservices.roche.com/eLD/web/sk/sk/home