Divízia Roche Diabetes Care na Slovensku vznikla v roku 2008 a pôsobí pod značkou Accu–Chek pre oblasť monitorovania glukózy v krvi osobnými glukomermi a pre inzulínové pumpy. 

 

Stratégiou Roche Diabetes Care je personalizovaná zdravotná starostlivosť, s cieľom prispôsobiť liečbu každému pacientovi s diabetom najlepším možným spôsobom. V oblasti diabetu je jedným z celosvetových lídrov už viac ako 40 rokov. 

 

Cieľom našej starostlivosti o pacienta s diabetom je umožniť mu udržať svoju hodnotu glykémie v norme, zlepšiť kompenzáciu, znížiť rozvoj zdravotných komplikácií a zvýšiť tak kvalitu života s diabetom aj vďaka zdravotníckym pomôckam Accu-Chek. 

 

Produkty Accu-Chek pomáhajú manažovať diabetes vo viac ako 100 krajinách sveta. Každú sekundu sa pomocou monitorovacieho systému Accu-Chek vykonajú 2 testy na kontrolu hladiny glukózy v krvi.

 

Súčasné portfólio Accu-Chek ponúka ľuďom s diabetom a zdravotníckym pracovníkom inovatívne produkty a personalizované riešenia pre pohodlné a efektívne riadenie diabetu. 

 

Patria sem najmä súpravy na meranie hladiny glukózy v krvi, systémy na kontinuálne podávanie inzulínu, komplexné digitálne riešenia pre správu relevantných údajov a pre nastavenie úspešnej liečby s cieľom uspokojiť neustále sa vyvíjajúce potreby pacientov a zdravotníckych pracovníkov. 

 

Od roku 2017 je súčasťou portfólia Roche Diabetes Care aj jedna z najpopulárnejších aplikácií na manažment diabetu, mySugr s viac ako 2 miliónmi registrovaných používateľov na celom svete.

 

V Roche veríme, že na určenie optimálnej liečby je potrebný integrovaný a osobný prístup. Rovnako dôležitá je edukácia v oblasti životného štýlu a podpora motivácie pacientov v dosahovaní individuálnych cieľov v oblasti svojho zdravia. Neustále hľadáme príležitosti na zlepšovanie a inováciu nášho portfólia s cieľom ďalej zlepšovať zdravotné výsledky a zvyšovať kvalitu života ľudí s diabetom.

 

Navštívte našu stránku www.accu-chek.sk pre viac informácií. 1