Diagnostická divízia

Roche Applied Science

Roche Applied Science dodáva širokú škálu nástrojov, vysoko špecifické reagencie a testovacie kity pre použitie v oblasti výskumu. Portfólio produktov je obzvlášť silné v oblasti genomiky a proteomiky a to mení liečbu ochorení.

Roche molekulárna diagnostika

Roche molekulárna diagnostika rozvíja inovatívne, vysoko citlivé systémy a testy, ktoré spoľahlivo detegujú vírusy a iné patogény v pacientovej vzorke krvi, tkanív a orgánov. Pracuje aj na vzniku nových genetických testov založených na zlepšení diagnostiky a liečby neinfekčných ochorení, s dôrazom na oblasť rakoviny a zápalových ochorení.

Roche profesionálna diagnostika

Roche profesionálna diagnostika sa zaoberá dodávkou systémov, testov, softvérov a služieb, ktoré pomáhajú klinickým laboratóriám efektívnejšie a nákladovo-efektívne priniesť spoľahlivé výsledky. Má vedúce postavenie v rastúcom trhu point-of-care testovania produktov na podporu klinického rozhodovania bližšieho pacientovi pre lekárov, pohotovosť ďalšie základné a špeciálne diagnostickej postupy v ostatných sférach.

Roche tkanivová diagnostika

Ventana, člen predstavenstva skupiny Roche, je popredným dodávateľom automatických diagnostických systémov pre prácu patológa. Nástroje a systémy sa používajú v klinickej histológii, cytológii a v laboratóriách vyvíjajúcich lieky.

Roche Diabetes Care

Produkty Roche diabetológie sú navrhnuté s cieľmi: pomôcť ľuďom s cukrovkou žiť zdravý, produktívny život a jednoduchšie manažovať ochorenie.