Rakovina kože
diagnostika, prevencia a liečba

Bazalióm predstavuje najčastejšiu formu kožného nádoru, ktorý vzniká z najvrchnejších buniek našej pokožky - z epidermy a  postihuje najmä staršie osoby. Ide o typ nádoru, ktorý zvyčajne nemetastázuje, teda sa nešíri do ďalších častí tela a lieči sa jeho odstránením.

Spinalióm vzniká z epitelového tkaniva, zloženého z plochých buniek nachádzajúcich sa v našich orgánoch. Najčastejšie sa vyskytuje na epitelových bunkách našej pokožky, postihuje staršiu populáciu a na rozdiel od bazaliómu má schopnosť rozširovať sa do iných častí tela, preto je jeho liečenie komplikovanejšie1.

Malígny melanóm je zhubný nádor vznikajúci z pigmentových buniek, tzv. melanocytov. Hoci je jeho výskyt v porovnaní s hore uvedenými typmi nádorov nižší, je o to nebezpečnejší. Môže sa vyskytovať nielen na našej pokožke, ale aj napríklad na slizniciach a oku.

Najčastejšia forma melanómu sa nachádza na pokožke a najrizikovejšie sú práve plochy, ktoré sú najviac vystavované priamemu slnečnému žiareniu a opaľovaniu. Má veľmi dobrú schopnosť šírenia sa do ďalších častí ľudského tela a radí sa medzi 19. najčastejšie onkologické ochorenie na svete a 11. najčastejšie onkologické ochorenie na Slovensku.

Jeho výskyt v posledných desaťročiach stúpa a na Slovensku sa jeho výskyt za posledných 30 rokov strojnásobil. Jeho riziko spočíva najmä v jeho vysokej miere úmrtnosti v prípade, že sa objaví až v neskoršom štádiu ochorenia.

Príčiny vzniku ochorenia nie sú doposiaľ plne objasnené. Pri vzniku malígneho melanómu zohráva dôležitú rolu genetická predispozícia a vplyv vonkajších faktorov. Medzi najrizikovejšie vonkajšie faktory patrí ultrafialové žiarenie. Predpokladá sa, že až 90% nových melanómov vzniká v dôsledku nadmerného pôsobenia slnečných lúčov na našu pokožku2.

Diagnostika

Ochorenie je najčastejšie diagnostikované v ambulancii dermatológa. Diagnóza sa podľa závažnosti rozdeľuje do piatich štádií, do štádia 0 až 4, ktoré odzrkadľujú závažnosť rozšírenia ochorenia a ďalší postup pri liečbe3.

V ambulancii sa pacienti najčastejšie stretávajú s dermatoskopických vyšetrením znamienok, ktoré až 10 násobne zväčšia postihnuté miesto a vďaka tomu ho dokáže ošetrujúci lekár bližšie popísať - jeho farbu, veľkosť, hrúbku a ďalšie zmeny. Na doplňujúce vyšetrenia sa používa ultrasonografia a histopatologické vyšetrenie, pri ktorom je odobratá malá vzorka tkaniva na jeho bližšiu analýzu2.

Liečba ochorenia

Medzi možnosti liečby malígneho melanómu patrí chirurgické odstránenie poškodenej časti tkaniva, rádioterapia, chemoterapia a cielená imunoterapia a biologická liečba zameraná na konkrétne gény a proteíny. Najefektívnejším nástrojom na boj so stále častejším malígnym melanóm je však prevencia2.

Prevencia

Až 90% prípadov výskytu malígneho melanómu je preventabilných. Je preto dôležité nezabudnúť na každoročné preventívne vyšetrenie našej kože, a to buď v dermatologickej ambulancii, alebo počas kampaní verejného zdravia určených pre širokú verejnosť.

Počas letných mesiacov a pri každom silnejšom vystavení sa slnečným lúčom preto nezabúdajme na:

  • nosenie pokrývky hlavy a častí tela, ktoré sú najrýchlejšie spálené, akými sú napríklad ramená a chrbát,

  • vyhýbanie sa priamemu slnečnému žiareniu v hodinách od 10:00 do 14:00,

  • používanie ochranných faktorov s minimálnym SPF 30 a s UVA aj UVB ochranou4.

Referencie

  1. Stramská, D. (2012, 3 1). Zhoubné nádory kůže. www.mojemedicina.cz. Retrieved 11 26, 2020, from https://www.mojemedicina.cz/pruvodce-pacienta/diagnozy/maligni-melanom-a-zhoubne-nadory-kuze/zhoubne-nadory-kuze.html

  2. Kozárová, A., & Minariková, E. (2020). Malígny melanóm – klinický obraz, diagnostika a liečba.Dermatológia pre prax, 14(3), 104-111. Retrieved 11 26, 2020, from https://www.solen.sk/storage/file/article/DERMA_3_2020_final%20%E2%80%93%20Kozarova.pdf

  3. OZ Pacientov s dermatologickými malignitami. (n.d.). O rakovine kože: Diagnostika. Retrieved 11 26, 2020, from https://rakovinakoze.org/o-rakovine-koze/diagnostika/

  4. Roche. (n.d.). What does it take to be a Melanoma Hero? Retrieved 11 26, 2020, from https://www.roche.com/dam/jcr:51cb9c32-8d57-45c6-8e0c-77f1afdcbf40/en/melanoma-heroes-infographic.pdf

M-SK-00000679

Rakovina kože nezahŕňa len jeden určitý typ rakovinového bujnenia, ale rozoznávame niekoľko jej typov. Podľa štruktúry a časti kože, na ktorej pozorujeme rast týchto zmenených buniek rozoznávame bazalióm, spinalióm a najnebezpečnejší z nich - melanóm.

Zistite viac zo sekcie onkológia

Prečítajte si viac

please be aware that you are leaving this website.