Uvedené informácie slúžia len na informačné účely. Žiadny materiál na tejto stránke nie je určený ako náhrada za odbornú lekársku radu, diagnostiku alebo liečbu. V prípade akýchkoľvek otázok vždy vyhľadajte svojho lekára alebo iného kvalifikovaného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Chronické očné ochorenie, ako je na veku závislá alebo vekom podmienená makulárna degenerácia (VPMD), predstavuje pre pacientov a ich rodiny určité problémy, pretože pokles zrakovej ostrosti ovplyvňuje takmer všetky oblasti života.

My vám poskytujeme informácie o ochorení a podporujeme vás a vašu rodinu v lepšom zvládaní novej situácie.