Vlhká forma vekom podmienenej degenerácie makuly

Vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM) je ochorenie postihujúce centrálnu oblasť sietnice, ktorú nazývame makula. Makula zabezpečuje ostré centrálne videnie pri prenose zrakových informácií zo sietnice do mozgu. VPDM je hlavnou príčinou slepoty u ľudí vo veku 60 rokov a viac.¹,²

Príznaky VPDM sa u celého radu pacientov zamieňajú za bežné sprievodné známky starnutia. Ochorenie tak nadobúda vážnosť až s rozvojom vlhkej formy VPDM a geografickej atrofie.3,4

Pri vlhkej forme VPDM dochádza k nekontrolovateľnému rastu nových a abnormálnych ciev pod makulou s následným opuchom, krvácaním a/alebo zjazvením makuly.5

Vlhká forma VPDM postihuje 20 miliónov ľudí na celom svete.1,6

Predpokladá sa, že do roku 2040 sa počet pacientov s VPDM zvýši na 288 miliónov.2

Vlhká forma VPDM je hlavnou príčinou straty zraku u ľudí vo veku 60 rokov a viac.2

Rizikové faktory⁷

Vek

Obezita

Genetika

VPDM v rodine

Pohlavie

riziko je vyššie u žien

Rasa

častejší výskyt u kaukazskej rasy

Fajčenie

fajčiari majú 2 až 5-krát vyššie riziko ochorenia

Prejavy a príznaky⁸

Rozmazané videnie

Ťažkosti s videním do diaľky a prácou s detailmi

Výpady v centre zorného poľa

Ťažkosti pri rozlišovaní farieb

Okraje a rovné línie vyzerajú zvlnené

Vplyv vlhkej formy vekom podmienenej degenerácie makuly

Porucha zraku môže ovplyvniť:9,10,11

 • schopnosť vykonávať každodenné činnosti

 • schopnosť pracovať

 • schopnosť viesť aktívny spoločenský život

 • kvalitu života so zvýšenou sociálnou izoláciou, depresiami a úzkostnými poruchami.

Vlhká forma VPDM môže ovplyvniť schopnosť vidieť a rozpoznávať tváre, viesť motorové vozidlo, čítať a sledovať televíziu.1,9

Každoročné očné vyšetrenie

Každoročné očné vyšetrenie je najlepším spôsobom, ako včas odhaliť zmeny zraku. Počas vyšetrenia sietnice sa do očí aplikujú očné kvapky, ktoré spôsobia rozšírenie zreničiek, aby lekár mohol lepšie vidieť očné pozadie a odhaliť prípadné ochorenie sietnice. Ďalšie informácie o vlhkej forme VPDM a iných ochoreniach sietnice Vám poskytne očný lekár. Nájdete ich aj na stránke

Referencie

 1. Bright Focus Foundation. Age-Related Macular Degeneration: Facts & Figures. [Internet; cited May 2022]. Available from:

 2. Wong WL, et al. Global prevalence of age-related macular degeneration and disease burden projection for 2020 and 2040: a systematic review and meta-analysis. Lancet Glob Health. 2014;2:106–16.

 3. NHS Choices. Macular Degeneration. [Internet; cited October 2021] Available from:

 4. Sacconi R, Corbelli E, Querques L, Bandello F, Querques G. A Review of Current and Future Management of Geographic Atrophy. Ophthalmology and Therapy. 2017; 6:69-77.

 5. Little K, et al. Myofibroblasts in macular fibrosis secondary to neovascular age-related macular degeneration-the potential sources and molecular cues for their recruitment and activation. EBioMedicine. 2018;38:283-91.

 6. Connolly E, et al. Prevalence of age-related macular degeneration associated genetic risk factors and 4-year progression data in the Irish population. Br J Ophthalmol. 2018;102:1691–5.

 7. Bright Focus Foundation. Macular Degeneration Prevention and Risk Factors. [Internet; cited October 2021]. Available from:

 8. Bright Focus Foundation. Macular Degeneration Essential Facts. [Internet; cited October 2021]. Available from:

 9. Park SJ, Ahn S, Woo SJ, et al. Extent of Exacerbation of Chronic Health Conditions by Visual Impairment in Terms of Health-Related Quality of Life. JAMA Ophthalmol. 2015; 133:1267-1275.

 10. Taylor DR, et al. How does age-related macular degeneration affect real-world visual ability and quality of life? A systematic review. BMJ Open. 2016;6:e011504. doi:10.1136/bmj.

 11. Garcia GA, et al. Profound vision loss impairs psychological well-being in young and middle-aged individuals. Clin Ophthalmol. 2017;11:417–27.

M-SK-00001224

Zistite viac zo sekcie oftalmológia

Prečítajte si viac
KontaktGlobálna stránkalinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubePersonalizované zdravotníctvoFarmaceutické riešeniaTerapeutické oblastiKariéraPríbehyPrávne prehlásenieOchrana osobných údajovVšeobecné obchodné podmienkyKódex správania dodávateľov spoločnosti RocheHlásenie nežiaducich účinkov