Očné ochorenia u diabetikov

Očné ochorenia u diabetikov sú skupinou očných problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť v dôsledku nekontrolovanej vysokej hladiny cukru v krvi. V priebehu času môže dôjsť k strate zraku, najmä pri nedostatočnej kontrole cukrovky, čo spôsobí poškodenie sietnice - časti oka, ktorá vysiela informácie do mozgu umožňujúce videnie.¹

Diabetická retinopatia (DR) je ochorenie, pri ktorom dochádza k poškodeniu krvných ciev s následným presakovaním krvi a/alebo tekutiny do sietnice, opuchom a obmedzeným prekrvením niektorých oblastí sietnice.1

Diabetický makulárny edém (DEM) je jednou z komplikácií DR, pri ktorej dochádza k presakovaniu z poškodených ciev a následnému opuchu makuly.

Makula je oblasť v centre sietnice zodpovedná za ostré videnie, ktoré je potrebné na čítanie a vedenie motorových vozidiel.1

Globálna záťaž

Na celom svete je približne 422 miliónov diabetikov (5,5 % populácie).2

Diabetes je hlavnou príčinou rozvoja slepoty u ľudí vo veku od 20 do 74 rokov.2,3,4

DR, ktorá celosvetovo postihuje 93 miliónov ľudí, je zodpovedá za takmer 5 % všetkých prípadov slepoty.5

DEM, ktorá celosvetovo postihuje 21 miliónov ľudí, je hlavnou príčinou slepoty u pacientov s diabetom.5

Rizikové faktory³

Všetky typy diabetu

spôsobené nedostatkom inzulínu (1. typ), nedostatočnou odpoveďou na inzulín (2. typ) alebo tehotenstvom (gestačný diabetes)

Hyperglykémia

vysoká hladina cukru v krvi

Hypertenzia

vysoký krvný tlak

Obezita

Genetika

výskyt DR alebo DEM v rodine

Vek

Prejavy a príznaky

DR môže vyvolávať žiadne alebo len mierne ťažkosti s videním, pokiaľ sa nevyskytnú komplikácie ako DEM.1 DEM môže vyvolať:6

Rozmazané videnie

Ťažkosti pri rozlišovaní svetlých a tmavých odtieňov

Výpadky zorného poľa v podobe plávajúcich čiernych bodiek alebo čiar

Dopady diabetických ochorení zraku

Strata zraku vyvolaná diabetickou retinopatiou môže byť nezvratná. Včasná diagnóza a liečba však dokážu riziko slepoty znížiť o 95 %.1

Porucha zraku môže mať dopad na:7

 • schopnosť vykonávať každodenné činnosti

 • schopnosť pracovať

 • schopnosť viesť aktívny spoločenský život

 • kvalitu života so zvýšenou sociálnou izoláciou, depresiami a úzkostnými poruchami.

Vzhľadom k rastúcemu počtu diabetikov bude rásť aj počet osôb s diabetickým ochorením oka.5

Každoročná prehliadka zraku

Každoročné očné vyšetrenie je najlepším spôsobom, ako včas odhaliť zmeny zraku. Počas vyšetrenia sietnice sa do očí aplikujú očné kvapky, ktoré spôsobia rozšírenie zreničiek, aby lekár mohol lepšie vidieť očné pozadie a odhaliť prípadné ochorenie sietnice. Ďalšie informácie o diabetických ochoreniach očí a iných ochoreniach sietnice Vám poskytne očný lekár. Nájdete ich taktiež na stránke

Referencie:

 1. National Eye Institute. Facts About Diabetic Eye Disease. [Internet; cited May 2019]. Available from: https://nei.nih.gov/health/diabetic/retinopathy.

 2. World Health Organisation. Diabetes [Internet; cited May 2019]. Available from:

 3. Lee, R., Wong, T. Y., Sabanayagam, C. Epidemiology of diabetic retinopathy, diabetic macular edema and related vision loss. Eye Vis. 2015; 2:17.

 4. Yau, J. W. Y., Rogers, S. L., Kawasaki, R. et al. Global Prevalence and Major Risk Factors of Diabetic Retinopathy. Diabetes Care. 2012; 35: 556–564.

 5. Leasher, J. L. et al. Global Estimates on the Number of People Blind or Visually Impaired by Diabetic Retinopathy: A Meta-Analysis from 1990 to 2010. Diabetes Care. 2016; 39:1643–9.

 6. American Academy of Ophthalmology. Diabetic Retinopathy Symptoms. [Internet; cited May 2019]. Available from: http://www.geteyesmart.org/eyesmart/diseases/diabetic-retinopathy/symptoms.

 7. Park, S. J., Ahn, S., Woo, S. J. et al. Extent of Exacerbation of Chronic Health Conditions by Visual Impairment in Terms of Health-Related Quality of Life. JAMA Ophthalmol. 2015; 133:1267–1275

M-SK-00001223

Zistite viac zo sekcie oftalmológia

Prečítajte si viac
KontaktGlobálna stránkalinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubePersonalizované zdravotníctvoFarmaceutické riešeniaTerapeutické oblastiKariéraPríbehyPrávne prehlásenieOchrana osobných údajovVšeobecné obchodné podmienkyKódex správania dodávateľov spoločnosti RocheHlásenie nežiaducich účinkov