Geografická atrofia

U osôb s geografickou atrofiou môže byť zraková ostrosť stále dobrá, ak je makula - centrálna oblasť sietnice zodpovedná za ostré centrálne videnie - ušetrená. 40 % pacientov s geografickou atrofiou má zrakovú ostrosť 20/200, čo je hranica praktickej slepoty. Zdravá zraková ostrosť je 20/20.4

V súčasnosti nie je k dispozícii žiadna liečba na spomalenie progresie geografickej atrofie. Vedci stále hľadajú vhodnú liečbu a prebiehajú klinické skúšky. Na riešenie príznakov sa predpisujú pomôcky na slabé videnie, ako sú lupy alebo špeciálne okuliare.1

Geografická atrofia (GA) je pokročilá forma vekom podmienenej degenerácie makuly (VPDM), ktorá postihuje sietnicu, časť oka, ktorá posiela informácie do mozgu a umožňuje videnie.1Mnoho ľudí s VPDM si príznaky hneď neuvedomuje a zamieňa ich za bežné príznaky starnutia. To potom vedie k vážnejšej strate zraku.²,³

GA je zodpovedná za 10-20 % slepoty pri VPDM, ktorá postihuje viac ako 5 miliónov ľudí na celom svete.5

GA sa vyskytuje u 1,3 % ľudí vo veku 75-84 rokov a po 90. roku života sa zvyšuje na takmer 22 %.5

Globálna záťaž

Vek

najčastejšie u ľudí nad 70 rokov

Obezita

asociácia s vysokou hodnotou BMI

Genetika

VPDM v rodinnej anamnéze

Ochorenia srdca

Rasa

častejší výskyt u kaukazskej rasy

Fajčenie

zvyšuje riziko ochorenia až dvojnásobne

Rizikové faktory²,⁵

Zrak je menej ostrý alebo nedokáže zachytiť detaily.

Farby sa zdajú byť fádne alebo vyblednuté.

V centrálnom alebo periférnom (bočnom) videní sa objaví tmavá škvrna.

Ťažkosti s videním v tme

Prejavy a príznaky²

Zhoršený zrak môže mať negatívny vplyv na:6

  • schopnosť vykonávať každodenné činnosti

  • schopnosť pracovať

  • schopnosť viesť aktívny spoločenský život

  • kvalitu života so zvýšenou sociálnou izoláciou, depresiami a úzkostnými poruchami.

GA ovplyvňuje sociálne a manuálne schopnosti a zručnosti, ako je videnie tvárí, šoférovanie, čítanie a orientácia v meste.2

Ďalšiu úzkosť a stres môže spôsobovať vedomie, že strata zraku sa bude časom pravdepodobne zhoršovať.2

Vplyv geografickej atrofie

Každoročné očné vyšetrenie je najlepším spôsobom, ako včas odhaliť zmeny zraku. Vyšetrenie sietnice s rozšírenými zreničkami pomôže diagnostikovať VPDM skôr, ako prejde do geografickej atrofie. Ďalšie informácie o VPDM, geografickej atrofii a iných ochoreniach sietnice vám poskytne Váš očný lekár. Nájdete ich taktiež na stránke www.retina-international.org/.

Každoročná prehliadka zraku

M-SK-00001225

Referencie:

  1. National Eye Institute. Facts About Age-Related Macular Degeneration. [Internet; cited May 2019]. Available from: https://nei.nih.gov/health/maculardegen/armd_facts.

  2. Sacconi R, Corbelli E, Querques L, Bandello F, Querques G. A Review of Current and Future Management of Geographic Atrophy. Ophthalmology and Therapy. 2017; 6:69–77.

  3. NHS Choices. Macular Degeneration. [Internet; cited May 2019] Available from: http://www.nhs.uk/Conditions/Macular-degeneration/Pages/Introduction.aspx.

  4. Klein, R., Klein, BEK, Franke, T. The relationship of cardiovascular disease and its risk factors to age-related maculopathy. The Beaver Dam Eye Study. Ophthalmology 1993; 100:406–14.

  5. Amdbook. Geographic Atrophy [Internet; cited May 2019]. Available from: http://www.amdbook.org/content/geographic-atrophy-0.

  6. Park, S. J., Ahn, S., Woo, S. J. et al. Extent of Exacerbation of Chronic Health Conditions by Visual Impairment in Terms of Health-Related Quality of Life. JAMA Ophthalmol. 2015; 133:1267–1275.

Zistite viac zo sekcie oftalmológia

Prečítajte si viac

please be aware that you are leaving this website.