Geografická atrofia

Geografická atrofia (GA) je pokročilá forma vekom podmienenej degenerácie makuly (VPDM), ktorá postihuje sietnicu, časť oka, ktorá posiela informácie do mozgu a umožňuje videnie.1Mnoho ľudí s VPDM si príznaky hneď neuvedomuje a zamieňa ich za bežné príznaky starnutia. To potom vedie k vážnejšej strate zraku.²,³

U osôb s geografickou atrofiou môže byť zraková ostrosť stále dobrá, ak je makula - centrálna oblasť sietnice zodpovedná za ostré centrálne videnie - ušetrená. 40 % pacientov s geografickou atrofiou má zrakovú ostrosť 20/200, čo je hranica praktickej slepoty. Zdravá zraková ostrosť je 20/20.4

V súčasnosti nie je k dispozícii žiadna liečba na spomalenie progresie geografickej atrofie. Vedci stále hľadajú vhodnú liečbu a prebiehajú klinické skúšky. Na riešenie príznakov sa predpisujú pomôcky na slabé videnie, ako sú lupy alebo špeciálne okuliare.1

Globálna záťaž

GA je zodpovedná za 10-20 % slepoty pri VPDM, ktorá postihuje viac ako 5 miliónov ľudí na celom svete.5

GA sa vyskytuje u 1,3 % ľudí vo veku 75-84 rokov a po 90. roku života sa zvyšuje na takmer 22 %.5

Rizikové faktory²,⁵

Vek

najčastejšie u ľudí nad 70 rokov

Obezita

asociácia s vysokou hodnotou BMI

Genetika

VPDM v rodinnej anamnéze

Ochorenia srdca

Rasa

častejší výskyt u kaukazskej rasy

Fajčenie

zvyšuje riziko ochorenia až dvojnásobne

Prejavy a príznaky²

Zrak je menej ostrý alebo nedokáže zachytiť detaily.

Farby sa zdajú byť fádne alebo vyblednuté.

V centrálnom alebo periférnom (bočnom) videní sa objaví tmavá škvrna.

Ťažkosti s videním v tme

Vplyv geografickej atrofie

Zhoršený zrak môže mať negatívny vplyv na:6

  • schopnosť vykonávať každodenné činnosti

  • schopnosť pracovať

  • schopnosť viesť aktívny spoločenský život

  • kvalitu života so zvýšenou sociálnou izoláciou, depresiami a úzkostnými poruchami.

GA ovplyvňuje sociálne a manuálne schopnosti a zručnosti, ako je videnie tvárí, šoférovanie, čítanie a orientácia v meste.2

Ďalšiu úzkosť a stres môže spôsobovať vedomie, že strata zraku sa bude časom pravdepodobne zhoršovať.2

Každoročná prehliadka zraku

Každoročné očné vyšetrenie je najlepším spôsobom, ako včas odhaliť zmeny zraku. Vyšetrenie sietnice s rozšírenými zreničkami pomôže diagnostikovať VPDM skôr, ako prejde do geografickej atrofie. Ďalšie informácie o VPDM, geografickej atrofii a iných ochoreniach sietnice vám poskytne Váš očný lekár. Nájdete ich taktiež na stránke

Referencie:

  1. National Eye Institute. Facts About Age-Related Macular Degeneration. [Internet; cited May 2019]. Available from: https://nei.nih.gov/health/maculardegen/armd_facts.

  2. Sacconi R, Corbelli E, Querques L, Bandello F, Querques G. A Review of Current and Future Management of Geographic Atrophy. Ophthalmology and Therapy. 2017; 6:69–77.

  3. NHS Choices. Macular Degeneration. [Internet; cited May 2019] Available from:

  4. Klein, R., Klein, BEK, Franke, T. The relationship of cardiovascular disease and its risk factors to age-related maculopathy. The Beaver Dam Eye Study. Ophthalmology 1993; 100:406–14.

  5. Amdbook. Geographic Atrophy [Internet; cited May 2019]. Available from:

  6. Park, S. J., Ahn, S., Woo, S. J. et al. Extent of Exacerbation of Chronic Health Conditions by Visual Impairment in Terms of Health-Related Quality of Life. JAMA Ophthalmol. 2015; 133:1267–1275.

M-SK-00001225

Zistite viac zo sekcie oftalmológia

Prečítajte si viac
KontaktGlobálna stránkalinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubePersonalizované zdravotníctvoFarmaceutické riešeniaTerapeutické oblastiKariéraPríbehyPrávne prehlásenieOchrana osobných údajovVšeobecné obchodné podmienkyKódex správania dodávateľov spoločnosti RocheHlásenie nežiaducich účinkov