Spoločne meníme definíciu rakoviny pľúc

Každých 14 sekúnd je niekomu diagnostikovaná rakovina pľúc.¹

Súčasná definícia rakoviny pľúc sa veľmi líši od definície spred 20 rokov. To, čo sa kedysi považovalo za jediné ochorenie, sa dnes považuje za rôznorodé ochorenie pozostávajúce z mnohých podtypov, ktoré fungujú odlišne.2-5

Naše neustále narastajúce vedecké poznatky v súčasnosti umožňujú ľuďom podstúpiť testovanie biomarkerov a dostávať liečbu prispôsobenú konkrétnym genetickým vlastnostiam alebo imunitným cestám. Pokrok vo výskume zmenil význam diagnózy rakoviny pľúc; dlhodobé prežitie je pre niektorých pacientov skôr realitou než len možnosťou.5,6

Hoci v boji proti rakovine pľúc dosahujeme významné pokroky, v porovnaní s inými typmi rakoviny je pokrok pomalší. Žiaľ, mnohí ľudia stále čelia zlej prognóze a nemajú prístup k najlepšej možnej starostlivosti.

Čím skôr je rakovina pľúc diagnostikovaná, tým je väčšia pravdepodobnosť, že bude jej liečba účinná, čo znamená, že pacienti môžu žiť dlhšie.3,7 Bohužiaľ, existuje mnoho faktorov, ktoré môžu oddialiť diagnostiku a liečbu ľudí s rakovinou pľúc.8

Nedostatok príznakov

Absencia príznakov v skorších štádiách sťažuje jej odhalenie. Keď sa príznaky objavia, sú často nešpecifické a môžu sa zameniť za iné ochorenia.8

Skríning

Skríning dokáže odhaliť rakovinu pľúc v oveľa skoršom štádiu a ukázalo sa, že u vysoko rizikových osôb znižuje úmrtnosť takmer o štvrtinu. Napriek tomu má len veľmi málo krajín zavedené skríningové programy na rakovinu pľúc.8-10

Stigma

Diagnostika sa môže oddialiť kvôli stigme a strachu, ktoré sú spojené s rakovinou pľúc. Často súvisia s fajčiarskou anamnézou, čo môže ľuďom brániť vo vyhľadaní lekárskej pomoci, hoci majú príznaky.8

Geografia

Rozdiely v zdravotnej starostlivosti v rôznych krajinách a regiónoch znamenajú, že niektorí ľudia majú obmedzený alebo žiadny prístup k inovatívnym riešeniam, ktoré podporujú včasný zásah v prípade rakoviny pľúc, ako je skríning, testovanie a liečba.8

Jednou z najdôležitejších vecí, ktoré môžeme urobiť, je nájsť najlepšiu liečbu pre každého človeka s rakovinou pľúc. Objav špecifických mutácií a imunitných dráh zmenil u niektorých pacientov spôsob liečby.3,5 Stále je však veľa ľudí, ktorí potrebujú nové možnosti liečby. Aj preto musíme naďalej pokračovať v rozširovaní našich poznatkov o fungovaní rakoviny pľúc, s cieľom objaviť potenciálne nové spôsoby liečby.

Vzhľadom na to, čo dnes vieme o rakovine pľúc, je komplexné testovanie biomarkerov pri diagnóze veľmi dôležité na rýchle a presné určenie podtypu každého pacienta a čo najrýchlejšie zvolenie optimálnej liečby.

Vďaka novým priekopníckym spôsobom testovania rakoviny pľúc môžeme poskytovať presnejšie a včasnejšie výsledky, ktoré pomôžu nájsť správnu liečbu pre správneho pacienta, ako aj monitorovať účinnosť liečby a odhaliť rezistenciu.

Naše tímy neúnavne pracujú na tom, aby nanovo definovali budúcnosť klinickej starostlivosti a zabezpečili, aby každý diagnostikovaný človek dostal starostlivosť, ktorú potrebuje. Aby sme skutočne dosiahli zmenu, musíme spolupracovať v rámci celej komunity, aby sme pochopili, rozpoznali a riešili najdôležitejšie problémy pacientov. Pokračovanie v dosahovaní pokroku v oblasti včasnej diagnostiky, testovania a inovatívnych liečebných prístupov môže pomôcť nanovo definovať toto ochorenie.

V Roche úzko spolupracujeme s našimi partnermi - od pacientov a zdravotníckych pracovníkov až po systémy zdravotnej starostlivosti a priemysel - s víziou zlepšiť skúsenosti a prežívanie pacientov v každom kroku ich cesty.


Spoločne môžeme zmeniť definíciu rakoviny pľúc.

Referencie

  1. World Health Organisation. World Globocan 2020, [internet; cited June 2022] Available from:

  2. Information about Small Cell Lung Cancer, [internet; cited June 2022] Available from:

  3. Information about Non-Small Cell Lung Cancer, [internet; cited June 2022] Available from:

  4. ASCO. Cancer Progress Timeline.[internet, cited June 2022] Available from: -

  5. Jones G, et al. Recent advances in the management of lung cancer. Clin Med. 2018;1(18): s41–s46.

  6. National Cancer Institute. Biomarker Testing for Cancer Treatment [internet, cited June 2022] Available from:

  7. EpiCast. EpiCast report: NSCLC epidemiology forecast to 2022 [internet, cited June 2022] Available from:

  8. Cassim S, et al. Patient and carer perceived barriers to early presentation and diagnosis of lung cancer: a systematic review. BMC Cancer. 2019;19(1):25

  9. The National Lung Screening Trial Research Team. Reduced lung-cancer mortality with low-dose computed tomographic screening. N Engl J Med. 2011.4;365(5):395-409.

  10. de Koning HJ, et al. Reduced Lung-Cancer Mortality with Volume CT Screening in a Randomized Trial. N Engl J Med. 2020;382:503-513.

M-SK-00001238

KontaktGlobálna stránkalinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubePersonalizované zdravotníctvoFarmaceutické riešeniaTerapeutické oblastiKariéraPríbehyPrávne prehlásenieOchrana osobných údajovVšeobecné obchodné podmienkyKódex správania dodávateľov spoločnosti RocheHlásenie nežiaducich účinkov