Pokrok v eliminácii rakoviny pokračuje

Ovyliečení či eliminovaní akéhokoľvek druhu rakoviny bolo možné veľmi dlhú dobu len snívať. To sa však mení. Pokrok v našom chápaní nádorov a ich biológie, vzniku a tiež diagnostike spolu s novou érou cielených protinádorových imunoterapií znamenajú, že sen sa postupne stáva skutočnosťou.

Keď Roger Bannister v roku 1954 prelomil hranicu štyroch minút, dosiahol to, o čo sa bežci usilovali od roku 1886. Len o 46 dní neskôr bol jeho rekord prekonaný a odvtedy viac ako tisíc ďalších bežcov dokázali tento rekord, ktorý sa dlho javil ako nedosiahnuteľný výkon, ešte vylepšiť.

O tom sú však prelomy. Na prekonanie bariéry stačí len jedno významné úsilie, nemožné sa stane skutočnosťou a každé ďalšie dosiahnutie cieľov sa zrýchli, naše možnosti sa nepredstaviteľne rozšíria.

V tomto storočí sme sa stali svedkami revolúcie v oblasti vedy, techniky, digitálnych technológií, dát a genomiky, ktorá poháňa vedcov stále bližšie k tomu, čo je už dávno svätým grálom vedeckého a lekárskeho úsilia - liečba rakoviny. Tieto neustále sa rozširujúce vedomosti viedli k množstvu pozoruhodných inovácií, nástrojov a postupov liečby, ktoré priniesli na dosah odstránenie jednej formy ochorenia - rakoviny krčka maternice.

Toto ochorenie si každoročne vyžiada životy približne 340 0001 žien na celom svete. Počet obetí je šokujúcejší práve tým, že rakovine krčka maternice je možné takmer stopercentne predchádzať a pri včasnej diagnostike aj liečiť. Boj však pokračuje. V novembri 2020 sa 194 krajín zaviazalo k cieľu WHO eliminovať rakovinu krčka maternice zavedením očkovania, skríningu a cielenej liečebnej stratégie, ktoré by do roku 20502 mohli znížiť počet nových prípadov tohto ochorenia o 40% aj spolu so súvisiacimi 5 miliónmi úmrtí.

Na rozdiel od väčšiny druhov rakovín je hlavná príčina rakoviny krčka maternice dobre známa. Takmer vo všetkých prípadoch (99%)3 je ochorenie spôsobené ľudským papilomavírusom (HPV), ktorý v určitom období života infikuje väčšinu mužov a žien. Vysoká miera infekcií odznie sama od seba, avšak u niektorých žien tieto infekcie pretrvávajú a časom môžu prerásť do štruktúrnych zmien krčka maternice alebo až rakoviny.

Viac ako 100 krajín4 sveta má k dispozícií jednu alebo viac vakcín proti HPV, pričom 74 z nich má vytvorený národný imunizačný program pre dievčatá, 11 krajín dokonca tiež pre chlapcov5. Samotné očkovanie však nestačí. Eliminácia bude výsledkom komplexnej stratégie zloženej z očkovania, pokročilých skríningových metód a diagnostiky spolu s včasnou liečbou rakovinových lézií.

Pap test, zavedený v 40. rokoch 20. storočia, priniesol revolúciu v skríningu rakoviny krčka maternice a znížil mieru výskytu tejto choroby v krajinách, ktoré ho používajú, najmenej o 65%. Jeho limitácie však znamenajú, že mnoho prípadov rakoviny krčka maternice môže byť prehliadnutých. Nová éra inovatívnych technológií v súčasnosti mení diagnostiku rakoviny krčka maternice, poskytuje včasnú intervenciu a urýchľuje posun k personalizovanému zdravotníctvu.

Súbor sofistikovaných nástrojov na testovanie molekúl, buniek, biomarkerov a tkanív novej generácie poskytuje zdravotníckym pracovníkom cenné informácie. Transformuje životy pacientov počas celej ich cesty - od identifikácie osôb s vysoko rizikovou infekciou HPV, pacientov s pozitívnymi testami HPV spolu s včasnou identifikáciou bunkových zmien naznačujúcich vyššie riziko ochorenia krčka maternice, až po testovanie na stanovenie presnej diagnózy.

Elimináciu rakoviny krčka maternice je možné dosiahnuť vďaka silnej integrácii diagnostických a farmaceutických inovácií, spolu s dátami a vývojom personalizovaného zdravotníctva. Spoločnosť Roche zahŕňa všetky tieto odborné oblasti, má jedinečnú šancu na napredovanie v tomto holistickom prístupe a podporu cieľa WHO, ktorým je priviesť všetky krajiny na cestu eliminácie rakoviny krčka maternice do roku 20306.

Posledné desaťročie poukázalo na silu imunoterapie, ktorá transformuje liečbu a starostlivosť o pacientov s rôznymi typmi rakoviny. Rastúce chápanie biológie nádorov a poznatky o imunitnom cykle odhalili spôsob, ktorým je možné využiť imunitný systém v prospech pacienta.

Nachádzame sa vo vzrušujúcom historickom okamihu, kedy sa potenciálne výhody kombinácie imunoterapie s chemoterapiou, rádioterapiou, cielenými liekmi alebo inými imunoterapiami využívajúcimi imunitu na porazenie vlastnej rakoviny, stávajú realitou. Tieto kombinácie sa skúmajú tiež s cieľom zistiť, ako môžu pomôcť zlepšiť výsledky pre pacientky s rakovinou krčka maternice.

Eliminácia rakoviny krčka maternice je medicínskou a spoločenskou ambíciou, ktorú nemožno vyriešiť samostatne a na jej dosiahnutie bude potrebná silná spolupráca so širokou škálou partnerov.

Avšak rovnako, ako sa Bannisterovi po prelomení štvorminútového míľnika otvoril svet možností, existuje nádej, že eliminácia rakoviny krčka maternice bude prelomom, ktorý spustí novú éru úsilia o elimináciu ďalších druhov rakoviny.

References:

  1. World Health Organization. Factsheet: Cervix uteri [Internet; cited 2021 Jan 21]. Available at:

  2. World Health Organization. News: A cervical cancer-free future: First-ever global commitment to eliminate a cancer [Internet; citované 2021 Jan 21]. Dostupné na:

  3. World Health Organization. Health topics: Cervical cancer [Internet; cited 2021 Jan 21]. Available at:

  4. World Health Organization. News: Major milestone reached as 100 countries have introduced HPV vaccine into national schedule [Internet; citované 2021 Jan 21]. Dostupné na:

  5. World Health Organization. Immunization, Vaccines and Biologicals database, as of 9 August 2017 [Powerpoint; citované 2021 Jan 21]. Dostupné na: http://www.who.int/entity/immunization/monitoring_surveillance/VaccineIntroStatus.pptx

  6. World Health Organization. News: A cervical cancer-free future: First-ever global commitment to eliminate a cancer [Internet; citované 2021 Jan 21]. Dostupné na:

M-SK-00000470

KontaktGlobálna stránkalinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubePersonalizované zdravotníctvoFarmaceutické riešeniaTerapeutické oblastiKariéraPríbehyPrávne prehlásenieOchrana osobných údajovVšeobecné obchodné podmienkyKódex správania dodávateľov spoločnosti RocheHlásenie nežiaducich účinkov