Diagnóza VPDM

Uvedené informácie slúžia len na informačné účely. Žiadny materiál na tejto stránke nie je určený ako náhrada za odbornú lekársku radu, diagnostiku alebo liečbu. V prípade akýchkoľvek otázok vždy vyhľadajte svojho lekára alebo iného kvalifikovaného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

AKO SA DIAGNOSTIKUJE VPMD?

Definitívnu diagnózu môže urobiť iba oftalmológ. Pri zobrazovaní očí dokážu oftalmológovia často rozpoznať zmeny na sietnici a makule ešte skôr, ako pacient spozoruje akékoľvek poškodenie zraku (1). Pri podozrení na VPMD oftalmológovia často vykonávajú nasledujúce vyšetrenia (2, 3):

  • Meranie zrakovej ostrosti (určenie zrakovej ostrosti)

  • Zobrazovanie fundusu a makuly lupou na štrbinovej lampe, špeciálny mikroskop

  • Vyšetrenie optickou koherentnou tomografiou (OCT). Sietnica sa skenuje netepelným laserom. Odrazené laserové lúče vytvárajú rezový obraz štruktúry sietnice. Týmto spôsobom môžu byť patologické zmeny vo VPMD, ako je hromadenie tekutín, tiež detekované v počiatočnom štádiu. (Graf) 1. ukazuje KCT obraz zdravej žltej škvrny, (Graf) 2 ukazuje vlhkú VPMD.

  • Cievne zobrazovanie pomocou fluorescenčnej angiografie: Po injekcii farbiva do žily ramena rýchlo prechádza krvným obehom do krvných ciev očí. Potom sa urobí séria fotografií očného pozadia, aby sa ukázala distribúcia farbiva v krvných cievach sietnice. Týmto spôsobom je možné vizualizovať cievne zmeny alebo abnormálnu permeabilitu sietnicových ciev.

Ako ľudia reagujú, keď zistia, že majú VPMD?

Poruchy zraku vedú k neistote a úzkosti. Ľudia, ktorým bola práve diagnostikovaná VPMD, sú počas rozhovoru s lekárom často takí znepokojení a emocionálne nabití, že nedokážu jasne myslieť a formulovať svoje otázky.

Niektorí pacienti prezradili svoje myšlienky po diagnóze:

TIPY PRI NÁVŠTEVE OFTALMOLÓGA

Ak ste si všimli problémy so zrakom, a preto ste sa objednali k oftalmológovi, odporúčame vám nasledovné:

  • Vezmite si so sebou osobu, ktorej dôverujete. Dve hlavy sú lepšie ako jedna! Okrem toho si osoba, ktorú si so sebou privediete, môže robiť poznámky o najdôležitejšom obsahu konzultácie s lekárom.

  • Zapíšte si všetky otázky, ktoré sa môžu vyskytnúť po konzultácii, a prediskutujte ich na ďalšom stretnutí.

Zdroje:

  1. Symptome [Symptoms]. https://www.amd-netz.de/makuladegeneration/symptome-und-selbsttests Die Altersabhängige Makuladegeneration (AMD) [Age-related macular degeneration (AMD)].

  2. Brochure of the German Ophthalmological Society (as of: 2018). Dostupné na: https://www.dog.org/wp-content/uploads/2009/12/amd-stand-2018.pdf (upravené 6. 11. 2021).

  3. Untersuchungen beim Augenarzt [Examinations by the ophthalmologist]. https://www.amd-netz.de/makuladegeneration/untersuchungen (retrieved on 7. 11. 2021)

M-SK-00002095

KontaktGlobálna stránkalinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubePersonalizované zdravotníctvoFarmaceutické riešeniaTerapeutické oblastiKariéraPríbehyPrávne prehlásenieOchrana osobných údajovVšeobecné obchodné podmienkyKódex správania dodávateľov spoločnosti RocheHlásenie nežiaducich účinkov