Čo je VPMD?

Uvedené informácie slúžia len na informačné účely. Žiadny materiál na tejto stránke nie je určený ako náhrada za odbornú lekársku radu, diagnostiku alebo liečbu. V prípade akýchkoľvek otázok vždy vyhľadajte svojho lekára alebo iného kvalifikovaného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

ČO JE VEKOM PODMIENENÁ MAKULÁRNA DEGENERÁCIA?

Vekom podmienená makulárna degenerácia (VPMD) je chronické ochorenie, ktoré sa vyskytuje častejšie so zvyšujúcim sa vekom (približne od 55. roku života) (1). VPMD môže postihnúť obe oči, ale spočiatku aj len jedno oko. VPMD sa vyvíja na takzvanej makule (nazývanej aj „žltá škvrna“), ktorá leží v strede sietnice na pozadí oka (obr. 1).

Makula je veľká asi ako zrnko ryže, ale obsahuje obzvlášť veľké množstvo zrakových buniek a je v podstate zodpovedná za ostrý zrak. To je spojené s mnohými aspektmi zraku: čítanie, rozpoznávanie tvárí a jemných detailov, ako aj rozlišovanie farieb (2, 3). Zvyšok sietnice vníma prakticky len obrysy a svetlo-tmavé kontrasty (3).

AKO OCHORENIE VZNIKÁ?

V skorých štádiách VPMD procesy starnutia znamenajú, že konečné produkty metabolizmu sa nemôžu správne rozložiť v sietnici a ukladajú sa ako takzvané drúzy.

To zvyčajne nevedie k strate zraku; niektorí pacienti však uvádzajú, že už nevnímajú tak dobre kontrasty alebo sa oči prispôsobujú zmeneným svetelným podmienkam až s oneskorením (4, 5). U niektorých postihnutých osôb skorá VPMD progreduje do neskorej VPMD.

V neskorých štádiách sa rozlišuje medzi suchou VPMD (známou aj ako „geografická atrofia“) a vlhkou VPMD (známou aj ako „neovaskulárna VPMD“).

SUCHÁ ALEBO ´VLHKÁ FORMA VPMD?

Pri suchej VPMD dochádza k zničeniu zrakových buniek citlivých na svetlo, čo má za následok pomalú postupnú stratu zraku v strede zorného poľa (obr. 3) (4). Suchá forma VPMD sa môže časom zmeniť na vlhkú VPMD.

Pri vlhkej VPDM sa pod sietnicou v reakcii na drúzy vytvárajú malé cievy - lekári hovoria aj o "neovaskulárnej" VPMD (skratka: nVPMD - neovaskulárny znamená "novovzniknuté cievy").

Keďže tieto novovytvorené cievy sú menej stabilné a čoraz priepustnejšie, tekutina alebo krv sa môže dostať do okolitého tkaniva (obr. 5). V tkanive sa ukladá tekutina a opúcha (3). Usadeniny tekutiny v oblasti makuly môžu vážne znížiť videnie.

Ľudia s VPMD často strácajú schopnosť ostro vidieť. Priestorová orientácia je však zachovaná, rovnako ako vnímanie vo vonkajšom zornom poli a rozlišovanie medzi "svetlom" a "tmou". Tváre a predmety, na ktoré sa pozeráte priamo, už často takmer nerozoznávate (obr. 3), zatiaľ čo pohyby a štruktúry v kútiku oka rozpoznať dokážete.

Na rozdiel od suchej formy VPMD, vlhká forma VPMD často postupuje oveľa rýchlejšie; dá sa však úspešne liečiť, ak sa s liečbou začne včas (2, 3).

Zdravé oko
Oko s vlhkou formou VPMD

RIZIKOVÉ FAKTORY PRE VZNIK VPMD?

Presná príčina VPMD ešte nebola definitívne stanovená. Existuje však niekoľko faktorov, ktoré môžu zvyšovať riziko vzniku VPMD. Medzi rizikové faktory VPMD patria (2, 6):

 • Pokročilý vek (preto sa používa termín vekom podmienená alebo vekom podmienená makulárna degenerácia)

 • Fajčenie

 • Hypertenzia

 • Nezdravá strava (málo ovocia a zeleniny, alkohol, vysoký obsah živočíšnych tukov)

 • UV žiarenie a modrá časť viditeľného svetla

V niektorých rodinách sa makulárna degenerácia vyskytuje častejšie, ale VPMD sa nepovažuje za klasické dedičné ochorenie. VPMD sa častejšie diagnostikuje u žien ako u mužov (2).

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY OSÔB S OCHORENÍM, KTORÉ SA MÔŽU TÝKAŤ AJ VÁS

Ako vekom podmienená makulárna degenerácia (VPMD) ovplyvňuje videnie?

To závisí okrem iného od štádia ochorenia a formy VPMD (suchá alebo vlhká). Makula sa nachádza v strede sietnice a je zodpovedná za centrálne videnie. Ak je makula poškodená VPMD, dochádza k zhoršeniu zrakovej ostrosti.

To môže napríklad narušiť schopnosť čítať a rozpoznávať tváre alebo jemné detaily. Vonkajšia časť sietnice nie je za normálnych okolností postihnutá týmto ochorením. VPMD môže viesť k zhoršeniu zraku s následnými obmedzeniami.

Je dôležité, aby sa postihnutí pacienti s VPMD naučili čo najlepšie využívať svoj zostávajúci zrak a čo najviac si zachovali nezávislosť. Na zachovanie nezávislosti existuje mnoho pomôcok, najmä optické pomôcky (2, 7).

Postihuje vekom podmienená makulárna degenerácia (VPMD) vždy obe oči rovnako?

Takmer dve tretiny pacientov majú rovnaké štádium VPMD na oboch očiach (8). Existujú však aj ľudia, u ktorých je spočiatku ochorením postihnuté len jedno oko. Štúdie ukazujú, že približne u 19 až 28 % týchto pacientov sa v priebehu 5 rokov vyvinie VPMD aj na druhom oku (8).

VPMD nie je vždy symetrické: u niektorých pacientov je jedno oko vážnejšie postihnuté VPMD, zatiaľ čo druhé oko má stále výrazne lepšie videnie (8).

Je dôležité, aby oftalmológ vždy vyšetril aj druhé oko s cieľom včas identifikovať možné ochorenie druhého oka.

Je niečo, čo môžem urobiť, aby som zabránil vzniku VPMD?

Najdôležitejším preventívnym opatrením pre zdravie očí je nefajčiť. Ak máte vysoký krvný tlak, dôsledne ho liečte. Buďte fyzicky aktívni, pravidelne cvičte. Dbajte na svoju hmotnosť a zdravú stravu s množstvom ovocia, zeleniny a potravín, ktoré obsahujú omega-3 mastné kyseliny (napr. v tučných rybách a vlašských orechoch). Obmedzte alkohol. Chráňte si oči pred oslnením a UV žiarením vhodnými okuliarmi alebo kontaktnými šošovkami.

Ak spozorujete zmeny vo svojom videní, bezodkladne kontaktujte svojho očného lekára (2, 9).

Zdroje:

 1. Altersabhängige Makuladegeneration (AMD) [Age-dependent macular degeneration (AMD)] - gesundheitsinformation.de. Available online at: https://www.gesundheitsinformation.de/altersabhaengige-makuladegeneration-amd.html (retrieved on 06/11/2021)

 2. Dr med. Sönke Baumüller: Die Altersabhängige Makuladegeneration – ein Leitfaden für Betroffene [Age-related macular degeneration - a guide for those affected]. Books on Demand, Norderstedt. ISBN 978-3-7392-2528-9

 3. Die Altersabhängige Makuladegeneration (AMD) [Age-related macular degeneration (AMD)]. Brochure of the German Ophthalmological Society (as of: 2018). Available online at: https://www.dog.org/wp-content/uploads/2009/12/amd-stand-2018.pdf (retrieved on 06/11/2021).

 4. GBE-Themenheft Blindheit und Sehbehinderung [GBE-Topic Volume on Blindness and Visual Impairment]. Robert Koch-Institut, Berlin 2017 (p. 11f.). Available online at https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/
  Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsT/blindheit.pdf?__blob=publicationFile (retrieved on 06/11/2021)

 5. Entstehung der Makuladegeneration [Formation of macular degeneration]. https://www.amd-netz.de/makuladegeneration/entstehung-der-erkrankung (retrieved on 06/11/2021)

 6. Risikofaktoren und Vorbeugung [Risk factors and prevention]. Available online at: https://www.amd-netz.de/makuladegeneration/risikofaktoren-und-vorbeugung#ungesunde_ernaehrung (retrieved on 06/11/2021)

 7. Altersbedingte Makuladegeneration [Age-related macular degeneration]. Available online at: https://retina.ch/netzhauterkrankungen/amd/ (retrieved on 11/11/2021)

 8. Stahl A: Diagnostik und Therapie der altersabhängigen Makuladegeneration [Diagnostics and treatment of age-related macular degeneration]. Deutsches Ärzteblatt 2020; 117: 513-519. Available online at: https://www.aerzteblatt.de/archiv/214716/Diagnostik-und-Therapie-der-altersabhaengigen-Makuladegeneration (retrieved on 11/11/2021)

 9. Risikofaktoren und Vorbeugen [Risk factors and prevention]. Available online at: https://www.amd-netz.de/makuladegeneration/risikofaktoren-und-vorbeugung#bewegungsmangel (retrieved on 11/11/2021)

M-SK-00002093

KontaktGlobálna stránkalinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubePersonalizované zdravotníctvoFarmaceutické riešeniaTerapeutické oblastiKariéraPríbehyPrávne prehlásenieOchrana osobných údajovVšeobecné obchodné podmienkyKódex správania dodávateľov spoločnosti RocheHlásenie nežiaducich účinkov