Pokroky v inkluzívnom výskume

V Roche veríme, že zlepšovanie zdravotných výsledkov pre všetkých pacientov je základom nášho poslania, a zaviazali sme sa, že budeme lídrom v odvetví pri dosahovaní lepších zdravotných výsledkov pre všetkých.

V čoraz rozmanitejšom svete okolo nás je práve teraz čas na výskum a klinický vývoj liečiv s cieľom zabezpečiť čo najväčší nábor pacientov naprieč rasovými a etnickými skupinami, aby sme mohli podporiť optimalizáciu zdravotného stavu všetkých pacientov na celom svete.

Keďže sa konečný stav ochorenia a reakcie na liečbu  môžu v jednotlivých populáciách obyvateľstva líšiť, výskum musí zahŕňať aj pacientov s rovnakým ochorením,  avšak s rozličnými rasovými, etnickými a rodovými črtami. Spoločnosť Roche je odhodlaná riešiť úskalia účasti pacientov na klinických skúšaniach, diverzifikovať genetické údaje na účely vedeckého objavovania a zvyšovať prístup k inovatívnym diagnostickým a terapeutickým riešeniam, a to pokrokom v inkluzívnom výskume.

Vybudovaním dôveryhodných partnerstiev s pacientmi, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a naprieč  celým ekosystémom zdravotníctva môžeme spoločne prepájať vedecké pokroky, nové technológie a údaje z reálneho sveta, aby sme podporili inovácie a vytvorili nové štandardy pre inkluzívny výskum.

Keďže sa snažíme poskytovať pacientom čo najväčší benefit, neprestajne riešime nerovnosti v zdravotnej starostlivosti, aby sme všetkým pacientom mohli poskytovať čoraz viac personalizované riešenia zdravotnej starostlivosti.

M-SK-00001132

KontaktGlobálna stránkalinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubePersonalizované zdravotníctvoFarmaceutické riešeniaTerapeutické oblastiKariéraPríbehyPrávne prehlásenieOchrana osobných údajovVšeobecné obchodné podmienkyKódex správania dodávateľov spoločnosti RocheHlásenie nežiaducich účinkov