Eliminujme pretrvávajúce rozdiely v onkologickej starostlivosti

Svetový deň boja proti rakovine sa koná každoročne 4. februára. Zvyšovaním celosvetového povedomia, zlepšovaním vzdelávania a podnecovaním individuálnych, kolektívnych, ako aj inštitucionálnych aktivít, všetci spoločne pracujeme na pretvorení sveta, v ktorom sa predíde miliónom úmrtí na rakovinu a v ktorom prístup k životu zachraňujúcej liečbe rakoviny a starostlivosti je spravodlivý pre všetkých bez ohľadu na to, kto ste a odkiaľ pochádzate.<sup>1</sup>

Výsledkom práce odborníkov v posledných desaťročiach je významný pokrok v oblasti onkologickej starostlivosti od skríningu, cez diagnostiku až po liečbu. Napriek vedeckému aj spoločenskému pokroku to, kde žijete a odkiaľ pochádzate, zásadne určuje a ovplyvňuje váš prístup k prevencii, či liečbe rakoviny, na ktorú máte právo. Medicínsky a vedecký pokrok zároveň nemá zmysel, ak sa nedostane tam, kde je potrebný.

Rakovina je druhou najčastejšou príčinou úmrtí v EÚ po kardiovaskulárnych ochoreniach.2 Slovenská republika je plnohodnotným členom Európskej únie, vyspelou a napredujúcou krajinou, no situácia v oblasti onkológie je tu jedna z najhorších spomedzi krajín európskeho spoločenstva. Úmrtnosť na rakovinu je na Slovensku jedna z najvyšších a európsky priemer presahuje o viac ako 20 %.3 Onkologický pacient na Slovensku nemá prístup k 67 % liekov, ktoré by mohli efektívne zlepšovať kvalitu a dĺžku životov . Od roku 2011 je u nás hradených zo zdravotného poistenia len 31 z 95 onkologických liekov schválených Európskou liekovou agentúrou (EMA).4

V rokoch 2019 - 2020 získal úhradu na Slovensku iba 1 inovatívny liek schválený EMA. Za rovnaké obdobie pribudlo v Rumunsku 11 nových, štandardne hradených liekov, v Českej republike 8 a ďalších 5 nových liekov je v krajine hradených cez tzv. §16. Slovensko tak za uplynulé roky ešte viac prehĺbilo svoje zaostávanie za porovnateľnými krajinami regiónu.5

Z týchto údajov priamo vyplýva, že v úmrtnosti na onkologické ochorenia v EÚ nám ako krajine patrí prvé miesto a v hradení onkologických liekov posledné.

Priepastné rozdiely v onkologickej starostlivosti naprieč krajinami, komunitami alebo spoločenskými triedami rozhodne nie sú nevyhnutné. Naše systémy môžu byť pretvorené, prevencia, skríning, zdravotný stav aj prognóza pacientov sa dá zlepšiť, povedomie spoločnosti o rakovine sa dá zvýšiť a prístup k službám v oblasti onkológie je možné zefektívniť. Potrebujeme víziu a jednotný, sústredený a cielený prístup inštitúcií, odborníkov, pacientov i naprieč celou spoločnosťou. Problém sa týka nás všetkých a uvedomelá spoločnosť aj jednotlivci by mali od zodpovedných legitímne žiadať, aby vyvinuli maximálne úsilie na elimináciu nerovnosti v prístupe k modernej liečbe.

Referencie:

  1. Union for International Cancer Control. 2022. World Cancer Day: a leading international awareness day. Dostupné na:

  2. Európska komisia. 2022. Rakovina: spoločný prístup. Dostupné na:

  3. OECD/European Observatory on Health Systems and Policies. 2019. Slovakia: Country Health Profile 2019. State of Health in the EU. OECD Publishing, Paris/European Observatory on Health Systems and Policies, Brussels. Dostupné na:

  4. AIFP. 2020. Dostupnosť moderných onkologických liekov - aktualizácia stavu k 2/2020: stav úhrad k 29. februáru 2020, EMA registrácie 2011-2019. Dostupné na:

  5. AIFP. 2021. Moderné lieky existujú: pre Slovákov len obmedzene. Dostupné na: 

Viac článkov

Zobraziť všetky články
KontaktGlobálna stránkalinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubePersonalizované zdravotníctvoFarmaceutické riešeniaTerapeutické oblastiKariéraPríbehyPrávne prehlásenieOchrana osobných údajovVšeobecné obchodné podmienkyKódex správania dodávateľov spoločnosti RocheHlásenie nežiaducich účinkov