Partnerstva cover photo

 

Partnerstvá pre lepšie zdravotníctvo

V Roche neustále hľadáme spôsoby, ako prinášať inovatívne riešenia s cieľom zlepšiť starostlivosť o pacientov a vytvárať hodnotu pre našich partnerov i celú spoločnosť. Systémy zdravotníctva prechádzajú významnými zmenami a pandémia tieto procesy ešte urýchlila. V Roche preto zavádzame nové prístupy v komunikácii, partnerstvách a prispôsobujeme princípy našej práce novým trendom tak, aby sme naďalej vytvárali príležitosti pre spoluprácu naprieč celým ekosystémom zdravotnej starostlivosti.

 

O zmenách, ktorými spoločnosť Roche Slovensko prechádza a vízii, ktorá má za cieľ prispieť ku kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti na Slovensku, hovorí generálny manažér Roche Slovensko Daren Wilson v krátkom videu:

Našou víziou je prinášať do slovenského zdravotníctva inovatívne diagnostické a liečebné postupy a riešenia udržateľným spôsobom a s dôrazom na spoluprácu. Predstavujeme Vám víziu nového fungovania našej spoločnosti založenej na partnerstvách, ktoré nám umožnia ešte väčšmi prispievať k pozitívnym zmenám v systéme zdravotníctva s dôrazom na vedecký pokrok:

 

  • Prinášame prístup produktovo-agnostického primárneho kontaktu do jednotlivých terapeutických oblastí s cieľom efektívne prispievať k spoločným riešeniam v prospech pacientov a celého ekosystému

  • Ako globálna spoločnosť našim partnerom poskytneme vysoko kvalifikovanú sieť odborných znalostí a skúseností

  • Budujeme dynamický a dostupný obsah na digitálnych platformách

 

Našou transformáciou sa zameriavame na projekty a riešenia, ktoré pomôžu zabezpečiť kvalitnejšiu starostlivosť o väčší počet pacientov rýchlejšie a udržateľnejším spôsobom. Veríme, že práve cez partnerstvá môžeme efektívne čeliť výzvam a spoluvytvárať moderný, udržateľný rámec pre slovenský systém zdravotnej starostlivosti, ktorého stredobodom budú pacienti. Preto sme sa rozhodli vytvoriť dve kľúčové pozície: Healthcare System Partner a Patient Journey Partner.

 

Healthcare System Partner (HSP) je pozícia, ktorá prináša primárny kontakt - partnera pre všetkých, ktorí majú vplyv na formovanie systému zdravotnej starostlivosti. HSP sa špecializujú na zverenú terapeutickú oblasť a sú pripravení spolupracovať na rôznych aspektoch ekosystému zdravotnej starostlivosti a spoločne formovať lepší, efektívnejší, modernejší a spravodlivejší rámec v prospech všetkých.

 

Patient Journey Partner (PJP) je pozícia zameraná na budovanie vzťahov s lekármi, zdravotníckymi odborníkmi a pacientskými organizáciami s cieľom aplikovať princípy pre zefektívnenie a zjednodušenie prístupu pacienta k adekvátnej liečbe. PJP partneri sú odhodlaní pracovať na rôznych aspektoch terapeutickej cesty pacienta a spoločne formovať lepší systém zdravotnej starostlivosti pre všetkých.


Predstavujeme Vám našich Healthcare System Partners a Patient Journey Partners:

 

 

devider

 

 

Healthcare System Partners

Miroslava Kanjaková

Healthcare System Partner
Oncology

Zmyslom mojej práce je prispieť k modernizácii slovenského zdravotného systému tak, aby mali naši onkologickí pacienti dostupný rovnaký štandard liečby, ako pacienti v iných európskych krajinách. Zároveň by mal byť systém financovania inovácií udržateľný pre systém a motivujúci pre výrobcov.

Simona Sabolová
Healthcare System Partner

Personalised Healthcare 

Mojou snahou ako HSP je spolupracovať na prinášaní a vytváraní riešení, ktoré zabezpečia rovnaký prístup v oblasti diagnostiky a digitálnych nástrojov pre lepšie a rýchlejšie rozhodovanie pri určovaní liečby na Slovensku. Zároveň verím, že spolu s kolegami budeme schopní zvýšiť povedomie o potrebných zmenách a dôležitosti ženského zdravia, s cieľom zabezpečiť pre slovenské pacientky podmienky dosahujúce úroveň väčšiny štátov EÚ. 

Alena Zelinková

Healthcare System Partner Rare Disease
& Ophthalmology

Verím, že slovenský zdravotný systém umožní spravodlivý prístup k inovatívnej liečbe všetkým pacientom, vrátane tých so zriedkavými ochoreniami.  Mojim poslaním je byť partnerom zdravotného systému a spoločne s jeho predstaviteľmi hľadať vzájomne efektívne riešenia pre zlepšenie kvality života týchto pacientov a ich rodín, čo môže byť prínosom
pre celú našu spoločnosť.

Patient Journey Partners

Marcela Ďurišková

Patient Journey Partner Oncology

Ako Patient Journey Partner sledujem, tvorím, zlepšujem cestu pacienta a prepájam ju s komunitami, ktoré formujú túto cestu – lekári, pacientske organizácie, zdravotnícke inštitúcie spolu s ďalšími partnermi. Vnášam do tejto cesty inovatívne a kreatívne riešenia, ktoré majú potenciál zlepšiť zdravotnú starostlivosť poskytovanú pacientovi.

Iveta Koromházová

Patient Journey Partner Oncology

Mojím cieľom je hľadanie efektívnej cesty spolupráce so všetkými zainteresovanymi stranami, ktoré môžu zlepšiť zdravotný systém a dostupnosť inovatívnej liečby pre všetkých pacientov na Slovensku.

Antónia Pohorencová

Patient Journey Partner Hematology

Už samotný názov pozície sa odvoláva na partnerstvo, v centre pozornosti ktorého stojí pacient a jeho cesta zdravotným systémom. Jej dokonalým poznaním v jednotlivých terapeutických oblastiach očakávam zjednodušenie jednotlivých krokov so zameraním sa na inovatívne spôsoby spolupráce. Nový prvkom v tejto pozícii je zapojenie sa do celosvetovej siete našej spoločnosti, kde nadväzujeme spoluprácu, zdieľame nápady, spoločne sa učíme a inšpirujeme

Robert Berczeli

Patient Journey Partner Neurology

Mojím poslaním je prinášať inovatívne riešenia, ktoré môžu pomôcť pri zlepšovaní zdravotného systému hľadaním optimálnej cesty, ako zefektívniť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti ich každodennú snahu o skvalitnenie života pacientov.

_________________________________________________________________________________________________________________

 

M-SK-00000713