Zverejnenie prevodov hodnôt

Roche v plnej miere podporuje , aby bol vzťah medzi farmaceutickým priemyslom na jednej strane a odborníkmi z oblasti medicíny a zdravotníckymi organizáciami na druhej strane čo najlepšie pochopený pacientmi, zástupcami odbornej verejnosti, médiami a aj verejnosťou.

Práve odborníci z oblasti medicíny, zdravotnícke organizácie a spoločnosti ako Roche - vysoko angažované vo výskume a vývoji, sa spoločným úsilím snažia porozumieť rôznym typom ochorení a priniesť pacientom novú, inovatívnu liečbu, ktorá im umožní dlhšie a kvalitnejšie žiť.

Rovnako ako v akomkoľvek inom odvetví považujeme za spravodlivé a adekvátne, aby bolo úsilie odborníkov z oblasti medicíny ako aj zdravotníckych organizácii primerane kompenzované. Do tejto spolupráce totiž vkladajú svoje odborné vedomosti, skúsenosti a venujú jej svoj čas.

Sme si vedomí potenciálneho konfliktu záujmov na oboch stranách a preto vítame možnosť transparentne informovať o prevode hodnôt na odborníkov z oblasti medicíny a na zdravotnícke organizácie (vrátane nemocníc, univerzít a vedeckých pracovísk).

Nižšie uvedená tabuľka zobrazuje prevody hodnôt, ktoré spoločnosť Roche Slovensko, s.r.o. realizovala odborníkom v oblasti medicíny a zdravotníckym organizáciám na Slovensku v roku 2015. Štruktúra zobrazovaných údajov je v súlade s požiadavkami EFPIA Etického kódexu.

Viac informácii o Etickom kódexe nájdete

Podrobná metodika aplikácie Etického kódexu spoločnosťou Roche Slovensko pre rok 2015 je

Podrobná metodika aplikácie Etického kódexu spoločnosťou Roche Slovensko pre rok 2016 je

Podrobná metodika aplikácie Etického kódexu spoločnosťou Roche Slovensko pre rok 2017 je

Podrobná metodika aplikácie Etického kódexu spoločnosťou Roche Slovensko pre rok 2018

Podrobná metodika aplikácie Etického kódexu spoločnosťou Roche Slovensko pre rok 2019

Objavte viac

KontaktGlobálna stránkalinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubePersonalizované zdravotníctvoFarmaceutické riešeniaTerapeutické oblastiKariéraPríbehyPrávne prehlásenieOchrana osobných údajovVšeobecné obchodné podmienkyKódex správania dodávateľov spoločnosti RocheHlásenie nežiaducich účinkov