Roche Slovensko a pacientske organizácie

V Roche Slovensko si vysoko vážime spoluprácu s pacientskymi organizáciami, ktorá má u nás dlhú tradíciu. Sme presvedčení, že dialóg a transparentná výmena informácii s pacientskymi organizáciami je aj v budúcnosti nevyhnutná.

Integrita, nezávislosť, rešpekt, rovnosť, transparentnosť a vzájomný prospech, to sú kľúčové zásady a etické štandardy, ktoré Roche uplatňuje pri každej spolupráci s pacientskymi organizáciami. Našim spoločným záujmom je pomáhať pacientom porozumieť a zvládať ich ochorenie a zároveň zabezpečiť prístup k liečbe, ktorú potrebujú.

V spolupráci s pacientskymi organizáciami vidíme nesmiernu hodnotu, pretože na základe ich jedinečných skúseností, znalostí a perspektív vieme lepšie pochopiť a porozumieť životu s ochorením alebo prekážkam, ktoré musia pacienti a ich rodiny zvládať.

Roche prispieva širokou škálou vedomostí a skúseností k rozširovaniu pacientskych aktivít. Táto spolupráca má pre nás kľúčový význam, lebo vďaka nej môžeme začleniť perspektívu pacienta do vývoja liekov a diagnostiky. Stále viac a viac spolupracujeme s pacientskymi organizáciami naprieč terapeutickými oblasťami, od dizajnu koncových bodov klinických skúšok až po vzdelávanie.

Na stiahnutie

Pacientske organizácie, ktorým bola poskytnutá finančná, nefinančná alebo nepriama pomoc za rok 2023Pacientske organizácie, ktorým bola poskytnutá finančná, nefinančná alebo nepriama pomoc za rok 2022Pacientske organizácie, ktorým bola poskytnutá finančná, nefinančná alebo nepriama pomoc za rok 2021
KontaktGlobálna stránkalinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubePersonalizované zdravotníctvoFarmaceutické riešeniaTerapeutické oblastiKariéraPríbehyPrávne prehlásenieOchrana osobných údajovVšeobecné obchodné podmienkyKódex správania dodávateľov spoločnosti RocheHlásenie nežiaducich účinkov