Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba je postupujúce degeneratívne (príznaky sa zhoršia s vekom) ochorenie mozgu, charakterizované zhoršením pamäti, reči, zmenami nálad a správania. Biologické zmeny v mozgu sa však môžu objaviť aj desaťročie pred objavením sa prvých príznakov. V neskorších štádiách ochorenia, ľudia častokrát nie sú schopní komunikácie a stávajú sa kompletne závislými na ostatných, a to dokonca aj v jednoduchých dennodenných úlohách.¹

Pod pojmom demencia rozumieme duševnú chorobu, kedy dochádza k úbytku intelektu, poruche krátkodobej pamäti a úsudku. Demencia postihuje celosvetovo 46.8 milióna ľudí. Alzheimerova choroba je najčastejšou formou demencie. Každý rok pribudne 9.9 milióna novo diagnostikovaných pacientov. Pre toto ochorenie v súčasnosti neexistuje liečba, čím sa tak stáva najväčšou výzvou v rámci verejného zdravia. 

Súčasné liečebné možnosti zmierňujú príznaky, avšak nie sú schopné zabrániť postupu ochorenia, keďže nemajú vplyv na samotnú príčinu ochorenia. Do roku 2050 sa očakáva, že demenciou bude trpieť celosvetovo viac ako 130 miliónov ľudí.2 Na Slovensku ňou trpí 50-60 tisíc ľudí a o túto skupinu sa stará približne 100 - 150 tisíc rodinných príslušníkov a opatrovateľov.3

Biologickou podstatou Alzheimerovej choroby je vznik dvoch bielkovín – beta amyloidu a tau proteínu – v mozgu. Vznik je zvyčajne podmienený pokročilejším vekom a genetickými (dedičnými) faktormi. Jedným z chorobných znakov tohto ochorenia je hromadenie beta amyloidu, ktoré je zapríčinené buď zvýšenou tvorbou  alebo zníženým odbúravaním tejto bielkoviny v mozgu.1

Bielkovina beta amyloid existuje vo viacerých formách, vrátane monomérov (jednoduché bielkoviny), oligomérov (malé zhluky bielkovín), fibríl (dlhé zhluky bielkovín) a nakoniec samotných beta-amyloidných plakov, ktoré sú pre toto ochorenie typické.  Nie je jasné, či všetky alebo len niektoré formy beta amyloidu sú zodpovedné za poškodenie mozgu. Existujú však dôkazy, že zhlukované formy (oligoméry a plaky) sú pre nervové bunky škodlivé.4

Výskum Alzheimerovej choroby v Roche v sebe spája niekoľko rôznych ciest, ktorými sa približujeme biologickej podstate ochorenia. Dáta naznačujú, že odstránenie rôznych foriem beta amyloidu vedie ku klinickému benefitu pre ľudí v skorších štádiách ochorenia. Roche skúma nové liečivá, ktoré rôznymi mechanizmami ovplyvňujú práve beta amyloid a tau proteín.

Roche je zároveň odhodlaný prispievať k presnej a včasnej diagnóze spoluprácou na inovatívnych diagnostických technológiách. Nové diagnostické nástroje v kombinácii s modernou cielenou liečbou nám umožnia odhaliť, zhodnotiť a spomaliť postup tohto ochorenia.5

Referencie

  1. Alzheimer’s Association. 2015 Alzheimer’s Disease Facts and Figures. Alzheimer’s & Dementia 2015; 11(3):332+.

  2. Alzheimer’s Disease International. World Alzheimer Report 2015: The Global Impact of Dementia.  Last accessed on 1 July 2016.

  3. Querfurth HW and LaFerla FM. Alzheimer’s Disease. N Engl J Med 2010; 362(4):329-44

M-SK-00000677

Zistite viac zo sekcie neurológia

Prečítajte si viac
KontaktGlobálna stránkalinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubePersonalizované zdravotníctvoFarmaceutické riešeniaTerapeutické oblastiKariéraPríbehyPrávne prehlásenieOchrana osobných údajovVšeobecné obchodné podmienkyKódex správania dodávateľov spoločnosti RocheHlásenie nežiaducich účinkov