Skleróza multiplex

jej typy, diagnostika a liečba
Skleróza multiplex (SM) je dlhodobé autoimunitné ochorenie (ochorenie, pri ktorom je imunitný systém nadmerne aktívny a napáda niektoré štruktúry vlastného tela) centrálneho nervového systému (mozog a miecha). Imunitný systém pri ňom napáda ochranný obal nervových vlákien a poškodzuje v nich myelín - zložku, ktorá je súčasťou tohto obalu. Myelín je dôležitý pre prenos rýchlych a efektívnych impulzov dôležitých pre vzájomnú komunikáciu nervových buniek v mozgu a mieche. Pri skleróze multiplex je táto dráha narušená a nervové bunky nie sú schopné viesť podnety do mozgu. Toto postihnutie nie je lokalizované len na jednom mieste, práve naopak, často postihuje rôzne časti nášho centrálneho nervového systému a preto je skleróza multiplex nazývaná aj “roztrúsená skleróza”.¹

Príznaky sa pri skleróze multiplex líšia a závisia od oblasti centrálneho nervového systému, ktorá je ochorením postihnutá - zahŕňa napríklad rozmazané videnie, pocit slabosti a brnenia v končatinách, nestabilitu a únavu. Jedná sa o postupujúce ochorenie, doposiaľ neexistuje liek, ktorý by sklerózu multiplex vyliečil. K dispozícii sú však liečebné postupy, ktoré sú schopné upravovať priebeh a postup ochorenia.2

Celosvetovo týmto ochorením trpí 2,8 milióna ľudí. Na Slovensku je diagnostikovaných približne 8 000 pacientov, pričom najčastejšie sú diagnostikovaní ľudia vo veku 20 až 40 rokov, hoci sa prvé príznaky mohli objaviť oveľa skôr.3

Skleróza multiplex má niekoľko podtypov, ktoré sa od seba líšia nielen aktivitou príznakov, ale aj rýchlosťou postupu ochorenia. Rozlišujeme 4 základné podtypy SM: primárne progresívna, sekundárne progresívna, relaps-remitujúca a s primárne relabujúcim priebehom.

Pre primárne progresívnu SM je charakteristické zhoršenie funkcií nervového systému od začiatku príznakov bez relapsov (zhoršenie príznakov) a remisií (zmiernenie až vymiznutie príznakov). Postihuje približne 15% pacientov so SM. Pri sekundárne progresívnej SM je na začiatku ochorenia pozorovaná remisia (zmiernenie až vymiznutie príznakov), avšak s postupom času začne ochorenie ďalej postupovať a neurologické funkcie sa postupne zhoršujú. 

Relaps-remitujúca SM je najčastejším typom a trpí ňou takmer 85% pacientov. Jasne sa pri nej striedajú obdobia zhoršenia príznakov, kedy sú príznaky vo forme atakov (nové alebo znovu sa objavujúce príznaky) jasne pozorované a obdobia remisie, počas ktorých môžu byť príznaky čiastočne alebo takmer úplne zmiernené. Ako aj pri ostatných typoch sklerózy multiplex, aj tento typ postupne progreduje. SM s primárne relabujúcim priebehom striedajú obdobia, kedy sa prejavujú ataky a ochorenie napreduje, a obdobie relapsov. Postihuje približne 3% pacientov so SM.4

Nedávne štúdie však potvrdzujú kontinuálny priebeh sklerózy multiplex na základe konceptu PIRA. Pri kontinuálnom priebehu choroby zdravotné postihnutie prebieha kontinuálnejšie a nezávisle od aktivity relapsov.5

Nakoľko sa príznaky ochorenia podľa častí poškodenia centrálneho nervového systému od seba líšia, diagnostika môže byť niekedy zdĺhavejším procesom. Je potrebné, aby ošetrujúci lekár bral do úvahy všetky príznaky, ktoré sú u pacienta pozorované a urobil všetky vyšetrenia. Tie zahŕňajú krvné testy, lumbálnu punkciu (do chrbticového kanála sa zavedie ihla na odobratie mozgovomiechového moku – likvoru) a zobrazenie magnetickou rezonanciou. 

Momentálna liečba sklerózy multiplex zahŕňa niekoľko liečebných postupov používaných na základe podtypu ochorenia a potrieb pacienta. Počas akutných fáz ochorenia a atakov (nové alebo znovu sa objavujúce príznaky) sú používané lieky so silným protizápalovým účinkom v kombinácii s prípravkami ovplyvňujúcimi ďalšie príznaky, ktoré pacient pociťuje.

Pre pacientov sú dostupné inovatívne liečivá, ktoré predlžujú obdobia remisie (času, počas ktorého sú príznaky ochorenia zmiernené, alebo vymiznuté) a znižujú frekvenciu relapsov (obdobia zhoršenia príznakov) a zabezpečujú tzv. “chorobu-modifikujúcu liečbu”.5

Referencie: 

  1. Roche CZ. (n.d.). Roztroušená skleróza. mojemedicina.cz. Retrieved 11 27, 2020, from

  2. MS international federation. (2020, 9 14). What is MS? Retrieved 11 27, 2020, from

  3. MS international federation. (2020). Number of people with MS. Retrieved 11 21, 2020, from

  4. National Multiple Sclerosis Society. (n.d.). Types of MS. Retrieved 11 27, 2020, from

  5. Kappos L, Wolinsky JS, Giovannoni G, Arnold DL, Wang Q, Bernasconi C, Model F, Koendgen H, Manfrini M, Belachew S, Hauser SL. Contribution of Relapse-Independent Progression vs Relapse-Associated Worsening to Overall Confirmed Disability Accumulation in Typical Relapsing Multiple Sclerosis in a Pooled Analysis of 2 Randomized Clinical Trials. JAMA Neurol. 2020 Sep 1;77(9):1132-1140. doi: 10.1001/jamaneurol.2020.1568. PMID: 32511687; PMCID: PMC7281382.

  6. Leddy, S., & Dobson, R. (2020). Multiple sclerosis. Medicine, 48(9), 588-594. Retrieved 11 27, 2020, from

M-SK-00000678

Zistite viac zo sekcie neurológia

Prečítajte si viac

Objavte viac

Viac starostlivosti, menej liekov
KontaktGlobálna stránkalinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubePersonalizované zdravotníctvoFarmaceutické riešeniaTerapeutické oblastiKariéraPríbehyPrávne prehlásenieOchrana osobných údajovVšeobecné obchodné podmienkyKódex správania dodávateľov spoločnosti RocheHlásenie nežiaducich účinkov