Štruktúra Roche na Slovensku

 

1. Farmaceutická divízia

 • Oftalmológia
 • Onkológia

 • Onkohematológia

 • Hematológia

 • Imunológia

 • Neuroveda

 • Personalizovaná medicína (PHC) - Foundation Medicine, Flatiron

 

2. Diagnostická divízia

 • Centralizovaná diagnostika

 • Molekulárna diagnostika

 • Tkanivová diagnostika

 • Point of care

 

3. Diabetes Care divízia

 • ACCU- CHEK - selfmanažment ochorenia diabetes mellitus od spoločnosti Roche