Čo je prenatálny test Harmony?

Referencie:

 1. https://www.harmonytest.com/global/en/nipt-test-cfdna-clinicians/harmony-difference/nipt-test-cfdna-references.html

 2. Norton EM et al. N Engl J Med. 2015 Apr 23;372(17):1589-97.

 3. Wax et al. J Clin Ultrasound. 2015 Jan;43(1):1-6.

 4. The California Prenatal Screening Program. March 2009. Provider Handbook 2009.

 5. http://www.nature.com/scitable/topicpage/trisomy-21-causes-down-syndrome-318

 6. U.S. National Library of Medicine. Genetics Home Reference.Trisomy 13. https://ghr.nlm.nih.gov/condition/trisomy-13.

  Accessed April 25, 2018

 7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1634840/

 8. Grati et al. Prenat Diagn. 2015 Aug;35(8):801-9.

 9. McDonald-McGinn et al. Genet Couns. 1999;10(1):11-24.

 10. Bassett et al. J Pediatr. 2011 Aug;159(2):332-9.

 11. McDonald-McGinn et al. Genet Med. 2001 Jan-Feb;3(1):23-9.

 12. ACOG Practice Bulletin 163. Obstetrics & Gynecology. May 2016 Vol 127 Issue 5 (e123–e137).

 13. Stokowski et al. Prenat Diagn. 2015 Dec;35(12):1243-6

 14. Takoudes T, et al. Performance of non-invasive prenatal testing when fetal cell-free DNA is absent. Ultrasound Obstet Gynecol. 2015;45(1):112.

 15. ACOG website: http://www.acog.org/Patients/FAQs/;

  Diagnostic-Tests-for-Birth-Defects (082516)

Prenatálny test Harmony je neinvazívny DNA test, ktorý s vysokou presnosťou vyhodnocuje:

 • riziko prítomnosti trizómie 21, 18 a 13;

 • aneuploidiu pohlavných chromozómov;

 • mikrodeléciu 22q11.2 a pohlavie plodu.

Harmony je bezpečný krvný test, ktorý rozpoznáva špecifické chromozómové odchýlky u plodu už v 10. týždni tehotenstva. Keď ste tehotná, Vaša krv obsahuje malé množstvo DNA Vášho dieťaťa. Prenatálny test Harmony analyzuje túto DNA a poskytuje presné informácie o pravdepodobnosti výskytu najbežnejších chromozómových odchýlok, ako je Downov syndróm (trizómia 21), Edwardsov syndróm (trizómia18) a Patauov syndróm (trizómia13).

Okrem skríningu vyššie uvedených stavov sa môžete Vy a Váš lekár porozprávať o tom, ktoré z nasledujúcich možností testovania by mohli byť pre Vaše tehotenstvo prínosné:

 • Pohlavie plodu – Aby ste vedeli, či je Vaše dieťa mužského alebo ženského pohlavia (testované môžu byť aj tehotné ženy čakajúce dvojičky);

 • Monozómia X – Tiež nazývaná Turnerov syndróm, odchýlka, kedy osobe ženského pohlavia chýba chromozóm X a v dôsledku toho môže mať problémy so srdcom, endokrinným systémom a učením;

 • Mikrodelécia 22q11.2 – Tiež nazývaná DiGeorgov syndróm, odchýlka spôsobená chýbaním malej časti (mikrodelécia) chromozómu 22, ktorá môže viesť k problémom so srdcom, obličkami, učením a rastom;

 • Aneuploidia pohlavných chromozómov – Rozdiely v počte chromozómov X a Y, ktoré môžu okrem iných zdravotných problémov viesť k určitým problémom s učením a/alebo správaním.

Link na landing page: https://dianews.roche.com/Pacientky-Harmony-Vyhody-SK.html

Zistite viac zo sekcie ženské zdravie

Prečítajte si viac

please be aware that you are leaving this website.