Kampaň Hypoglykémia

Hypoglykémia je stav nízkej hladiny cukru v krvi sprevádzaný klinickými a biochemickými prejavmi. Z pohľadu liečby u pacientov s diabetom ide o nepomer medzi liečebnou dávkou a príjmom potravy, respektíve výdajom energie počas fyzickej aktivity.

Hypoglykémia patrí medzi akútne komplikácie diabetes mellitus. Má náhly priebeh, častý výskyt takmer u každého pacienta s cukrovkou, a preto náležite vzbudzuje obavy.

Napriek výraznému pokroku v manažmente diabetu, predstavuje stále závažný klinický problém v živote človeka s diabetom. Má nielen negatívne zdravotné dôsledky (poruchy CNS, rozvoj kardiovaskulárnych ochorení, riziko zranenia, kóma, smrť), ale aj ekonomické dopady (zvýšené náklady na hospitalizáciu a liečbu chronických komplikácií).

Podľa International Diabetes Federation (IDF) žije v súčasnosti na svete približne 463 miliónov ľudí s diabetom. Z nich má veľká väčšina diabetes mellitus 2. typu (DM2T) a odhadom približne 5-10 % má diabetes mellitus 1. typu (DM1T). 

Závažná hypoglykémia (definovaná ako hypoglykémia vyžadujúca pomoc druhej osoby) sa vyskytne za rok približne u 20 % pacientov s krátkotrvajúcim (niekoľko rokov od stanovenia diagnózy) DM1T a až u 50 % pacientov s dlhotrvajúcim DM1T. Riziko závažnej hypo­glykémie je síce nižšie u pacientov s DM2T, ale aj tu je stále pomerne vysoké – odhaduje sa, že za rok sa vyskytne približne u 25 % pacientov s dlhotrvajúcim DM2T. Teda v absolútnych číslach je výskyt závažnej hypoglykémie u DM2T vyšší.1

U ľudí s diabetom nedostatočné mechanizmy regulovať hladinu glykémie a vplyv farmakokinetických vlastností liekov (najmä z rady sulfonylurey) a inzulínu výrazne zvyšujú riziko vzniku hypoglykémie. Sprievodné ochorenia (pečene, obličiek, žliaz s vnútorným vylučovaním) alebo celiakia hrajú tiež svoju rolu. Nebezpečný je aj rozvoj syndrómu neuvedomenia si hypoglykémie (neschopnosť vnímať varovné signály). 

Najrýchlejší a nenáročný spôsob zistenia, o akú závažnú hypoglykémiu ide, je odmeranie si hladiny cukru v krvi za pomoci glukomera.  Táto orientačná hodnota pomôže určiť správny postup, ako postupovať v liečbe hypoglykemického stavu a aké množstvo rýchlo vstrebateľných sacharidov užiť pre okamžité zvýšenie hladiny glykémie.

Pravidelné monitorovanie hladiny glykémie (selfmonitoring) napomáha spolu s edukáciou pacienta dosiahnuť optimálnu glykemickú kontrolu a spomaľuje rozvoj chronických komplikácií. 

Hypoglykémia predstavuje významnú bariéru v snahe dosiahnuť lepšiu metabolickú kompenzáciu,ktorý môže pomôcť lekárovi aj pacientovi zorientovať sa v téme a nájsť základné odporúčania pre liečbu hypoglykemických stavov. Nájdete v ňom tiež faktory, ktoré vplývajú na hypoglykémiu, ako aj jednotlivé príznaky. 

Jednou zo základných zásad prevencie je aj zaznamenávanie okolností a spôsob riešenia hypoglykemických stavov pre následnú analýzu s lekárom.

Roche Diabetes Care je Vaším pomocníkov aj tu: pri používaní glukomera prepojeného s mobilnou aplikáciou mySugr si môžete sledovať svoje hodnoty glykémie automaticky načítané z glukomera a pridávať fotky jedla, množstvo užitých sacharidov, ako aj aktuálne pocity, šport či iné zdravotné udalosti. Následne viete svojmu ošetrujúcemu lekárovi odoslať detailný prehľad Vašich hodnôt a záznamov v jednoduchom pdf reporte pred svojou pravidelnou kontrolou, aby ste spoločne hľadali príčiny, ktoré vplývajú na Váš organizmus, a možno bránia zlepšeniu kompenzácie.

Takýto personalizovaný  manažment liečby diabetika cez selfmonitoring a liečba šitá na mieru konkrétneho pacienta je cieľom našej spoločnosti v snahe minimalizovať riziko hypoglykemických stavov a vzniku závažnej hypoglykémie, ktorá môže končiť až smrťou pacienta. 

Viac informácií o našich produktoch nájdete na web stránke

Referencie:

  1. MUDr. Peter Novodvorský PhD., MRCP, Hypoglykémia pri diabetes mellitus, Diabetes a obezita 37/2019:20-26;

Zistite viac zo sekcie hematológia

Prečítajte si viac
KontaktGlobálna stránkalinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubePersonalizované zdravotníctvoFarmaceutické riešeniaTerapeutické oblastiKariéraPríbehyPrávne prehlásenieOchrana osobných údajovVšeobecné obchodné podmienkyKódex správania dodávateľov spoločnosti RocheHlásenie nežiaducich účinkov