Hemofília

Spoločnosť Roche sa už viac ako 20 rokov venuje výskumu liečby hemofílie. Zaviazali sme sa k vývoju inovatívnych prístupov pre zlepšenie liečby týchto závažných porúch.

Hemofília je pomerne vzácne dedičné ochorenie, ktoré sa prejavuje poruchou zrážania krvi. Pacienti s hemofíliou krvácajú po poranení alebo pri operácii dlhšie ako zdraví ľudia.1,2 Môže u nich dochádzať aj k spontánnemu krvácaniu do kĺbov alebo svalov, ktoré sa objavuje bez zjavnej príčiny, či po malom úraze.3 V niektorých prípadoch môže byť však krvácanie i život ohrozujúce, hlavne vtedy, keď zasahuje centrálny nervový systém, tráviaci trakt alebo dýchacie cesty.

Hemofília ovplyvňuje prevažne mužov, pretože gén súvisiaci so zrážaním krvi je uložený na pohlavnom chromozóme X. Keďže muži majú len jeden chromozóm X, akákoľvek odchýlka v génoch uložených na tomto chromozóme, sa bude klinicky prejavovať. V krvi hemofilikov je pozorovaná znížená aktivita faktora zrážanlivosti, čo je bielkovina potrebná k účinnému zrážaniu krvi. U žien sú typické prejavy hemofílie vzácne, avšak pri prítomnosti poruchy v géne, sú schopné toto ochorenie prenášať na svojich potomkov – ženy sú teda prenášačkami hemofílie.

Nedostatok koagulačného (zrážacieho) faktora VIII je charakteristický pre hemofíliu A, zatiaľ čo hemofília B sa vyznačuje nedostatkom faktora IX. Obe ochorenia sa prejavujú prakticky rovnako, pokiaľ ide o klinické príznaky, či základné laboratórne nálezy.5

Počet hemofilikov, chlapcov so závažnou formou hemofílie, je na celom svete podľa odhadov viac ako 400 0006. V populácii sa narodí približne 1 hemofilik A z 5000 narodených chlapcov a 1 hemofilik B z 20 000 narodených chlapcov.7 Na Slovensku žije podľa štatistík asi 600 pacientov s hemofíliou A.8

Štandardná liečba hemofílie A spočíva v podávaní náhradného faktora VIII. Tieto lieky vyžadujú vnútrožilovú aplikáciu. Možno ich podávať preventívne, s cieľom predchádzať výskytu krvácania, zvyčajne niekoľkokrát týždenne. Tento typ liečby môže byť obmedzujúci pre pacientov9 alebo ich opatrovateľov. To môže mať vplyv na vôľu pacienta pri liečbe spolupracovať.10,11 Niektorí pacienti si aplikujú liečbu len v prípade potreby, teda pri krvácaní.

Liečbu môže skomplikovať vznik inhibítorov. Ide o protilátky vytvorené imunitným systémom organizmu, ktoré zrušia účinok náhradného faktora zrážanlivosti,12 pretože ho telo identifikuje ako cudziu a teda nebezpečnú bielkovinu. Prítomnosť inhibítorov tak bráni v účinnej liečbe. Takýto inhibítor vzniká u jedného zo štyroch ľudí s ťažkou hemofíliou A.13

Možnosti liečby pre osoby, u ktorých sa vyvinul inhibítor, sú preto obmedzené. Imunotolerančná liečba (ITI) spočíva v častom podávaní vysokých dávok faktoru VIII s cieľom „presvedčiť“ organizmus, že podávaný faktor VIII nie je cudzorodý. To znamená, že telo ho začne tolerovať. Pokiaľ takáto liečba zlyhá alebo nie je vhodná, môžu byť ďalšou alternatívou tzv. bypassové lieky, ktoré sú schopné zabezpečiť dostatočnú zrážanlivosť aj v neprítomnosti faktora VIII. Aj tieto lieky sa podávajú vnútrožilovo a možno ich podávať ako k zastaveniu krvácania, tak aj preventívne s cieľom predchádzať krvácaniu u hemofilikov s inhibítorom.14

Úplne novými prístupmi k liečbe hemofílie A sú monoklonálne protilátky a génová terapia. Monoklonálne protilátky sa líšia od liečby náhradným faktorom VIII zložením molekuly, aj účinkom.15 Zároveň prebiehajú klinické skúšania génovej terapie, ktorá prináša do pečeňových buniek pacienta gén pre faktor VIII.16 Génová terapia by v budúcnosti mohla viesť k vyliečeniu hemofílie A.

Nový komiks pre rodičov a ich deti s hemofíliou

www.mojahemofilia.sk

Referencie:

 1. Young G. New challenges in hemophilia: long-term outcomes and complications. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2012; 2012: 362–8.

 2. Zanon E, Iorio A, Rocino A, et al. Intracranial haemorrhage in the Italian population of haemophilia patients with and without inhibitors. Haemophilia 2012; 18: 39–45.

 3. Franchini M, Mannucci PM. Hemophilia A in the third millennium. Blood Rev 2013;27:179–84

 4. Centers for Disease Control and Prevention, 2022. Women Can Have Hemophilia, Too. Dostupné na: https://www.cdc.gov/ncbddd/hemophilia/features/women-and-hemophilia.html

 5. Centers for Disease Control and Prevention, 2022. What is Hemophilia? Dostupné na: https://www.cdc.gov/ncbddd/hemophilia/facts.html

 6. WFH Guidelines for the Management of Hemophilia, 3rd edition, 2020. Dostupné na:

  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hae.14046

 7. National Hemophilia Foundation. Fast facts. Naposledy navštívené: apríl 2023. Dostupné na: https://www.hemophilia.org/About-Us/Fast-Facts

 8. World Federation of Haemophilia (WHF). Report of the Annual Global Survey 2021. Dostupné na: https://www1.wfh.org/publications/files/pdf-2324.pdf

 9. Elder-Lissai A, Hou Q, Krishnan S. The Changing Costs of Caring for Hemophilia Patients in the U.S.: Insurers’ and Patients’ Perspectives. Presented at: American Society of Hematology Annual Meeting; December 6-9, 2014; San Francisco, CA. Abstract # 199.

 10. Remor E. Predictors of treatment difficulties and satisfaction with haemophilia therapy in adult patients. Haemophilia 2011; 17, e901–e905.

 11. Hacker MR, et al. Barriers to compliance with prophylaxis therapy in haemophilia. Haemophilia. 2001; 7: 392-6.

 12. Astermark, J. Overview of Inhibitors. Semin Hematol 2006; 43 (suppl 4):S3-S7.

 13. Whelan SF et al. Distinct characteristics of antibody responses against factor VIII in healthy individuals and in different cohorts of hemophilia A patients. Blood 2013;121:1039–48

 14. Berntorp E, Shapiro AD. Modern haemophilia care. The Lancet 2012; 370:1447-1456.

 15. Morfini M. A New Era in the Hemophilia Treatment: Lights and Shadows! Journal of Hematology & Transfusion 2016; 4(3): 1051

 16. Miao C. Hemophilia A gene therapy via intraosseous delivery of factor VIII-lentiviral vectors. Thrombosis Journal2016; 14(1): 41

M-SK-00000685

Dátum aktualizácie: apríl 2024

Zistite viac zo sekcie hematológia

Prečítajte si viac
KontaktGlobálna stránkalinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubePersonalizované zdravotníctvoFarmaceutické riešeniaTerapeutické oblastiKariéraPríbehyPrávne prehlásenieOchrana osobných údajovVšeobecné obchodné podmienkyKódex správania dodávateľov spoločnosti RocheHlásenie nežiaducich účinkov