1. Všeobecné obchodné podmienky Roche Slovensko, s.r.o., Diagnostics Division - zákazníci, odberatelia:

2. Všeobecné obchodné podmienky Roche Slovensko, s.r.o. - dodávatelia: