Image featuring icons related to retinal vein occlusion

Retinálna venózna oklúzia

Retinálna venózna oklúzia (RVO) je zablokovanie prívodu krvi do sietnice, časti oka, ktorá posiela informácie do mozgu a umožňuje tak videnie. RVO môže viesť k závažnej a náhlej strate zraku.1

Existujú dva typy RVO:1

  • Kmeňová RVO (CRVO) nastáva, keď sa zablokuje centrálna žila sietnice oka
  • Vetvová RVO (BRVO) nastáva, keď sa zablokuje jedna zo štyroch menších "vetiev" hlavnej centrálnej sietnicovej žily.

RVO blokuje prívod krvi do sietnice, čím jej "odoberá" kyslík, takže nie je schopná posielať vizuálne informácie do mozgu. Táto blokáda bráni odtoku krvi zo sietnice, čo vedie ku krvácaniu a úniku tekutiny, čo spôsobuje opuch1,2

Globálna záťaž

RVO postihuje približne 28 miliónov dospelých na celom svete, z toho:

Image of world depicting burden of CRVO

CRVO 4,67 milióna pacientov

Image world depicting burden of BRVO

BRVO 23,38 milióna pacientov

RVO je druhou najčastejšou príčinou straty zraku v dôsledku retinálnych vaskulárnych ochorení sietnice - ochorení, ktoré postihujú cievy v oku.3

Rizikové faktory4

Image of a middle aged person at the forefront with old and young behind

Vek
ľudia vo veku 50 rokov a viac

Hypertension image

Hypertenzia
vysoký krvný tlak

Arteriosclerosis image

Arterioskleróza
kôrnatenie tepien

Drop of blood image

Všetky typy diabetu
spôsobené nedostatkom inzulínu (1. typ), nedostatočnou odpoveďou na inzulín (2. typ) alebo tehotenstvom (gestačný diabetes)

Cloudy eye image

Glaukóm
poškodenie zrakového nervu v dôsledku nahromadenia tekutiny v oku

Prejavy a príznaky2

Image of blurred vision depicted over an eye

Náhle bezbolestné rozmazané videnie alebo strata videnia časti oka, resp. celého jedného oka

Image of central vision loss depicted over an eye

Dočasná strata centrálneho videnia

Image of central and peripheral visual disturbances depicted over an eye

Centrálne a periférne poruchy videnia

Blind spots depicted over an eye

Výpadky zorného poľa v podobe plávajúcich čiernych bodiek alebo čiar

Vplyv retinálnej venóznej oklúzie

impact-of-namd-740

Porucha zraku môže ovplyvniť:5

  • schopnosť vykonávať každodenné činnosti
  • schopnosť pracovať
  • schopnosť viesť aktívny spoločenský život
  • kvalitu života so zvýšenou sociálnou izoláciou, depresiami a úzkostnými poruchami.

Každoročná prehliadka zraku

annual-eye-test-740

Každoročné očné vyšetrenie je najlepším spôsobom, ako včas odhaliť zmeny zraku. Počas vyšetrenia sietnice sa do očí aplikujú očné kvapky, ktoré spôsobia rozšírenie zreničiek, aby lekár mohol lepšie vidieť očné pozadie a odhaliť prípadné ochorenie sietnice. Ďalšie informácie o RVO alebo iných ochoreniach sietnice Vám poskytne očný lekár. Nájdete ich taktiež na stránke www.retina-international.org/.

Referencie: 

1. National Eye Institute. Central Retinal Vein Occlusion. [Internet; cited May 2019]. Available from: https://www.nei.nih.gov/faqs/retina-retinal-occlusion.

2. Macular Society. Retinal vein occlusion. [Internet; cited May 2019]. Available from: https://www.macularsociety.org/retinal-vein-occlusion.

3. Song P, Xu Y, Zha M, Zhang Y, Rudan I. Global epidemiology of retinal vein occlusion: a systematic review and meta-analysis of prevalance, incidence, and risk factors. J Glob Health. 2019 Jun;9(1):010427.

4. Laouri, M., Chen, E., Looman, M., Gallagher, M. The burden of disease of retinal vein occlusion: review of the literature. Eye. 2011; 25:981–8.

5. Park, S. J., Ahn, S., Woo, S. J. et al. Extent of Exacerbation of Chronic Health Conditions by Visual Impairment in Terms of Health-Related Quality of Life. JAMA Ophthalmol. 2015; 133:1267–1275

 

M-SK-00001226