Personalizovaná medicína je založená na poznatku, že rozdielni pacienti s tou istou klinickou diagnózou môžu reagovať na rovnakú liečbu rozličným spôsobom. Kým určitý liek môže mať u jedného pacienta vysokú účinnosť, ten istý liek pri druhom pacientovi nemusí dosiahnuť požadované výsledky a to aj napriek rovnakej diagnóze. Individuálne charakteristiky pacienta majú vplyv na spôsob, akým liek funguje, bez ohľadu na to, či sa jedná o lieky súvisiace s chorobou alebo o lieky nezávislé od daného ochorenia. Liečba všetkých pacientov diagnostikovaných určitou chorobou použitím „hromadného“ prístupu odporuje týmto individuálnym rozdielom.

Inými slovami, konvenčne praktikovaná medicína nie je až tak efektívna ako by mohla byť. Príliš vela pacientov prijíma liečbu, ktorá nie je prospešná pre ich konkrétne ochorenie. Naopak, v niektorých prípadoch môže takáto liečba dokonca spôsobiť nežiadúce reakcie. Stratégia Roche Personalizovanej Medicíny smeruje k poskytnutiu liečiv a diagnostických zariadení, ktoré prinášajú hmatateľné zlepšenie zdravia, kvality života, a prežívaní pacientov. Je to prístup, ktorý zúžitkúva znalosti o molekulárnom pôvode choroby a vedomosti ako liečba funguje, takisto ako narastajúce poznanie rozdielov medzi jednotlivými pacientmi.

M-SK-00000902