Hlásenie nežiadúcich udalostí

Nežiadúca udalosť (adverse event) je každá nepriaznivá zdravotná udalosť, ktorá sa môže objaviť počas liečby liekom, ktorá však nemusí mať bezprostredne príčinný vzťah s touto liečbou.

Spoločnosť Roche Slovensko zbiera údaje aj o špeciálnych situáciách ako sú tehotenstvo/dojčenie, nedostatočný terapeutický účinok, predávkovanie, chybné použitie lieku, zneužitie lieku, použitie lieku mimo schválenú registráciu (off label use), chyba v liečbe (vrátane včas zaznamenanej a potenciálnej chyby v liečbe), pracovná expozícia lieku, podozrenie na prenos infekčného agensu prostredníctvom lieku, liekové interakcie, nedostatky v kvalite lieku vrátane podozrenie na falzifikát lieku a nedodržaný teplotný reťazec.

 

Kontaktné údaje:

Email: [email protected]
Tel. hot line linka +421 905 400 503 (24 hod. dostupnosť)
Telefón: +421 2 5263 8201
Fax: +421 2 5263 5015

 

Spracúvanie osobných údajov – zdravotnícky pracovník

Ak ako zdravotnícky pracovník nahlasujete spoločnosti Roche Slovensko akýkoľvek nežiadúci účinok alebo nežiadúcu udalosť, spoločnosť Roche Slovensko bude spracúvať osobné údaje o Vás a prípadne aj o iných fyzických osobách. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete tu. 

 

Spracúvanie osobných údajov – iný ohlasovateľ

Ak nie ste zdravotnícky pracovník a nahlasujete spoločnosti Roche Slovensko akýkoľvek vedľajší účinok alebo nežiadúcu udalosť, spoločnosť Roche Slovensko bude spracúvať osobné údaje o Vás a prípadne aj o iných fyzických osobách. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete tu.