Retinálna venózna oklúzia

Retinálna venózna oklúzia (RVO) je zablokovanie prívodu krvi do sietnice, časti oka, ktorá posiela informácie do mozgu a umožňuje tak videnie. RVO môže viesť k závažnej a náhlej strate zraku.¹

Existujú dva typy RVO:1

 • Kmeňová RVO (CRVO) nastáva, keď sa zablokuje centrálna žila sietnice oka

 • Vetvová RVO (BRVO) nastáva, keď sa zablokuje jedna zo štyroch menších "vetiev" hlavnej centrálnej sietnicovej žily.

RVO blokuje prívod krvi do sietnice, čím jej "odoberá" kyslík, takže nie je schopná posielať vizuálne informácie do mozgu. Táto blokáda bráni odtoku krvi zo sietnice, čo vedie ku krvácaniu a úniku tekutiny, čo spôsobuje opuch1,2

Globálna záťaž

RVO postihuje približne 28 miliónov dospelých na celom svete, z toho:

CRVO 4,67 milióna pacientov

BRVO 23,38 milióna pacientov

RVO je druhou najčastejšou príčinou straty zraku v dôsledku retinálnych vaskulárnych ochorení sietnice - ochorení, ktoré postihujú cievy v oku.3

Rizikové faktory⁴

Vek
ľudia vo veku 50 rokov a viac

Hypertenzia

vysoký krvný tlak

Arterioskleróza

kôrnatenie tepien

Všetky typy diabetu
spôsobené nedostatkom inzulínu (1. typ), nedostatočnou odpoveďou na inzulín (2. typ) alebo tehotenstvom (gestačný diabetes)

Glaukóm
poškodenie zrakového nervu v dôsledku nahromadenia tekutiny v oku

Prejavy a príznaky²

Náhle bezbolestné rozmazané videnie alebo strata videnia časti oka, resp. celého jedného oka

Dočasná strata centrálneho videnia

Centrálne a periférne poruchy videnia

Výpadky zorného poľa v podobe plávajúcich čiernych bodiek alebo čiar

Vplyv retinálnej venóznej oklúzie

Porucha zraku môže ovplyvniť:5

 • schopnosť vykonávať každodenné činnosti

 • schopnosť pracovať

 • schopnosť viesť aktívny spoločenský život

 • kvalitu života so zvýšenou sociálnou izoláciou, depresiami a úzkostnými poruchami.

Každoročná prehliadka zraku

Každoročné očné vyšetrenie je najlepším spôsobom, ako včas odhaliť zmeny zraku. Počas vyšetrenia sietnice sa do očí aplikujú očné kvapky, ktoré spôsobia rozšírenie zreničiek, aby lekár mohol lepšie vidieť očné pozadie a odhaliť prípadné ochorenie sietnice. Ďalšie informácie o RVO alebo iných ochoreniach sietnice Vám poskytne očný lekár. Nájdete ich taktiež na stránke

Referencie:

 1. National Eye Institute. Central Retinal Vein Occlusion. [Internet; cited May 2019]. Available from: https://www.nei.nih.gov/faqs/retina-retinal-occlusion.

 2. Macular Society. Retinal vein occlusion. [Internet; cited May 2019]. Available from:

 3. Song P, Xu Y, Zha M, Zhang Y, Rudan I. Global epidemiology of retinal vein occlusion: a systematic review and meta-analysis of prevalance, incidence, and risk factors. J Glob Health. 2019 Jun;9(1):010427.

 4. Laouri, M., Chen, E., Looman, M., Gallagher, M. The burden of disease of retinal vein occlusion: review of the literature. Eye. 2011; 25:981–8.

 5. Park, S. J., Ahn, S., Woo, S. J. et al. Extent of Exacerbation of Chronic Health Conditions by Visual Impairment in Terms of Health-Related Quality of Life. JAMA Ophthalmol. 2015; 133:1267–1275

M-SK-00001226

Zistite viac zo sekcie oftalmológia

Prečítajte si viac
KontaktGlobálna stránkalinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubePersonalizované zdravotníctvoFarmaceutické riešeniaTerapeutické oblastiKariéraPríbehyPrávne prehlásenieOchrana osobných údajovVšeobecné obchodné podmienkyKódex správania dodávateľov spoločnosti RocheHlásenie nežiaducich účinkov