Imunológia

Naše odborné znalosti v oblasti imunológie sa zvyšujú s objavom a vývojom inovatívnych liekov pre pacientov s ťažkými respiračnými a autoimunitnými ochoreniami.
Naše skúsenosti využívame na vývoj inovatívnych liekov pre ľudí žijúcich s autoimunitnými ochoreniami - bežnejšími ako napríklad rakovina.

K dnešnému dňu existuje viac ako 80 známych imunitných ochorení, ktoré sa môžu veľmi líšiť v závislosti od závažnosti príznakov a ich frekvencie výskytu.

Súčasné možnosti liečby všeobecne potláčajú celý imunitný systém tradičnými imunosupresívami. Takto modifikovaný imunitný systém však už nie je schopný účinne reagovať na cudzie telesá, ako sú patogény, takže pacienti môžu trpieť vážnymi infekciami alebo inými chorobami kvôli absencii adekvátnych obranných mechanizmov.

Konfrontovaní s touto situáciou sa naše úsilie zameriava na výskum porozumenia vrodenej a získanej imunity, ako aj zápalovým ochoreniam tkanív. Cieľom spoločnosti Roche je vyvinúť liečbu, ktorá by dokázala imunitný systém skôr modulovať, ako ho potlačiť. Výzvou je obnovenie pôvodnej rovnováhy (homeostázy) imunitného systému bez jeho nadmernej stimulácie a úplného potlačenia. To by sa malo prejaviť v dlhších fázach remisie a lepšej bezpečnosti pre liečených pacientov.

Imunitné choroby sú zložité ochorenia vznikajúce nesprávnym fungovaním viacerých imunitných dráh. Našou stratégiou je využiť naše rastúce vedecké znalosti o týchto imunitných dráhach a selektívne ovplyvniť iba tie, ktoré sa podieľajú na vzniku danej choroby.

Príkladom nášho prístupu zameraného na moduláciu imunitných dráh je naša iniciatíva pri Sjögrenovom syndróme, bežnom reumatologickom ochorení, ktoré v súčasnosti nemá dostupnú žiadnu liečbu.

Imunológia sa zameriava na rozšírenie možností liečby a zlepšenie kvality života pacientov s chorobami, ako je reumatoidná artritída, juvenilná artritída, systémová skleróza a zápalové ochorenie čriev (IBD).

Niektoré autoimunitné ochorenia majú spoločnú patofyziológiu a existujú dôkazy, že niektoré synergie môžu poskytnúť nové možnosti liečby. To však vyžaduje ďalšie výskumné a vývojové práce, o čo sa práve v Roche snažíme.

M-SK-00000889

Iné terapeutické oblasti

Všetky terapeutické oblasti
KontaktGlobálna stránkalinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubePersonalizované zdravotníctvoFarmaceutické riešeniaTerapeutické oblastiKariéraPríbehyPrávne prehlásenieOchrana osobných údajovVšeobecné obchodné podmienkyKódex správania dodávateľov spoločnosti RocheHlásenie nežiaducich účinkov