Liečba DME

Uvedené informácie slúžia len na informačné účely. Žiadny materiál na tejto stránke nie je určený ako náhrada za odbornú lekársku radu, diagnostiku alebo liečbu. V prípade akýchkoľvek otázok vždy vyhľadajte svojho lekára alebo iného kvalifikovaného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Ako liečime diabetický makulárny edém?

Na prevenciu diabetického makulárneho edému (DME) je dôležité udržiavať normálnu hladinu glukózy v krvi a krvný tlak. Liečbu potrebnú na DME vám poskytne oftalmológ. Na tento účel sú k dispozícii rôzne lieky alebo laserová terapia. Výber liečby, ktorá je v každom prípade najvhodnejšia, závisí okrem iného od tvaru a presnej lokalizácie edému.

Účinná liečba poškodenia sietnice a makuly v dôsledku diabetu si vyžaduje rôzne opatrenia (1, 2):

 • Na primeranú kontrolu hladiny glukózy v krvi je potrebné užívať lieky na cukrovku podľa pokynov rodinného lekára alebo diabetológa. Ak je zvýšený aj krvný tlak, je potrebné ho liečiť.

 • Oftalmológ poskytne špecifickú liečbu potrebnú pri problémoch s diabetickými očami.

RÔZNE MOŽNOSTI LIEČBY

Liečba DME závisí od rozsahu edému a jeho lokalizácie. Rozsah DME môže byť veľmi variabilný. (3)

Pokiaľ nie je postihnutá fovea centralis (miesto najostrejšieho centrálneho videnia) a DME nezhoršuje videnie, oftalmológ sa môže rozhodnúť s liečbou počkať a pozorne sledovať priebeh ochorenia. (4)

Ak je však potrebná cielená liečba edému, k dispozícii sú rôzne lieky a laserová terapia.

Ošetrenie laserom

Pri laserovej terapii sa laserové lúče zameriavajú priamo na oblasti sietnice s poškodenými cievami. V mieste dopadu laserového lúča vzniká teplo, ktoré ničí patologické oblasti sietnice. Týmto spôsobom sa dá zabrániť ďalšiemu rozširovaniu nestabilných ciev. (1)

Cielená laserová liečba dokáže preklenúť netesné cievy, preto sa môže použiť aj v prípade, že sa v makule hromadí tekutina. (1)

Predpokladom však je, že edém nepokryl Fovea centralis, miesto najostrejšieho centrálneho videnia v makule, ale videnie pacienta je ohrozené.5

Liečba drogových závislostí

Ak sú makula a fovea centralis poškodené nahromadením tekutiny a videnie je zhoršené, oftalmológ sa pokúsi zachovať alebo zlepšiť videnie pacienta pomocou liekov.

V lokálnej anestézii oftalmológ vstrekne liek priamo do sklovcového telesa nachádzajúceho sa vo vnútri očnej gule (obrázok 1, 1).

Vo väčšine prípadov sa na liečbu používajú inhibítory VEGF (VEGF je skratka pre vaskulárny endotelový rastový faktor), pretože v tomto prípade zvyčajne prinášajú lepšie výsledky ako laserová terapia. (5) Inhibítory VEGF špecificky inhibujú rast nových patologických a abnormálne priepustných ciev v oku. (1)

Ak pacient nie je liečený inhibítormi VEGF alebo nereaguje na liečbu, lekár môže do oka aplikovať aj steroidy alebo vykonať laserovú terapiu. (1, 5)

Je dôležité vedieť, že liek nestačí aplikovať len raz - injekcie sa musia opakovať v určitých časových intervaloch.

AKO SA VYKONÁVA LIEČBA INHIBÍTORMI VEGF?

Na dosiahnutie účinného účinku a zabránenie vedľajším účinkom sa inhibítory VEGF injekčne podávajú tenkou ihlou priamo do oka, do sklovca (obrázok 1) (5). Tento postup sa nazýva intravitreálna injekcia inhibítorov VEGF (intravitreálna znamená "do sklovca").

Vykonáva sa v sterilných podmienkach na operačnej sále.

Injekcie priamo do oka? Na prvý pohľad to môže znieť znepokojujúco, avšak lekár sa postará o to, aby bol zákrok čo najmenej bolestivý. Po vydezinfikovaní oka sa aplikujú očné kvapky na znecitlivenie oka.

Keď anestézia začne účinkovať, lekár vloží do oka držiak na viečko, čo niektorí pacienti opisujú ako trochu nepríjemné (obrázok 2). Väčšina pacientov vníma injekciu ako mierne pichnutie alebo ako krátky pocit tlaku, zatiaľ čo iní necítia absolútne nič.

Proces intravitreálnej liečby
 • Keď pacient príde do nemocnice, najprv podstúpi rôzne predbežné vyšetrenia. Okrem iného sa pomocou zobrazovacieho vyšetrenia OCT, čo je vyšetrenie sietnice po vrstvách, zistí, aký veľký je makulárny edém. Potom sa vykoná očný test a meranie očného tlaku.

 • Po týchto testoch nasleduje diskusia s lekárom o výsledkoch, potom lekár vyšetrí oči a rozhodne

 • Na klinike pacient dostane očné kvapky. Existujú rôzne druhy kvapiek: niektoré majú protizápalový účinok, iné znižujú očný tlak a ďalšie zvlhčujú oči. Samozrejme, dostanete aj kvapky, ktoré oko znecitlivujú.

 • Keďže intravitreálna terapia prebieha v operačnej sále, kde musí byť všetko čo najsterilnejšie, pacient dostane plášť a pokrývku vlasov.

 • Lekár už čaká v operačnej sále. Pacient si ľahne na operačné lôžko, jeho tvár sa vydezinfikuje, najmä v oblasti okolo oka. Na tvár sa mu položí tenká plachta s otvorom pre oko, ktoré sa má ošetriť.

 • Opäť sa podajú očné kvapky a potom sa vloží držiak viečok, ktorý zabráni pacientovi zatvoriť oko počas zákroku. Po nasadení držiaka je pre mnohých najnepríjemnejšia časť zákroku už za nami.

 • Lekár potom označí malé miesto na oku, kde podá injekciu. Tu pacient cíti len mierny tlak, ale žiadnu bolesť.

 • Tesne pred podaním injekcie je dobré sa zhlboka nadýchnuť a počas injekcie zadržať dych. Samotná injekcia nie je pre pacienta bolestivá, ale pocit v oku je zvláštny. Celý zákrok je ukončený do 2 minút.

 • Potom sa odstráni držiak viečka, z tváre sa odstráni fólia a potom sa očistí pokožka, aby sa zmyl jódový roztok. Opäť sa podajú očné kvapky.

Doba po liečbe
 • Po injekcii je najlepšie okamžite odísť domov do tmavej miestnosti a ísť spať. Ak to nie je možné, môžete počúvať audioknihu a zavrieť oči.

 • Hneď ako anestézia odznie, môže sa v oku objaviť dráždivý pocit. Ten však po niekoľkých hodinách spánku zmizne.

 • Niektorí ľudia si po injekcii všimnú malé čierne bodky, čo súvisí so vzduchom, ktorý sa môže dostať do oka s injekciou. Tieto bodky zmiznú po jednom alebo dvoch dňoch.

 • V mieste vpichu sa môže objaviť červená bodka. Vyzerá trochu nebezpečne, ale je neškodná a zvyčajne zmizne po týždni alebo dvoch.

 • V dňoch po injekcii sa môžu používať očné kvapky. Je dôležité zabezpečiť, aby ste nedostali očnú infekciu: nedotýkajte sa očí ani sa nelíčte.

Vaša spolupráca je potrebná

Inhibítory VEGF účinkujú len určitý čas, preto sa injekcie musia pravidelne opakovať. Najmä počas prvého roka liečby je potrebná dôsledná liečba približne 7 až 10 injekciami; v ďalších rokoch zvyčajne stačí menej injekcií. (5)

Stojí to však za to: u mnohých pacientov sa zrak údajne stabilizuje Približne v 30 až 40 % prípadov pacientov s DME možno intravitreálnou liečbou inhibítormi VEGF dosiahnuť výrazné zlepšenie zraku. (5)

Časté návštevy lekára predstavujú pre pacientov s vlhkou formou AMD a ich rodiny veľkú záťaž. Z tohto dôvodu vedci okrem iného skúmajú nové lieky, ktoré by sa nemuseli podávať tak často.

LIEČBA OČNÝMI INJEKCIAMI - ČASTO KLADENÉ OTÁZKY PACIENTOV

Ako môžem sledovať svoj zrak? Ako často by som to mal robiť?

Pomocou Amslerovej mriežky môžete skontrolovať, či sa vaše videnie mení. Odporúča sa, aby ste to robili každý týždeň a pre každé oko zvlášť a zaznamenávali si svoje pozorovania, aby ste ich mohli prediskutovať pri ďalšom vyšetrení u očného lekára.

Sú očné injekcie bolestivé?

Najskôr dostanete znecitlivujúce očné kvapky, aby ste sa vyhli akejkoľvek bolesti počas injekcií alebo ju zmiernili. Väčšina pacientov vníma injekciu ako mierne pichnutie alebo krátky pocit tlaku.

Môžem si po podaní injekcie pretrieť oči?

Po injekcii si nemáte trieť oči. Je veľmi dôležité, aby ste sa vyhli očným infekciám po injekcii.

Môžem po injekcii používať svoje bežné očné kvapky?

Áno, môžete. Ak si nie ste istí, poraďte sa so svojím očným lekárom.

Môžem sa po injekcii kúpať alebo plávať?

Nie hneď po injekcii, ale kontaktujte svojho očného lekára, ktorý vám poskytne viac informácií.

Môžem sa po injekcii naďalej líčiť?

Áno,, môžete, okrem dní, keď dostanete injekciu do oka. Vtedy je veľmi dôležité vyhnúť sa očným infekciám

Môžem bezpečne riadiť auto?

V deň podania injekcie a niekoľko dní po nej môžete mať problémy so zrakom, preto by ste v tom čase nemali viesť vozidlá.

Zdroje:

 1. Diabetes – Schäden an der Netzhaut: Vorbeugen und behandeln [Diabetes - Retinal damage: Prevention and treatment]. Patientenleitlinie [Patient guideline], 2nd edition, 2016, version 2. Available online at: https://www.patienten-information.de/medien/patientenleitlinien/dm-netzhautkomplikationen-2aufl-vers2-pll-abgelaufen.pdf (retrieved on 1/24/2022)

 2. Hammes HP et al.: Diabetische Retinopathie und Makulopathie [Diabetic retinopathy and maculopathy]. Diabetologie [Diabetology] 2021; 16(Suppl 2): P. 329-S335. Available online at: https://www.ddg.info/fileadmin/user_upload/05_Behandlung/01_Leitlinien/
  Praxisempfehlungen/2021/dus_2021_S02_Praxisempfehlungen_e
  Diabetische-Retinopathie_Lemmen.pdf (retrieved on 1/25/2022)

 3. Therapie des diabetischen Makulaödems [Treatment of diabetic macular oedema]. Statement by the German Ophthalmological Society, the Retinological Society and the Professional Association of German Eye Doctors (August 2019). Available online at: https://www.dog.org/wp-content/uploads/2013/03/Stellungnahme_DMOe_2019_08..pdf (retrieved on 1/262022)

 4. Lemmen KD et al.: Stadieneinteilung und Therapie der diabetischen Retinopathie und Makulopathie – eine Übersicht [Progress and therapy of diabetic retinopathy and maculopathy - an overview]. Teil 2. Zeitschrift für praktische Augenheilkunde 2021 [Part 2. Journal of Practical Ophthalmology 2021]; 42 (9): 457--467. Available online at: https://www.deutsche-diabetes-gesellschaft.de/fileadmin/user_upload/ZPA_9-2021_457-470_Lemmen_DRP_und_Makulopathie_Teil2_CME.pdf (retrieved on 1/26/2022)

 5. Spital G: Therapie des diabetischen Makulaödems [Hospital G: Treatment of diabetic macular oedema]. Diabetologe [Diabetologist] 2018; 14: https://doi.org/10.1007/s11428-018-0404-1

M-SK-00002091

KontaktGlobálna stránkalinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubePersonalizované zdravotníctvoFarmaceutické riešeniaTerapeutické oblastiKariéraPríbehyPrávne prehlásenieOchrana osobných údajovVšeobecné obchodné podmienkyKódex správania dodávateľov spoločnosti RocheHlásenie nežiaducich účinkov